Terug

Duurzaamheid

Het UMC Utrecht wil bijdragen aan een gezond leven en een gezonde maatschappij, ook voor de generaties na ons. Door zorg, onderwijs en onderzoek aan te bieden die toekomstbestendig is, zowel in ecologisch, economisch als sociaal opzicht. We willen dat duurzaam handelen vanzelfsprekend is bij alles wat we doen. En daarin willen we een voorbeeld zijn voor anderen. Daarom hebben we in 2013 gekozen voor de brede invulling van duurzaamheid; people, planet, profit, ofwel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Sinds 2015 is duurzaamheid verankerd in onze bedrijfsstrategie Connecting U.

Thema's

We focussen op twee thema’s: Gezond houden wat gezond is en Schone omgeving. 

Onze belangrijkste positieve impact is een betere gezondheid van mensen, nu en van komende generaties. Vanuit het thema Gezond houden wat gezond is bevorderen we een gezonde leefstijl en willen we onze patiënten, medewerkers en studenten ondersteunen om gezonde keuzes te maken en naar vermogen zelf de regie te nemen over hun gezondheid.

Met het thema Schone omgeving werken we aan het verkleinen van onze negatieve impact, milieuzorg is preventieve gezondheidszorg. We streven naar CO2-neutraal en circulair werken. 

Beide thema’s dragen bij aan preventieve gezondheidszorg, de transitie van ziektezorg naar gezondheidszorg en daarmee het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg in de toekomst.

Met ons duurzaamheidsbeleid dragen we bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze doelen, die door 193 lidstaten van de Verenigde Naties zijn vastgesteld, geven aan hoe de wereld er in 2030 uit moet zien om van een ‘duurzame samenleving’ te spreken.

Duurzaam UMC Utrecht

Samenwerking

Duurzaam handelen gaat verder dan onze organisatie. Daarom werken we samen met anderen aan duurzame projecten, waarbij we kennis en ervaring delen. Zowel binnen de zorgketen, met het bedrijfsleven als in de regio. Ook houden we met de aangesloten instellingen van de Green Deal jaarlijks de verkiezing Duurzame Zorgprofessional

Ervaringsverhalen medewerkers

In het UMC Utrecht zijn vele medewerkers ieder op hun eigen manier aan de slag met duurzaamheid. Hun ervaringsverhalen zijn gebundeld in het emagazine Samen verduurzamen we de zorg