Terug

Lidocaïne infuus

Lidocaïne infuus

Patiëntfolder

In deze folder geven we u meer informatie over de werking van het verdovingsmiddel Lidocaïne.

Wat is Lidocaïne?

Lidocaïne (ook wel Xylocaïne genoemd) is een verdovingsmiddel dat zenuwgeleiding (tijdelijk) vermindert of blokkeert.

Een behandeling met Lidocaïne kan zinvol zijn bij de volgende klachten:

 • Bepaalde vormen van zenuwpijn
 • Een algehele overprikkeling of “sensitisatie” van het zenuwstelsel
 • Een toegenomen algehele gevoeligheid door gebruik van hoge dosis van morfine-achtige stoffen (“opiaat-hyperalgesie”)

Wanneer mag je geen Lidocaïne gebruiken?

 • Bij allergie voor Lidocaïne of andere lokaal anesthetica (plaatselijke verdovingsmiddelen)
 • Bij een vertraagde elektrische geleiding in het hart of hartritmestoornissen
 • Bij hartfalen

Bespreek dit met uw behandelend arts wanneer u denkt dat dit voor u van toepassing is.

Voorbereiding uitklapper, klik om te openen

 • Voorafgaand aan de behandeling wordt een hartfilmpje (ECG) gemaakt om uit te sluiten dat er stoornissen in de elektrische geleiding van het hart zijn.
 • Vertel het uw arts als u overgevoelig bent voor lokale verdoving.
 • Als u zwanger bent of denkt te zijn, kan de behandeling niet plaats vinden.
 • U kunt op de ochtend van behandeling gewoon eten en drinken en uw medicijnen innemen, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.
 • Als u op de dag van behandeling koorts hebt, kan de behandeling op dat moment niet doorgaan. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de secretaresse van de polikliniek voor pijnbehandeling (088 75 561 63).
 • U mag uw eigen kleding aanhouden. Wilt u er wel voor zorgen dat u geen nagellak op heeft?
 • De behandeling vindt in principe in dagbehandeling plaats en duurt ongeveer 5 uur. Na de behandeling mag u 24 uur niet actief aan het verkeer deelnemen of ingrijpende beslissingen nemen vanwege de bijwerkingen van het medicijn. Wilt u er zelf voor zorgen dat iemand u naar huis brengt?
 • Het kan prettig zijn om tijdens de behandeling via een koptelefoontje naar rustige muziek te luisteren. Indien u dit wilt neemt u dan zelf de benodigde apparatuur mee? 

Tijdens de behandeling uitklapper, klik om te openen

De behandeling vindt plaats op de recovery (uitslaapkamer) van het operatiecomplex op de afdeling dagbehandeling. Tijdens de behandeling bent u aangesloten aan apparatuur waarmee wij continue uw hartslag, bloeddruk en zuurstofgehalte in het bloed meten. U krijgt een infuus ingebracht, meestal op de hand. Via dit infuus wordt de Lidocaïne met behulp van een pomp continu toegediend. De recovery-verpleegkundige komt regelmatig bij u langs om een pijncijfer te vragen (op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 is geen pijn, 10 is de ergst denkbare pijn). Ook zal gevraagd worden of u last heeft van bijwerkingen (zie verder). 

De totale dosering van Lidocaïne wordt bepaald aan de hand van uw lichaamsgewicht. We stoppen het infuus als deze dosis is bereikt. Als u zich weer helemaal helder voelt en alle controles goed zijn mag u naar huis. Wanneer u naar huis gaat krijgt u een controle afspraak mee bij uw behandelend anesthesioloog-pijnspecialist om het effect te bespreken.

Vermindering van pijn kan direct of pas na enkele dagen/weken optreden. De duur van het effect is erg wisselend. Pijnvermindering kan weken tot maanden aanhouden. Helaas slaat het middel niet bij iedere patiënt even goed aan. 

Bijwerkingen

Tijdens de behandeling met Lidocaïne kunnen verschillende bijwerkingen optreden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • metaalsmaak in de mond
 • oorsuizen
 • licht gevoel in het hoofd
 • wazig zien
 • trillingen, tintelingen
 • misselijkheid

Laat u zich door deze bijwerkingen niet afschrikken; de ernst van de bijwerkingen wordt vooral bepaald door de dosering van het middel. We houden het optreden van bijwerkingen goed in de gaten en stoppen zonodig met het toedienen van het middel. Na het stoppen van het infuus worden de bijwerkingen snel minder. 

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze folder nog vragen? 

Neem dan contact op met uw behandelend anesthesioloog-pijnspecialist (via het secretariaat van de pijnpolikliniek, telefoon 088 75 561 63)

Zorgkosten uitklapper, klik om te openen

Meer over zorgkosten

Contact uitklapper, klik om te openen

Polikliniek Pijnbehandeling

Telefoonnummer: 088 75 561 63
De polikliniek is bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur.
Overige contactgegevens

Bent u een nieuwe patiënt en wilt u een afspraak maken op de polikliniek Pijnbehandeling, dan hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Wij vragen nieuwe patiënten om digitaal een aantal uitgebreide vragenlijsten in te vullen. Deze helpen ons in uw behandeling. Wanneer deze vragenlijsten zijn ingevuld krijgt u een oproep voor een intakegesprek. 

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet