Terug

Corona, stollingsstoornissen en bloedplaatjesstoornissen

Update: 11 januari 2021

Coronarisico's voor mensen met een stollingsstoornis of bloedplaatjesstoornis

Mensen met een stollingsstoornis of bloedplaatjesstoornis lopen géén extra risico op het krijgen van corona en/of een ernstiger beloop van COVID-19. Wanneer u bekend bent met een ernstige bloedstollingsziekte waarvoor u af en toe of regelmatig stollingsfactorconcentraat nodig heeft, is het wel belangrijk dat u of uw behandelaar contact met ons opneemt als u moet worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege een bewezen COVID-19 infectie.

Vaccineren bij stollingsstoornissen

Hieronder hebben wij de adviezen van WFH, EAHAD, EHC en NHF samengevat voor stollingsstoornissen, die zijn overgenomen door de Nederlandse Hemofiliebehandelcentra:

  • Het COVID-vaccin wordt in de spier (intramusculair) toegediend. Gebruik bij voorkeur de kleinste naald. Na toediening 10 minuten afdrukken en in de uren erna patiënt zelf laten inspecteren of er alsnog een bloeding ontstaat. Gevoeligheid in de arm is gebruikelijk, maar zwelling is een teken van een mogelijke bloeding. Neem in dat geval contact op met de hemofiliebehandelaar.
  • Indien de eigen basale factorwaarde van de patiënt >10% is, kan vaccinatie plaatsvinden zonder stolling toe te dienen. Dit geldt voor: FVIII bij hemofilie A, FIX bij hemofilie B en von Willebrand Factor (vWF:RCo) bij ziekte van Von Willebrand.
  • Indien de eigen basale factorwaarde ≤10% is, wordt geadviseerd om profylaxe te nemen voorafgaand aan de vaccinatie zodat ten tijde van de vaccinatie het factor niveau boven de 10% ligt. 
  • Indien een patiënt met hemofilie A profylactisch behandeld wordt met emicizumab, dan kan de vaccinatie plaatsvinden zonder verdere factorsubstitutie.
  • Het beleid bij patiënten met overige zeldzame stollingsfactordeficiënties is sterk afhankelijk van het specifieke bloedingsfenotype en dient op individueel niveau te worden afgestemd met de eigen hemofiliebehandelaar.

Vaccineren bij bloedplaatjesstoornissen 

  • Het COVID-vaccin wordt in de spier (intramusculair) toegediend. Gebruik bij voorkeur de kleinste naald. Na toediening 10 minuten afdrukken en zo nodig koelen.
  • Voor ITP (immuuntrombocytopenie) geldt dat vaccinatie veilig kan plaatsvinden bij mensen met bloedplaatjes van meer dan 50. Bij bloedplaatjes onder de 50 adviseren wij om eerst te overleggen met de arts van de Van Creveldkliniek.
  • Voor trombocytopathie geldt dat vaccinatie veilig kan plaatsvinden. Alleen bij ziekte van Glanzmann kan overwogen worden om voorafgaand aan de vaccinatie eenmalig te behandelen met NovoSeven. Wij adviseren mensen met de ziekte van Glanzmann daarom om eerst te overleggen met de arts van de Van Creveldkliniek.

Bij twijfel is altijd overleg mogelijk met de Van Creveldkliniek.