Terug

Diagnostiek en behandelmethoden bij psychose

Diagnostiek en behandelmethoden
bij psychose

Eerste psychose uitklapper, klik om te openen

Bij een eerste psychose bieden wij:

 • Uitgebreide diagnostiek van lichamelijke oorzaken, inclusief bloedonderzoek, en onderzoek naar andere psychische klachten (co-morbiditeit)
 • Diagnostiek, behandeling en advies voor: - kinderen en jongeren met verdenking op een psychotische stoornis - mensen met een psychotische kwetsbaarheid, voortkomend uit milde psychotische klachten, zoals beginnende achterdocht - kinderen van een ouder met een bipolaire of psychotische stoornis
 • Behandeling van een eerste psychose met medicatie en gesprekstherapie
 • Begeleiding van familie; na een eerste psychose en wanneer meerdere familieleden (bijvoorbeeld ouder en kind) psychotische klachten hebben
 • Werken aan herstel en re-integratie na een eerste psychose
 • Psycho-educatie voor: - jongeren met een bipolaire stoornis en hun familieleden en betrokkenen - patiënten met een eerste psychose en hun familieleden en betrokkenen

Psychose op jonge leeftijd uitklapper, klik om te openen

Bij psychose op jonge leeftijd bieden wij diagnostiek en behandeling of advies bij kinderen en jongeren met:

 • psychotische klachten in de context van een autisme spectrum stoornis
 • schizofrenie
 • genetische aandoeningen die worden geassocieerd met een verhoogd risico op een psychotische ontwikkeling, zoals het 22q11.2 deletie-syndroom, maar ook de zeldzamere aandoeningen zoals o.a. del1q21.1, del3q29, del15q11.2, del17q12 en dup15q11-13, dup15q13.3, dup 16p11.2 en dup16p13.1
 • klachten rond Stemmen horen: speciaal zorgprogramma Stemmen horen Jeugd

Moeilijk behandelbare psychose uitklapper, klik om te openen

Voor moeilijk behandelbare psychose bieden wij: 

Behandeling met medicatie

Denk aan:

 • complexe combinaties van medicijnen, zoals meerdere antipsychotica, antidepressiva, anti-epileptica of medicatie voor andere aandoeningen
 • het  antipsychoticum amisulpride

Extra zorg

Extra zorg bieden wij aan patiënten die:

 • Niet goed ingesteld kunnen worden op juiste medicatie vanwege bijwerkingen
 • MAO-remmers, clozapine en langwerkende olanzapine gebruiken
 • Clozapine nodig hebben om goed te kunnen functioneren, maar wiens witte bloedlichaampjes door dit medicijn onderdrukt worden of die andere vervelende bijwerkingen hebben
 • Stemmen horen: wij hebben een speciaal zorgprogramma Stemmen horen met onder meer groepsbehandeling en gespecialiseerde psychotherapie.
 • Zowel een psychiatrische als een lichamelijke aandoeningen hebben (zorgprogramma Lijf & Leven).
 • Naast psychische klachten ook middelen gebruiken (zorgprogramma Middelengebruik & Psychose).

Elektroconvulsietherapie

Daarnaast bieden wij elektroconvulsietherapie (ECT) bij patiënten met:

> catatonie
> behandelresistente psychose
> depressieve stoornis met psychotische kenmerken
> behandelresistente stemmingsklachten bij de bipolaire stoornis of schizoaffectieve stoornis.

 > Lees meer over elektroconvulsietherapie

Patiëntenfolder

Elektroconvulsietherapie (ETC)

Verwijzen uitklapper, klik om te openen

Om uw patiënt aan te melden bij de polikliniek psychose kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier.

U kunt met uw vragen terecht bij het Advies- en Aanmeldteam Psychiatrie.

Telefoonnummer: 088 755 5888 Email adres: aat@umcutrecht.nl Het Advies- en aanmeldteam is op werkdagen bereikbaar van 8:00 - 17:00.