Terug

Declaraties raad van bestuur UMC Utrecht

Declaraties raad van bestuur UMC Utrecht

Declaraties van de raad van bestuur worden op onze website geplaatst conform besluitvorming binnen de NFU. Het gaat om geanonimiseerde declaraties en kosten.

Het openbaar maken van de uitgaven sluit aan bij het belang dat het UMC Utrecht hecht aan integriteit van bestuurders en transparantie van het bestuur. Vanaf nu gebeurt dat standaard elk kwartaal op de UMC Utrecht website voor de declaraties van de raad van bestuur.

Soorten uitgaven
De uitgaven die gepubliceerd worden zijn bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten, maaltijden buiten de deur, abonnementen thuis, cursussen, conferenties en congressen en lidmaatschappen.

Prof.dr. M.M.E. Schneider

2020, kwartaal 3

2020, kwartaal 2

2020, kwartaal 1

Prof.dr. A.W. Hoes

2020, kwartaal 3

2020, kwartaal 2

2020, kwartaal 1

Drs. M.H. van Velthuizen-Lormans

2020, kwartaal 3

2020, kwartaal 2

2020, kwartaal 1

Drs. ing. A. Vermeer 

2020, kwartaal 3

2020, kwartaal 2

2020, kwartaal 1


(downloads zijn pdf bestanden)