Terug

Heelkundige specialismen

Informatie

De divisie heelkundige specialismen bestaat ui de volgende specialismen:

 • Oogheelkunde
 • Urologie
 • Vaatchirurgie
 • Traumatologie
 • KNO
 • Mondziekten, Kaakchirurgie en Aangezichtschirurgie
 • Bijzondere tandheelkunde
 • Plastische Chirurgie
 • Orthopedie
 • Algemene Heelkunde
 • Anatomie

Wat doen wij?

We richten ons op (i) het geven van zorg aan onze patiënten, (ii) het geven van onderwijs aan studenten geneeskunde, verpleging en een keur aan andere medische (vervolg)opleidingen, (iii) wetenschappelijk onderzoek en (iv) de opleiding van zowel artsen, verpleegkundigen als paramedici.

Samenwerking

De specialismen binnen het UMC Utrecht werken onderling nauw samen. Ook wordt er steeds meer samenwerking en aansluiting gezocht bij andere zorginstellingen. Op deze manier zorgen wij er voor dat de zorg dáár gebeurt waar die het beste is voor de patiënt.

Speerpunten

Kijkend naar het wetenschappelijk onderzoek dan spelen de verschillende specialismen van de divisie een belangrijke rol bij vormgeving van de inhoud van de zes speerpunten van het UMC Utrecht waaromheen de zorg en het wetenschappelijk onderzoek is geconcentreerd:

 • Binnen het speerpunt Regeneratieve geneeskunde (stamceltransplantaties) wordt onder meer samengewerkt in het Regenerative Medicine Centre Utrecht, het onderzoekslaboratorium op het gebied van regeneratieve geneeskunde en de Mobility Clinic, waar een aantal specialismen, waaronder de Orthopedie, samenwerken op het gebied van het steun- en bewegingsapparaat.
 • De inzet voor het speerpunt Kindergeneeskunde zijn voornamelijk geconcentreerd rondom aangeboren afwijkingen.
 • Vanuit de specialismen Oogheelkunde, Orthopedie en Traumatologie wordt bijgedragen aan de wetenschappelijke inspanningen binnen het speerpunt Immunologie en Infectieziekten.
 • De inspanningen voor het speerpunt Circulatie ziekten kunnen vooral teruggevonden worden binnen het Hart- en Vaatcentrum, waar patiënten multidisciplinair worden gezien. Ook is in het bijzonder het specialisme Vaatchirurgie nauw betrokken bij de wetenschappelijke ambities van het speerpunt.
 • De inzet voor het speerpunt Hersenziekten kan vooral worden teruggevonden binnen het specialisme KNO.
 • Vanuit de divisie wordt vooral veel ondersteunende chirurgie geleverd voor het speerpunt Oncologie.

Verder vervullen de specialismen van de divisie een belangrijke beschikbaarheidsfunctie. Zo is in het bijzonder het specialisme Traumatologie onmisbaar op de Spoedeisende Hulp en participeert de divisie in het Calamiteitenhospitaal, de centrale faciliteit in Nederland waarvan gebruik kan worden gemaakt bij grootschalige rampen of calamiteiten waarvoor medische ondersteuning vereist is. Ook valt de functie van regionaal Traumacentrum binnen de divisie.