Terug

De uitslagen van de onderzoeken

De uitslagen van de onderzoeken worden besproken in een team van specialisten van verschillende afdelingen: de cardiologie, neurologie, vaatchirurgie en interne (vasculaire) geneeskunde. Op basis van alle uitslagen stellen zij een advies op voor behandeling of verandering van leefstijl. Dit is het therapieadvies.

Het therapieadvies wordt samen met een overzicht van alle uitslagen verstuurd naar uw huisarts. Als u onder behandeling bent van een specialist, sturen we hem ook de uitslagen. Dit in overleg met u. 

Persoonlijk screeningsprofiel

U krijgt van ons een persoonlijk screeningsprofiel. In dit profiel staat een samenvatting van de resultaten uit de screening die voor u belangrijk zijn en waarvoor aandacht of behandeling nodig is. In dit profiel verwerken we ook behandeladviezen. Als de resultaten van een onderzoek binnen de normaalwaarden vallen, vermelden we deze niet in het screeningsprofiel.

Uitslagen bespreken

Uw huisarts bespreekt de uitslagen met u. Hiervoor moet u zelf contact opnemen met de huisarts. Als u regelmatig onder controle bent van een specialist, is uw specialist de aangewezen persoon om dit met u te bespreken. Ook hiervoor geldt dat u zelf contact met hem/haar moet opnemen.

Het therapieadvies is een goede richtlijn voor behandeling, maar soms wordt hiervan afgeweken. Samen met uw arts kunt u overleggen welke behandeling voor u het beste is.