Terug

Terugplaatsing van embryo(‘s), uit ingevroren eicellen in een kunstmatige regelmatige cyclus

Terugplaatsing van embryo(‘s), uit ingevroren eicellen in een kunstmatige regelmatige cyclus

Patiëntfolder

U gaat binnenkort starten met een behandeling waarbij uw eicellen worden ontdooid en bevrucht, waarna een embryo wordt teruggeplaatst en eventuele extra embryo’s worden ingevroren. Op de polikliniek heeft u een voorbereidend gesprek gehad met uw arts, waarbij de behandeling is uitgelegd. In deze folder vindt u de informatie zoals met uw arts is besproken.

Voorbereiding uitklapper, klik om te openen

Belangrijk vóór u gaat starten met de behandeling

De medicatie voor deze vruchtbaarheidsbehandeling is uitsluitend op recept verkrijgbaar. U kunt de medicatie afhalen bij uw eigen apotheek of bij de poli-apotheek in het UMC Utrecht.

Landelijk Schakel Punt (LSP) / Actueel Medicatie Overzicht (AMO)

Als u voor de poli-apotheek in het UMC Utrecht kiest, is het van belang dat u de apotheek van het ziekenhuis laat weten als u nog andere medicijnen gebruikt. Dit kan het snelst als u aangemeld bent bij het Landelijk Schakel Punt (LSP). Via het LSP kan digitale uitwisseling van medicatiegegevens plaatsvinden. Informatie over het LSP en het geven van toestemming voor het elektronisch opvragen van medicatiegegevens, kan via www.ikgeeftoestemming.nl

Toestemmingsformulieren zijn ook te verkrijgen bij de poli-apotheek UMC Utrecht of op de poli voortplantingsgeneeskunde (receptie 38). Wilt u zich niet aanmelden bij het LSP, dan heeft u een recent medicatieoverzicht van uw eigen apotheek nodig. U kunt een Actueel Medicijn Overzicht (AMO) opvragen bij uw eigen apotheek. Ook als u geen medicatie gebruikt, heeft u dit overzicht nodig.

De poli-apotheek UMC Utrecht bevindt zich op de begane grond en is geopend op werkdagen van 8.30 uur - 17.30 uur. In het weekend is de poli-apotheek gesloten.

Koorts

Als uw partner/donor in de periode (enkele dagen tot drie maanden) voor de behandeling koorts (>38 °C) heeft gehad, dan kan dit de kwaliteit van het sperma nadelig beïnvloeden. Bevruchting van de verkregen eicellen kan daardoor minder goed verlopen of zelfs geheel uitblijven. Als uw partner/donor koorts heeft gehad adviseren wij u altijd telefonisch contact op te nemen om de voortgang van de behandeling te bespreken. Dat kan via het verpleegkundig spreekuur.

Foliumzuur

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) van het ministerie van VWS adviseert iedere vrouw die zwanger wilt worden 0,4 mg foliumzuur per dag te gebruiken vanaf vier weken vóór de bevruchting, tot een zwangerschapsduur van tien weken. Hierdoor wordt de kans op het krijgen van een baby met een neuraalbuisdefect (bijv. een open ruggetje) verkleind. Foliumzuur is een zogenaamd zelfzorgmiddel en wordt niet door de verzekering vergoed. Foliumzuur is zonder recept verkrijgbaar via de apotheek en drogist.

Aantal behandelingen

In het UMC Utrecht werken wij volgens bepaalde kwaliteitsnormen. Om te zorgen dat u een goede behandeling krijgt, die aan deze normen voldoet, moeten wij een grens stellen aan het aantal behandelingen dat we kunnen doen. Dit kan betekenen dat u niet altijd in de gewenste maand (cyclus) kunt starten, maar een cyclus over moet slaan.

Tijdens de behandeling uitklapper, klik om te openen

U wilt graag een terugplaatsing van een embryo dat nog moet ontstaan uit eerder ingevroren eicellen van uzelf of van een eiceldonor. Het bevruchten van ontdooide eicellen vindt altijd plaats door middel van intra cytoplasmatische sperma injectie (ICSI). Om er voor te zorgen dat het ontdooien en bevruchten van de eicel en het terugplaatsen van het ontstane embryo op het meest optimale tijdstip zal plaatsvinden, zult u onderstaande medicijnen moeten gaan gebruiken. Deze medicijnen zorgen er voor dat het baarmoederslijmvlies optimaal wordt voorbereid voor de innesteling van het embryo.

  1. Progynova® (oestrogeen)
  2. Utrogestan® (progesteron)
  3. Provera® (soms nodig i.v.m. planning van ontdooiing en ICSI).

Voor het recept en voor het maken van de planning maakt u een afspraak op de polikliniek bij één van de fertiliteitsartsen. Het is belangrijk dat u zich aan deze planning houdt en altijd eerst contact met ons opneemt als u de behandeling wilt uitstellen of verplaatsen.

Op de eerste dag van de (op de poli met u afgesproken) menstruatie (cyclusdag één) belt u met het inplanspreekuur om door te geven dat u gaat starten met de behandeling. Op de eerste dag van de menstruatie (cyclusdag één) start u met Progynova® (drie keer per dag 2 mg, tenzij anders met u is afgesproken).

Indien het bloedverlies na 18.00 uur begint telt u die dag niet meer mee en begint u pas de volgende dag met Progynova®. Op de eerst volgende werkdag belt u naar het inplanspreekuur voor het maken van een afspraak voor een echo-onderzoek na minimaal 10 dagen Progynova®.

Indien het bloedverlies in het weekend of op een feestdag begint, belt u ons op de eerstvolgende werkdag. U start in dat geval wel alvast met Progynova® zoals hierboven beschreven staat.

Het echo-onderzoek na minimaal 10 dagen Progynova® is nodig om na te gaan of de Progynova® voldoende in het lichaam wordt opgenomen en het baarmoederslijmvlies zich voldoende heeft opgebouwd.

Op _____ om _____ uur komt u voor echocontrole naar het ziekenhuis. Wilt u zich eerst melden en legitimeren bij receptie 38? Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. Op deze dag willen we ook graag de aan u uitgereikte behandelcontracten (ingevuld en ondertekend) van u ontvangen.

Na de echo zijn er twee mogelijkheden:

  1. De echo laat zien dat de ontdooiing van de eicel(len) en de bevruchting (d.m.v. ICSI) gepland kunnen worden: de arts geeft de informatie door aan het laboratorium. U wordt binnen één week door het laboratorium gebeld, tussen 14.00 en 15.30 uur. De analist vertelt u wanneer mag beginnen met de Utrogestan®. Op de afgesproken dag neemt u ’s avonds 200 mg Utrogestan® (in de vagina inbrengen). Daarna brengt u drie keer per dag 200 mg vaginaal in. U dient door te gaan met Progynova®. Tevens hoort u van de analist op welke dag de ICSI procedure zal plaatsvinden. Op de datum van de ICSI procedure komt uw partner of zaaddonor naar receptie 39 voor het produceren van het zaad. Mocht hij problemen met de spermaproductie verwachten bespreekt u dit dan (ruim) van te voren met één van de fertiliteitsartsen zodat we naar een voor u geschikte oplossing kunnen zoeken.
  2. De echo laat zien dat de ontdooiing nog niet kan worden gepland: afhankelijk van uw situatie krijgt u nieuwe instructies. 

Wij bellen met een zogenoemd ‘anoniem’ of ‘privé’ nummer. Wilt u alstublieft zorgen dat u bereikbaar bent? De analist spreekt geen voicemail in.

Instructies voor de man

U bent samen met uw partner bezig of als zaaddonor betrokken bij een IVF-/ICSI-behandeling. Voorafgaand aan het ontdooien van de eicellen van uw partner, vragen we u om in een speciale ruimte in de kliniek zaad te produceren. De kwaliteit van zaad lijkt het best als de laatste zaadlozing niet korter dan twee of langer dan vijf dagen geleden is.

Op de afgesproken datum en tijd krijgt u op het IVF-laboratorium (receptie 39) twee potjes met schroefdop, gemerkt ‘1’ en ‘2’. Vóór u de zaadlozing op gang brengt, wast u de top van de penis met water (geen zeep gebruiken), u droogt deze af en wast daarna uw handen. Gebruik hierbij ook geen zeep.

Bij de zaadlozing vangt u de eerste twee stoten op in potje 1 en de rest in potje 2. In dit zogenaamde “split-ejaculaat” bevat het eerste potje de meeste zaadcellen en prostaatvocht, terwijl het tweede potje vooral de uitscheidingsproducten van de zaadblaasjes bevat. Beide potjes geeft u daarna bij het laboratorium af.

Waar moet u nog meer aan denken?

  1. Vergeet niet om uw legitimatiebewijs mee te nemen.
  2. Als u drie maanden of korter voorafgaand aan de IVF-/ICSI-behandeling koorts (temperatuur boven 38°C) hebt gehad, verzoeken wij u dit te melden.
  3. Mocht er onverhoopt sperma verloren zijn gegaan, wilt u dit dan even melden?

Embryoterugplaatsing

Embryo terugplaatsingen vinden bij ons ‘s middags plaats. Op de dag van de geplande terugplaatsing krijgt u tussen 11.00 en 12.00 uur van ons een sms met het tijdstip van de terugplaatsing. Als er geen embryo’s zijn ontstaan, kan er helaas geen terugplaatsing plaatsvinden. U ontvangt dan geen sms maar u wordt door ons gebeld.

Voor de terugplaatsing op doordeweekse dagen mag u zich eerst melden en legitimeren bij receptie 38 waarna u kunt plaatsnemen in de wachtruimte. In het weekend kunt u zonder u eerst te melden plaatsnemen in de wachtruimte.

Een gevulde blaas kan de terugplaatsing vergemakkelijken. Daarom adviseren we u twee uur voor de terugplaatsing niet meer naar het toilet te gaan.

Belangrijk: Na de terugplaatsing gaat u door met Progynova® en Utrogestan®.

Door het gebruik van Progynova® en Utrogestan®. zal er meestal géén menstruatie optreden, ook als u niet zwanger bent. Op de 15e dag na de terugplaatsing mag u thuis een zwangerschapstest doen.

Indien de test negatief is bent niet zwanger. De behandeling is dan helaas niet gelukt. U kunt nu stoppen met Progynova® en Utrogestan® waarna er alsnog een menstruatie zal optreden.

Indien de test positief is bent u zwanger! U dient nu door te gaan met Progynova® en Utrogestan® tot een zwangerschapsduur van 12 weken. Wij zullen in dat geval een nieuw recept mailen naar uw eigen apotheek en een afspraak voor een zwangerschapsecho met u maken. 

Graag horen wij de uitslag van uw behandeling. U kunt de uitslag aan ons doorgeven via het patiëntenportaal of via het verpleegkundig spreekuur.

Als er embryo’s over zijn, dat wil zeggen dat er meer embryo’s zijn ontstaan dan er worden teruggeplaatst, kunnen deze soms worden ingevroren. De criteria waaraan deze ‘restembryo’s’ moeten voldoen zijn zeer streng. Invriezen van ‘restembryo’s’ is daarom lang niet altijd mogelijk.

Schema terugplaatsing van een embryo na ontdooiing en bevruchting van ingevroren eicellen in een kunstmatige cyclus / regelmatige cyclus

Schema
Eerste dag van de menstruatieStart Progynova® en bellen om een echo afspraak te maken
Na minimaal 10 dagen Progynova®Echo-onderzoek
Als echo goed isHet IVF-laboratorium belt u binnen een week
In overleg met de analist van het laboratoriumOp __________ ’s avonds start Utrogestan® doorgaan Progynova®
Op __________ (dag ICSI)Partner of zaaddonor mag zich om __________ melden bij het IVF-laboratorium
Op __________ (dag ET)Geplande dag van terugplaatsing.
U ontvangt een sms met het tijdstip.
15 dagen na terugplaatsingZwangerschapstest
Zwangerschapstest positiefDoorgaan met Progynova® en Utrogestan® tot 12 weken zwangerschap.
Er wordt een echo afgesproken.
Zwangerschapstest negatiefStoppen met alle medicijnen

Medicijninstructie

Provera® (Medroxyprogesteronacetaat)

Eén keer per dag 10 mg gedurende zeven dagen. Dit is soms nodig in verband met de planning van ontdooiing en ICSI.

Progynova® (Estradiol)

Drie keer per dag 2 mg (tenzij anders met u is afgesproken) tot en met de 15e dag na de terugplaatsing. Als u zwanger bent, dient u nog langer door te gaan met deze medicatie, namelijk tot een zwangerschapsduur van 12 weken.

Utrogestan® (Progesteron capsules)

Op de afgesproken dag (met het laboratorium) brengt u ’s avonds 200 mg Utrogestan® vaginaal in. Vanaf de volgende dag is de dosering drie keer per dag 200 mg tot en met de 15e dag na de terugplaatsing. Als u zwanger bent, dient u nog langer door te gaan met deze medicatie, namelijk tot een zwangerschapsduur van 12 weken.

Let op: u kunt zowel capsules van 100 mg als van 200 mg voorgeschreven hebben gekregen van de arts. Als u capsules van 100 mg heeft, betekent dit dat u twee capsules per dosering in moet brengen. Wanneer u capsules van 200 mg heeft, moet u één capsule per dosering inbrengen. Utrogestan® veroorzaakt vaginale afscheiding, dit is normaal. De werkzame stof wordt in voldoende mate in het lichaam opgenomen. Utrogestan® kan de menstruatie uitstellen, zonder dat er sprake is van een zwangerschap.

Contact

Wilt u een afspraak maken of hebt u vragen? Neem dan contact op met de polikliniek voortplantingsgeneeskunde.

Polikliniek Voortplantingsgeneeskunde

T. 088 755 88 80
Het maken van afspraken kan op werkdagen van 08.00 - 16.00 uur.

Spoedgevallen
T. 088 75 555 55
Overdag vragen naar sein 71608 (verpleegkundige IVF-behandelcentrum).
’s Avonds en ’s nachts vragen naar de dienstdoende arts van de gynaecologie.

Polikliniek routebeschrijving

Receptie 38 en 39
Vanaf de hoofdingang, locatie UMC, volgt u route C en loopt u rechtdoor voorbij de winkels naar het liftplein. Hier neemt u de lift naar de 5e verdieping. Uit de lift gaat u linksaf: polikliniek voortplanting en gynaecologie. Recht voor u bevindt zich receptie 38. Rechts van receptie 38 is het behandelcentrum IVF met achter in de gang receptie 39 (IVF laboratorium).

Receptie 25
Bij de hoofdingang, locatie UMC, gaat u rechtsaf. En volgt u route L. Voor het terras gaat u rechtsaf. Aan uw linkerhand vindt u de schuifdeuren naar de wachtkamer en de receptie van het poliklinisch laboratorium.

Poli-apotheek UMC Utrecht
Vanaf de hoofdingang locatie UMC loopt u rechtdoor voorbij de winkels. Aan uw linkerhand vindt u de apotheek.

Zorgkosten uitklapper, klik om te openen

Meer over zorgkosten

Contact uitklapper, klik om te openen

Wilt u een afspraak maken of hebt u vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Voortplantingsgeneeskunde.

Polikliniek Voortplantingsgeneeskunde

Telefoonnummer: 088 755 88 80 Het maken van afspraken kan op werkdagen van 08.00 - 16.00 uur.
Overige contactgegevens

Spoedgevallen
Telefoonnummer 088 75 555 55
Overdag vragen naar sein 71608 (verpleegkundige IVF-behandelcentrum).
’s Avonds en ’s nachts vragen naar de dienstdoende arts van de gynaecologie.

E-consult
Bent u al patiënt in het UMC Utrecht en wilt u een medisch inhoudelijke vraag stellen? Log dan met uw DigiD in bij het patiëntportaal om een e-consult aan te vragen met één van onze artsen/uw behandelend arts. Via een e-consult kunt u direct een vraag stellen aan uw zorgverlener, zonder dat u daarvoor hoeft te bellen of naar het UMC Utrecht hoeft te komen. U krijgt binnen 3 werkdagen antwoord op uw vraag.

Verpleegkundig spreekuur
T: 088 75 564 53
Werkdagen 8.30 – 10.30 uur en 14.30 – 16.00 uur

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet