Terug

Graft versus host disease
Graft versus host disease

Graft-versus-host-ziekte (oftewel ‘graft versus host disease’; GvHD) wordt ook wel omgekeerde afstotingsziekte genoemd. Graft-versus-host-ziekte ontstaat als de afweercellen van de donor de weefsels van de patiënt als vreemd herkennen. Daardoor vallen de afweercellen van dedonor, het weefsel van de patiënt aan. Dit veroorzaakt ontstekingsverschijnselen. Soms ontstaat er een koortsperiode of een algeheel malaise-gevoel.

Symptomen

Graft-versus-host-ziekte kan voorkomen in een acute en een chronische vorm. De ontstekingsverschijnselen kunnen ontstaan in het hele lichaam. Meestal ontstaan er ontstekingsverschijnselen in de huid, ogen, mond, maag-darmstelsel en lever. Dit kan variëren van milde tot zeer ernstige reacties. De zeer ernstige reacties kunnen levensbedreigend zijn.

Behandeling

Als er graft-versus-host-ziekte ontstaat, wordt dit behandeld met medicijnen. Dit kan een zalf, tabletten of medicatie via het infuus zijn. Voor ernstige graft-versus-host-ziekte kan een, soms lange, opname in het ziekenhuis noodzakelijk zijn.

Kwaliteit van leven

Het ontstaan van een graft-versus-host-ziekte kan een grote invloed hebben op de kwaliteit van leven. Vaak is er een behandeling mogelijk. Niet altijd zal de behandeling complete genezing kunnen geven. Soms kan het lang duren voordat er verbetering optreedt. In een bijlage van het Patiënten Informatie Dossier Allogene stamceltransplantatie zijn een aantal praktische adviezen omschreven die de klachten kunnen verlichten. Daarnaast is het belangrijk dat u uw gevoelens met iemand kan bespreken. Dit kan uw naaste zijn, de stamceltransplantatie (SCT)-verpleegkundige of uw behandelend arts.

In het document waar hierboven naar wordt verwezen, staan adviezen beschreven die belangrijk zijn voor het herkennen van de GvHD en die verlichting kunnen geven aan de klachten die zijn ontstaan. Sommige adviezen kunnen verergering van de klachten voorkomen.