Terug

Nefrectomie

Nefrectomie

Patiëntfolder

Uw behandelend uroloog heeft met u besproken dat uw nier geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd. Hier vindt u meer informatie over deze operatie. Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de operatie is het belangrijk dat u deze informatie goed doorleest.

U bent op de wachtlijst geplaatst voor een operatie aan uw nier. Onderzoek heeft aangetoond dat het noodzakelijk is dat uw nier verwijderd wordt. In veel gevallen word een nier verwijderd als het gaat om nierkanker, maar ook een ongeval, infecties van de nier of een nietwerkende nier die klachten geeft kan een reden zijn om de nier te verwijderen. Uw behandelend arts heeft met u besproken wat in uw geval de reden is.

De operatie wordt nefrectomie genoemd. Dit betekent het operatief verwijderen van de nier en het vet rondom de nier. Soms worden ook de urineleider of de bijnier en de omringende lymfeklieren weggenomen. Als dit nodig is zal de behandelend uroloog dit besproken hebben.

De nieren

De nieren zijn twee boonvormige organen met een lengte van ongeveer 12 cm die zich links en rechts in de flanken bevinden. De functie van de nieren bestaat uit het zuiveren van het bloed en het uitscheiden van afvalstoffen via urine. De nieren coördineren de zout-water huishouding van het lichaam. Een andere functie van de nieren is het aanmaken van hormonen die belangrijk zijn voor de bloeddruk, het kalkgehalte in de botten en de productie van rode bloedcellen. Nieren zijn bijzonder efficiënt. U kunt met één nier goed leven.

Voorbereiding uitklapper, klik om te openen

Uw arts zal met u besproken hebben dat deze ingreep een goede voorbereiding vraagt. Een aantal onderzoeken ter voorbereiding op de operatie worden al tijdens de polikliniek bezoeken verricht. Dit gaat om bloed- en urineonderzoek, eventueel röntgenfoto’s en/of echo’s van de nieren. Daarnaast is het mogelijk dat er nog aanvullende onderzoeken dienen te gebeuren. Dit zal de arts dan met u bespreken.

De anesthesist

De anesthesist is één van de dokters die u tijdens de operatie zal bijstaan. Hij/zij is tevens verantwoordelijk voor de verdoving. U zult voor de operatie een bezoek brengen aan de polikliniek van de Pre-Operatieve Screening. Tijdens dit bezoek zullen eventuele risicofactoren die van invloed kunnen zijn tijdens de operatie met u besproken worden. Er worden veiligheidsmaatregelen getroffen om u zo veilig mogelijk door de operatie te begeleiden. Over deze veiligheidsmaatregelen krijgt u tijdens het bezoek aan de Pre-Operatieve Screening een folder mee.

De ochtend van de ingreep

U wordt opgenomen op de afdeling Urologie (D5 west). Een verpleegkundige van de afdeling zal met u een opnamegesprek voeren. In dit gesprek komen onder andere onderwerpen als medicijngebruik, eventuele lichamelijke beperkingen, leefgewoonten, bezoektijden en contactpersonen aan de orde. Tevens krijgt u een rondleiding over de afdeling. Na middernacht mag u niet meer eten, drinken en roken.

Dit in verband met de algehele narcose die u zult krijgen. In sommige gevallen zult u eerder dan de operatie dag worden opgenomen. Indien gewenst, kunt u aangeven dat u tijdig gewekt wil worden zodat u voor de operatie nog onder de douche kunt. Het kan ook zijn dat u op de operatie dag wordt opgenomen. 

U komt dan “nuchter” op de afdeling.

De verpleegkundige van de afdeling zal u een speciaal operatiehemd bezorgen wat u aan zult hebben tijdens de operatie. U begint tevens met een middel dat ervoor zorgt dat uw bloed minder snel stolt. Dit helpt om de vorming van bloedstolsels (trombose) te voorkomen. Als u klaar bent zal de verpleegkundige u naar de operatiekamer begeleiden.

Tijdens de behandeling uitklapper, klik om te openen

Er zijn verschillende mogelijkheden om de nier te bereiken, dit is afhankelijk van de aard van de nierafwijking. De methode die wordt uitgevoerd, bespreekt de uroloog vooraf met u.

In veel gevallen ligt u tijdens de operatie op uw zij en wordt er een snede gemaakt ter hoogte van de ribbenboog. Tegenwoordig wordt echter vaker gebruik gemaakt van een laparoscopische benadering (kijkoperatie). Hierbij krijgt u drie tot vijf kleine sneetjes in de buik/flank.

Via deze sneetjes kan de arts zijn instrumenten inbrengen en de operatie uitvoeren. Vervolgens kan de nier worden verwijderd door een kleine snee links onderin de buik. Het voordeel van deze techniek is dat de operatiewonden kleiner zijn, het bloedverlies minder is en na de operatie hebben patiënten over het algemeen minder (pijn)klachten.

Soms is het nodig om ook de urineleider weg te nemen. Als dit het geval is wordt de operatie daar complexer en dus groter van. Er zal dan een extra snede van ongeveer 3 cm op de onderbuik gemaakt worden. In de meeste gevallen zal de uroloog dit vooraf met u besproken hebben. De weggenomen nier wordt opgestuurd voor nader microscopisch onderzoek (PA onderzoek). Dit onderzoek neemt enige dagen in beslag. De uitslag van dit weefselonderzoek wordt met u besproken door de uroloog.

Na de behandeling uitklapper, klik om te openen

Na de operatie wordt u wakker op de uitslaapkamer. Op de uitslaapkamer worden u temperatuur, bloeddruk, polsslag, zuurstofgehalte en hartritme goed gecontroleerd. Als het goed met u gaat, wordt u naar de verpleeg- afdeling begeleid. Tijdens de operatie heeft u een blaaskatheter en eventueel een wonddrain gekregen. De blaaskatheter is nodig om na de operatie de urine te controleren. De wonddrain zorgt ervoor dat overtollig bloed en wondvocht uit de operatiewond wordt afgevoerd. De blaaskatheter en de wonddrain worden binnen enkele dagen in overleg met uw uroloog verwijderd.

Tijdens de operatie zijn uw darmen niet actief. Zij hebben ook na de operatie tijd nodig om goed op gang te komen. Hierdoor kan de maag geen maagsappen afvoeren. In verband hiermee kan tijdelijk een maagsonde worden geplaatst. Dat is een slangetje dat via de neus naar de maag loopt. Afhankelijk van uw herstel zal ook deze maagsonde binnen enkele dagen verwijderd worden.

Na de operatie zal er constant gezorgd worden voor een goede pijnstilling. 

Het kan zijn dat de pijnstilling via een slangetje in de rug wordt toegediend. Het kan ook zijn dat u, bij het infuus, een pompje met pijnstilling krijgt dat u zelf kunt bedienen.

Als uw pijnklachten afnemen gaat u over op pijnstilling via tabletten. Uiteraard zal er na de operatie ook goed gekeken worden naar uw vochthuishouding. Er wordt bijgehouden hoeveel u drinkt en hoeveel u plast. Bovendien wordt de functie van de overgebleven nier gecontroleerd door middel van bloedonderzoek.

Een mogelijke complicatie betreft het ontstaan van een longontsteking. 

Omdat het operatiegebied hoog in de romp zit kan de ademhaling pijnlijk zijn. U kunt dan moeite hebben met doorademen. Dit verhoogt de kans op een longontsteking. Na de operatie zult u oefeningen krijgen om goed te kunnen doorademen en te kunnen ophoesten.

Ontslag

Na een open nieroperatie kunt u over het algemeen na 10 tot 14 dagen weer naar huis. De opnameduur na een laparoscopische nieroperatie varieert van 4 tot 7 dagen. Een nefrectomie is een grote ingreep waarbij het enige tijd kan duren voordat u weer volledig hersteld bent.

Uw leeftijd, algemene conditie en de aard van de operatie spelen hierbij een belangrijke rol. Afhankelijk van uw genezingsproces, functioneert u na verloop van tijd weer zoals u dat gewend was.

Het is van belang dat u in de eerste weken na ontslag met mate en niet te zwaar tilt. Sportactiviteiten kunt u weer na 6 weken hervatten. De wonden hebben bij normale genezing geen speciale verzorging nodig. Hechtingen zijn vaak oplosbaar en hoeven niet verwijderd te worden. U krijgt een afspraak mee voor controle bij uw uroloog. Tijdens deze controle zal er geïnformeerd worden hoe het met u gaat. 

Daarnaast wordt de uitslag van het weefselonderzoek met u besproken en daarbij eventuele behandelingsmogelijkheden. Het is prettig als u tijdens dit bezoek een vertrouwenspersoon met u meeneemt.

Contact opnemen

Indien u vragen of klachten heeft in de periode tussen ontslag en de eerste poliklinische controle kunt u contact opnemen met de verpleegafdeling Urologie (D5 west). Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 088 75 579 47.

Daarnaast neemt u contact op als:

  • U koorts hebt boven de 38.5 °C of langer dan 24 uur vanaf 38°C.
  • U aanhoudende (buik)pijn hebt welke niet verdwijnt met gebruik van de voorgeschreven pijnstillers of paracetamol 500 mg.
  • De urine bloederig is met stolsel(tjes).

Zorgkosten uitklapper, klik om te openen

Meer over zorgkosten

Contact uitklapper, klik om te openen

Hebt u vragen over uw behandeling of over uw afspraken? Neem dan contact op via Mijn UMC Utrecht (uw patiëntenportaal) of via de polikliniek Urologie

Polikliniek Urologie

Telefoonnummer: 088 75 569 05
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag 08.30 - 12 uur en van 13.30 - 16 uur

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet