Terug

Inschrijfformulier docenttrainingen

Het aanbod aan docenttrainingen bestaat uit trainingen die afzonderlijk worden aangeboden en leergangen waarin meerdere trainingen gecombineerd zijn. De trainingen zijn bedoeld voor alle docenten en opleiders die betrokken zijn bij de academische opleidingen binnen het UMC Utrecht (zoals , werkgroepbegeleiders, stagebegeleiders, aios, AKO’s, PhD’s).

icoon van een uitroepteken

Docentprofessionalisering tijdens Corona-crisis

De maatregelen vanwege het coronavirus ...

BKO Leergang uitklapper, klik om te openen

Voor docenten die gezien hun functie een Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) dienen te behalen, wordt tweemaal per jaar een BKO leergang aangeboden. Meer informatie over deze leergang vindt u hier . 

Procedure

Een Solis-account is vereist. Definitieve inschrijving vindt plaats na een intake gesprek

Planning 2021 

De BKO Leergang bestaat uit 5 bijeenkomsten van 9.00 tot 17.00 uur. Deelname aan de volledige leergang is vereist. 

De data voor de BKO Leergang 2021-2022 zijn:

 • 23 september 2021
 • 25 november 2021
 • 27 januari 2022
 • 3 maart 2022
 • 9 juni 2022

De BKO Leergang die start in februari 2021 zit vol.

SKO Leergang uitklapper, klik om te openen

Voor docenten die gezien hun functie een Senior Kwalificatie Onderwijs (BKO) dienen te behalen, wordt eenmaal per jaar een SKO leergang aangeboden. Meer informatie over deze leergang vindt u hier .

Een Solis-account is vereist. Definitieve inschrijving vindt plaats na een intake gesprek

Planning 2021 

De SKO Leergang bestaat uit 6 bijeenkomsten, van 15.00 tot 18.00 uur en het deelnemen aan onderdelen van het NVMO congres.

Deelname aan de volledige leergang is vereist. 

De data voor de SKO Leergang 2021-2022 zijn:

 • 22 september 2021
 • 3 november 2021
 • 18/19 november 2021 - deelname aan (delen van) NVMO congres
 • 8 december 2021
 • 9 februari 2022
 • 23 maart 2022
 • 18 mei 2022

Bekijk de inschrijfvoorwaarden

Het UMC Utrecht gaat zorgvuldig met uw gegevens om en gebruikt deze alleen voor het doel waarvoor u het invult. Meer informatie.

 • Velden waar een * bij staat zijn verplicht
 • Indien de kostenplaats niet (of niet correct) is ingevuld, zal de aanmelding niet in behandeling worden genomen.