Terug

Eva is volwassen en heeft jeugdreuma

Eva is volwassen en heeft jeugdreuma

Eva (23) kreeg jeugdreuma toen zij 1,5 jaar was en was sinds die tijd als patiënt onder behandeling in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). Toen zij 18 werd verplaatste de behandeling zich naar het UMC Utrecht. Vanuit beide ziekenhuizen denkt één team van specialisten met haar mee en begeleiden en betrekken haar in dit traject. Zodat de ziektelast voor Eva zoveel mogelijk wordt beperkt en zij zelf meer de regie kan nemen. Hoe hebben Eva en haar moeder dit ervaren? Hoe gaat zij om met de grilligheid van de ziekte? Bekijk Eva’s verhaal in deze video en lees de interviews met de specialisten.