Terug

Histologie

Binnen de unit histologie wordt het patiëntmateriaal (weefsel) dat afkomstig is van de OK’s (operatiekamer), poliklinieken, huisartsen en (privé)klinieken in ontvangst genomen en bewerkt.

Binnen de unit histologie wordt het patiëntmateriaal (weefsel) dat afkomstig is van de OK’s (operatiekamer), poliklinieken, huisartsen en (privé)klinieken in ontvangst genomen en bewerkt. Dit betreft o.a. verwerken van weefsel tot paraffineblokjes. Hier worden paraffine coupes van gemaakt en gekleurd m.b.v. diverse histochemische kleuringen, zodat een patholoog deze preparaten kan beoordelen en een diagnose kan stellen, indien nodig kunnen er nog aanvullende onderzoeken op dit materiaal worden uitgevoerd zoals immuunhistochemie en/of moleculair onderzoek.

De uitslag wordt naar de aanvragende arts teruggekoppeld.

Tevens wordt in het Histologie laboratorium ook de sneldiagnostiek en het vriescoupe onderzoek (spoedprocedure tijdens operatie) uitgevoerd.

Binnen de Histologie valt ook het speciale laboratorium voor (verdacht) prion materiaal Creutzfeld Jacob Disease (CJD). Voor dit laboratorium gelden speciale richtlijnen en is alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel.

Voorwaarden van inzenden materiaal