Terug

De cliëntenraad verslaat De cliëntenraad verslaat

De cliëntenraad verslaat
De cliëntenraad verslaat

Op deze pagina doen we regelmatig een greep uit ons werk in de afgelopen periode, gevolgd door een kleine vooruitblik. Vragen of meer weten? Mail naar:

VOORJAAR 2018 uitklapper, klik om te openen

 • Het entreegebied van het UMC Utrecht ondergaat binnenkort een ingrijpende verbouwing. Tijdens een presentatie van de programmamanager aan de cliëntenraad werd duidelijk hoe patiëntieparticipatie een nadrukkelijke rol speelt bij de planvorming en uitvoering van het project. Het is een mooi voorbeeld van hoe het UMC Utrecht op steeds meer terreinen samen met de patiënt aan zijn zorg, onderwijs en onderzoek werkt.
 • De cliëntenraad versloeg het jaar 2017 in een bondig jaarverslag dat te downloaden en lezen is via deze website.
 • Het UMC Utrecht wil dat patiëntenparticipatie juist ook in de spreekkamer goed vorm krijgt. Als patiënten echt samen met hun zorgverlener beslissen over de behandeling komt dit de uiteindelijke kwaliteit van leven ten goede. De cliëntenraad is betrokken bij de ambitie van het UMC Utrecht om samen beslissen in de kwaliteitscyclus op te nemen (‘Zorg op Maat’) zodat het hele proces om samen te behandelen echt plaatsvindt: inventariseren van de behandelvraag en het leren kennen van de patiënt; de behandelopties samen afwegen; samen beslissen tot een behandeling; starten met de zorg en het samen evalueren ervan. 

WINTER 2017/2018 uitklapper, klik om te openen

 • De cliëntenraad begon eind 2017 met het inventariseren van alle klankbordgroepen binnen het UMC Utrecht. Binnen het centrum zijn er veel actief en doel van de inventarisatie is om zicht te krijgen op hoe patiëntenparticipatie binnen het UMC Utrecht er op alle niveaus uit ziet. Bovendien is de cliëntenraad benieuwd welke onderwerpen er zoal besproken worden.
 • Tijdens een heimiddag in januari 2018 besprak de cliëntenraad welke thema’s hij dit jaar wil oppakken. Het jaarplan 2018 we schreven is voor iedereen te downloaden
 • De cliëntenraad bracht eind oktober 2017 advies uit over een raamovereenkomst tussen UMC Utrecht en Diakonessenhuis. Onze advies spitste zich toe op de noodzaak tot vastlegging in de overeenkomst van het onderdeel patiëntparticipatie. Dit advies strekt zich bovendien uit naar samenwerkingstrajecten in de toekomst.
 • Jaarlijks sluit de raad van bestuur managementcontracten af met de divisies in het UMC Utrecht. In deze contracten staan voornemens en afspraken voor het nieuwe jaar. Sinds enkele jaren is mede op aandringen van de cliëntenraad ook de categorie patiëntenparticipatie opgenomen. Bij tussentijdse besprekingen door het jaar heen tussen raad van bestuur en divisies zal steeds nadrukkelijker nagegaan worden of voornemens en afspraken op dit gebied ook tot stand komen.
 • Nieuwe wetgeving leidde bij het UMC Utrecht tot een nieuwe klachtenprocedure en oordeelcommissie. Over het profiel van de oordeelcommissie en waaraan leden bijvoorbeeld moeten voldoen bracht de cliëntenraad advies uit. In de toekomst zal de cliëntenraad advies uitbrengen over de benoeming van de voorzitter van de commissie en overige mutaties in de commissie toetsen aan het vastgestelde profiel.

Oktober 2017 uitklapper, klik om te openen

 • Het UMC Utrecht kreeg het Keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis 2017-2018. De cliëntenraad zag van dichtbij de inspanningen om tot dit keurmerk te komen. Een enthousiast team van de afdeling Geriatrie zette zich daarvoor in samen met medewerkers van andere afdelingen. Immers, senioren (25% van alle patiënten) worden niet alleen bij de afdeling Geriatrie, maar overal in het ziekenhuis behandeld. Om te weten waar deze groep behoefte aan heeft, vroeg men het aan de patiënten zelf. Waar mogelijk kwamen ze ook aan deze wensen tegemoet. Deze vriendelijke en mensgerichte aandacht mag er natuurlijk niet alleen zijn voor de patiëntengroepen die onder dit keurmerk vallen. Overal in het ziekenhuis zijn groepen en individuele patiënten die speciale aandacht nodig hebben. De cliëntenraad zet zich samen met de medewerkers van het UMC Utrecht in om ook voor die patiënten een Patiëntvriendelijk ziekenhuis te zijn.

Zomer 2017 uitklapper, klik om te openen

 • Enkele cliëntenraadsleden verzorgden in juni een interactieve sessie over patiëntenparticipatie en de rol van de afdeling P&O daarbij tijdens een kwartaaloverleg van P&O adviseurs. Met behulp van stellingen gingen ze in gesprek met ruim dertig P&O’ers wat wederzijds mooie inzichten bracht.
 • Begin juni troffen alle cliëntenraadsleden van de acht UMC’s in Nederland elkaar tijdens een symposium in Nieuwegein. Onder het motto ‘Van betoog naar dialoog’ spraken de deelnemers over het toenemende belang van patiëntenparticipatie, zowel individueel in de spreekkamer als op collectief niveau. Sprekers waren onder andere Ab Klink (lid raad van bestuur van zorgverzekeraar VGZ en oud-minister van VWS) en Martin van Rijn (demissionair staatssecretaris VWS). Het symposium werd voor het eerst georganiseerd door de Cliëntenraden academische ziekenhuizen (CRAZ), had een grote opkomst en was een succes. Bedoeling is het jaarlijks te organiseren om op die manier van elkaar te horen en leren.
 • Het UMC Utrecht kijkt momenteel naar het houden van enquêtes onder patiënten. Ze moeten dat van de zorgverzekeraars sowieso jaarlijks, zodat ziekenhuizen onderling te vergelijken zijn. Daarnaast echter is het UMC Utrecht benieuwd naar wat ze kan leren van hun ‘klanten’. De vraag hoe dat het beste kan is onderwerp van gesprek tussen de cliëntenraad en de onderzoekers van het UMC Utrecht. Voor de cliëntenraad kan het bevragen van patiënten niet bestaan zonder de resultaten ook aan de patiënten zelf te tonen in combinatie met informatie over welke verbeteringen hoe en wanneer door het UMC Utrecht worden doorgevoerd naar aanleiding van de uitkomsten.
 • Na ons gesprek met de raad van bestuur in mei 2017 over de visie op en de ontwikkeling van eHealth spraken we uitgebreid met de twee ambassadeurs van eHealth in het UMC Utrecht. Het is mooi om te zien en een voorbeeld voor anderen hoe zij patiënten van begin tot eind en zelfs daarna betrekken bij het ontwerpen en maken van bijvoorbeeld apps.
 • Sowieso zien we steeds meer digitale diensten in de zorg ontstaan die onder de grote verzamelnaam eHealth vallen, digitale toepassingen die de behandeling moeten ondersteunen. De portefeuille Digitale Zorg van de cliëntenraad richt zich op de bruikbaarheid en informatievriendelijkheid van dit soort middelen zoals websites en (digitaal) voorlichtingsmateriaal van het UMC Utrecht. In het bijzonder kijken we daarnaast naar de verdere uitbreiding van het patiëntenportaal van het UMC Utrecht. In de zomerperiode spraken we daarover met betrokken medewerkers van het UMC Utrecht, maar ook met collega-cliëntenraden die in hun eigen centra met vergelijkbare ontwikkelingen te maken hebben. Het UMC Utrecht loopt behoorlijk voorop. Tegelijk zien we dat vragen zich opdringen rond bijvoorbeeld privacy en wie de eigenaar is van het patiëntendossier. Deze onderwerpen duiken ook van tijd tot tijd in opiniestukken in de media op. De cliëntenraad blijft dit proces met grote interesse volgen.
 • De cliëntenraad adviseerde de raad van bestuur over de managementcontracten voor 2018. Hierin staan afspraken tussen raad van bestuur en elke divisie. De cliëntenraad keek vooral naar de manier waarop de divisies patiëntenparticipatie verder willen organiseren. Dat gaat bij een aantal divisies erg goed. Bij sommige divisies moet nog veel gebeuren. De cliëntenraad wil de komende tijd met die divisies in gesprek gaan.
 • De cliëntenraad bracht advies uit over de bouw van een loopburg tussen het nieuwe Prinses Màxima Centrum en het bestaande WKZ. In ons advies benadrukten we het belang van patiëntenparticipatie, zeker omdat de brug grote impact heeft op de in- en toegang van het WKZ waar dagelijks duizenden ‘cliënten’ in- en uitlopen.

Mei 2017 uitklapper, klik om te openen

 • Tijdens een gesprek over wetenschappelijk onderzoek met de raad van bestuur bleek hoe belangrijk iedereen het vindt dat patiënten hierbij meedenken en meedoen. Bent u hierin geïnteresseerd, neem dan in eerste instantie contact op met de specialist(en) waar u onder behandeling bent.
 • We spraken met de raad van bestuur en betrokkenen over eHealth en het belang van deze ontwikkeling voor patiënten. eHealth is een verzamelnaam voor digitale toepassingen die de behandeling kunnen ondersteunen zoals het patiëntenportaal en apps op je smartphone. eHealth is geen doel op zichzelf. Het moet de behandeling helpen verbeteren.

April 2017 uitklapper, klik om te openen

 • De cliëntenraad heeft vijf nieuwe leden. Ze stellen zich graag aan u voor. Welkom Patricia, Jolanda, Barend, Ties en Ruud!
 • In ons jaarverslag 2016 zetten we ons werk en activiteiten op een rij. 
 • De reactie van onze voorzitter Irene Bruggeman na publicatie van het IGZ-rapport op 18 april 2017:

"Uiteraard komt het hard aan om dit te lezen over het UMC Utrecht, waar we als cliëntenraad zo nauw bij betrokken zijn. Tegelijkertijd lees je dat de IGZ in het rapport constateert dat over het algemeen de zorg in het UMC veilig en goed is. Dat is vanuit patiënten perspectief natuurlijk erg belangrijk. Het UMC Utrecht erkent dat er aan cultuur en leiderschap in huis nog veel te verbeteren valt en is daar afgelopen jaar proactief mee aan de slag gegaan. De cliëntenraad zal waar mogelijk bijdragen aan de gewenste verbeteringen ten behoeve van de patiënten van het UMC Utrecht."

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet