Terug

Centrum voor aangeboren gelaats- en tandafwijkingen

Aangeboren afwijkingen aan gezicht en mond zijn zichtbaar en vereisen vaak behandeling door meerdere specialisten. Door dit expertisecentrum worden hypodontie (te weinig tanden) en lip-, kaak- en gehemeltespleet in combinatie met andere gezichtsafwijkingen behandeld. Dit zijn aangeboren afwijkingen aan het bot van het gezicht, oogkas en oorafwijkingen zoals hemifaciale microsomie, een te kleine kaak bij baby’s (Pierre Robin) of combinatie met ontwikkelingsstoornissen (22q11deletie syndroom).

Voor wie

  • Patiënten met aangeboren te weinig tanden/kiezen.
  • Kinderen met een lip-, kaak- en gehemeltespleet (dit heet ook wel schisis).
  • Kinderen met een lip-, kaak- en gehemeltespleet in combinatie met een te kleine onderkaak.
  • Kinderen met aangeboren afwijkingen aan oor, gehoor, oogkassen en onderkaak.
  • Kinderen met het 22q11.2-deletiesyndroom

Multidisciplinaire zorg

Binnen dit expertisecentrum werken de volgende medisch specialisten samen:

Samenwerken voor uw kind

Contactgegevens

Hypodontie

Polikliniek kaakchirurgie

dr. M. Creton, Mw. W. Zinger, dr. M.J.H. van den Boogaard

Pierre Robin-sequentie

Mw. M. van de Ruit, Dr. L.N.A. van Adrichem, Dr. M.S.M. Muradin, dr. M.J.H. van den Boogaard

Hemifaciale microsomie

Mw. M. van de Ruit, dr. L.N.A. van Adrichem, dr. M.S.M. Muradin, dr. M.J.H. van den Boogaard

22q11.2-deletiesyndroom

Mw. M. van de Ruit, dr. A.E. Mink van der Molen, dr. M.J.H. van den Boogaard

Onderzoek en behandeling

Hypodontie

Patiënten worden veelal door hun huistandarts verwezen naar dr. Marijn Créton, tandarts. Na een aantalt kosmetische verbeteringen ruim voor de puberteit, wordt rond de leeftijd van 11-13 jaar gestart met orthodontie. Aan het eind van de groei worden de missende tanden en kiezen hersteld met kronen, bruggen en/of implantaten. Soms gebeurt dit rond het 18de jaar in combinatie met een bottransplantatie of een operatie aan de boven- of onderkaak.

Pierre Robin-sequentie

Vanwege de gehemeltespleet wordt uw baby bij voorkeur binnen 24 uur in het WKZ gezien door logopedist en plastisch chirurg. Bij ademhalingsproblemen  wordt een buisje in de luchtpijp aangebracht. Na de eerste inschatting wordt uw kind gezien binnen het schisisteam. Met bijvoorbeeld een plaatje aan de bovenkaak wordt beoordeeld of uw kind een sluiting van het gehemelte aan kan, daarnaast wordt beoordeeld of een verlenging van de onderkaak mogelijk is. Het gehemelte wordt op de leeftijd van 6-12 maanden gesloten.

Hemifaciale microsomie

Uw kind wordt binnen een week na geboorte gezien. Het gehoor wordt door een KNO-arts audioloog beoordeeld. Een analyse van de oorschelp wordt in de eerste week na geboorte gedaan. U zult een afspraak krijgen bij de polikliniek genetica voor genetisch onderzoek. Uw kind zal begeleid worden op het hemifaciaal mcirosomie spreekuur met afspraken bij de logopediste, plastisch chirurg, KNO- arts en de kaakchirurg.

22q11-deletiesyndroom

Bij geboorte in het WKZ worden u en uw kind door een lid van het 22q11.2-deletiesyndroom team gezien. Tevens volgt screening door een cardioloog. Naast informatie over de gehemeltespleet wordt u ook begeleid door de kinderarts en psycholoog. Sluitingen van het gehemelte vindt plaats in de leeftijd van 6-12 maanden. Het gehoor van uw kind wordt vervolgd.

Wetenschappelijk onderzoek

Om de zorg voor patiënten te verbeteren doen wij onder andere onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van het ontbreken van tanden en kiezen. Recent zijn er binnen ons team twee nieuwe genen gevonden die het ziektebeeld hypodontie en oligodontie beter verklaren. Met verder onderzoek kijken we naar de klinische gevolgen van deze genmutaties.

Ook zijn we op andere vlakken actief, zoals:

  • De impact van hypodontie op de kwaliteit van leven.
  • Gepersonaliseerde behandeling op basis van DNA-profielen.
  • Stamcelregeneratie waarbij wordt onderzocht of er bot kan worden ‘gemaakt’ ter verbetering van tandwortelimplantaatbehandelingen.
  • Onderkaaksgroei bij patiënten met een Pierre Robin-sequentie.
  • Het vinden van meer nieuwe genetische mutaties bij zeldzame ziektebeelden.