Terug

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Het UMC Utrecht wil ook vanuit duurzaamheid bijdragen aan gezondere patiënten, medewerkers en studenten. We willen onze positieve impact op gezondheid vergroten door onze negatieve impact op klimaat en milieu te verkleinen. Dat doen we door het aanbieden van toekomstbestendige zorg, onderwijs en onderzoek, zowel in ecologisch, economisch als sociaal opzicht. In de periode tot 2025 wil het UMC Utrecht de CO2-uitstoot verlagen, bijdragen aan circulariteit en een gezonde omgeving creëren. We blijven ook inzetten op het vergroten van bewustwording, zodat duurzaam handelen vanzelfsprekend wordt bij alles wat we doen.

Duurzaamheid is verankerd in onze organisatiestrategie Connecting Worlds. Hiermee dragen we uit dat duurzaamheid een belangrijk onderdeel is in ieders werk: zorg, onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. Ofwel: iedereen die in het UMC Utrecht werkt of studeert kan bijdragen aan verduurzaming.

Het duurzaamheidsbeleid is het kader voor de uitvoering van maatregelen, projecten en onderzoeken om onze duurzaamheidsdoelen te realiseren. Met dit beleid geeft het UMC Utrecht invulling aan de Green Deal Duurzame Zorg en dragen we bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze doelen, door 193 lidstaten van de Verenigde Naties vastgesteld, geven aan hoe de wereld er in 2030 uit moet zien om van een ‘duurzame samenleving’ te spreken.

Samenwerking uitklapper, klik om te openen

Duurzaam handelen gaat verder dan onze organisatie. Daarom werken we samen met anderen aan duurzame projecten, waarbij we kennis en ervaring delen. Zowel binnen de zorgketen, met het bedrijfsleven als in de regio. 

Enkele belangrijke initiatieven zijn:

 • Samenwerking op het Utrecht Science Park op het gebied van energietransitie en mobiliteit.
 • Samenwerking met de andere UMC's in het kader van de Green Deal Duurzame Zorg.
 • Diverse contracten met leveranciers, waarbij leveranciers zich hebben gecommitteerd om een actieve bijdrage te leveren aan onze duurzaamheidsdoelen.
 • Samenwerking binnen de Strategische Alliantie tussen UMC Utrecht en de universiteiten van Wageningen, Eindhoven en Utrecht die in 2020 is gestart (Strategic Alliance):

Ervaringsverhalen medewerkers uitklapper, klik om te openen

In het UMC Utrecht zijn vele medewerkers ieder op hun eigen manier aan de slag met duurzaamheid. Hun ervaringsverhalen zijn gebundeld in het e-magazine Samen verduurzamen we de zorg

CO2-uitstoot verlagen uitklapper, klik om te openen

Het UMC Utrecht wil de CO2 uitstoot verlagen, omdat CO2 bijdraagt aan klimaatverandering en klimaatverandering een negatief effect heeft op de gezondheid van mensen nu en in de toekomst. In de Klimaatwet is vastgelegd dat we in Nederland in 2030 49% minder CO2 moeten uitstoten en in 2050 95% minder ten opzichte van 1990. Het UMC Utrecht sluit aan bij deze landelijke doelen en heeft een CO2 routekaart opgesteld waarin staat hoe UMC Utrecht gaat toewerken naar CO2 neutraal vastgoed.

De CO2 uitstoot van het UMC Utrecht is een optelsom van verschillende bronnen. De belangrijkste is het energiegebruik door en in de gebouwen, gevolgd door vervoersbewegingen van en naar het UMC Utrecht van medewerkers, studenten, patiënten en bezoekers. In 2019 was de CO2 uitstoot 45.940 ton. In deze footprint is de CO2 emissies veroorzaakt door productie en transport van de in het UMC gebruikte producten niet meegenomen.
 

CO2 footprint berekend aan de hand van CO2 scanner UMC's gebaseerd op het Greenhouse Gas Protocol. Emissiefactoren volgens CO2 emissiefactoren.nl, emissie ingekochte Nederlandse  wind is nul.

Initiatieven

 • CO2 routekaart 
 • Mobiliteitsbeleid en vliegbeleid
 • Energiebesparing
 • Zonnepanelen
 • Groene Dialyse

Bijdragen aan circulariteit uitklapper, klik om te openen

Circulariteit is een van de vier pijlers van de Green Deal duurzame zorg. Het UMC Utrecht heeft zich gecommitteerd om hieraan een bijdrage te leveren. We streven naar een meer circulaire bedrijfsvoering door verspilling te verminderen en hergebruik te stimuleren. Het UMC Utrecht koopt duurzaam in. Waar mogelijk kiezen we voor producten die gemaakt zijn van duurzame, hernieuwbare of secundaire grondstoffen en voor producten die gerepareerd, hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Tegelijk optimaliseren we onze afvalscheiding en breiden deze verder uit. We creëren synergie tussen inkoop enerzijds en afvalscheiding en recycling anderzijds.

Initiatieven

 • Afvalscheiding aan de bron
 • Verduurzamen disposables
 • Terugdringen verspilling: voedsel, medicijnen, textiel
 • Hergebruik medische apparatuur
 • Duurzaam circulair inkopen
 • Circulaire MRI
 • Afvalscheiding op de OK
 • Interne campagne Mokje Mee?

Gezonde omgeving creëren uitklapper, klik om te openen

​Met aanpassingen in onze gebouwen en de directe omgeving willen we van het UMC Utrecht een gezonde omgeving maken, waarin patiënten sneller herstellen en minder stress ervaren en waar medewerkers en studenten gezond en productief kunnen werken en studeren.

Initiatieven

Contact uitklapper, klik om te openen

Voor meer informatie over duurzaamheid.

Celina Kroon, programmamanager duurzaamheid Email adres: M.C.C.Kroon@umcutrecht.nl

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet