Terug

Inschrijfvoorwaarden aios

Voor wie

De cursussen zijn bestemd voor alle aios in de Utrechtse OOR (Onderwijs en Opleidingsregio) die onder de formele eindverantwoordelijkheid van regionale hoofdopleiders in het UMC en St. Antonius ziekenhuis in opleiding zijn, dat wil zeggen ook voor aios die in dit kader werkzaam zijn in een perifere kliniek.

Deelname is mogelijk tot uiterlijk 6 maanden na voltooiing van de opleiding.

Het betreft discipline overstijgende cursussen, d.w.z. dat deze gevolgd kunnen worden door aios vanuit alle medische specialismen.

Deze cursussen zijn niet toegankelijk voor anios.

Inschrijfprocedure

Na verzenden ingevuld digitaal inschrijfformulier:

  1. Eerst volgt een bevestiging van ontvangst; dit is nog geen bevestiging van inschrijving.
  2. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.
  3. De bevestiging van inschrijving, of de melding dat de betreffende cursus volgeboekt is, volgt separaat.

 

Gezien de opzet en organisatie van deze cursussen wordt van de deelnemers verwacht dat zij de cursus in zijn geheel volgen.

Kosten

De kosten per training staan vermeld op het inschrijfformilier achter de betreffende module en datum. De facturering vindt na afloop van de training plaats.

 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering door deelnemer

  • Annulering kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus.
  • Bij annulering binnen vier weken of bij niet verschijnen, worden de volledige cursuskosten in rekening gebracht.

 

Annulering door organisatie

Bij onvoldoende inschrijvingen, 4 weken vóór aanvang, of overmacht situaties vooraf of tijdens de cursus heeft de organisatie het recht de cursus te annuleren of naar een later tijdstip te verschuiven.

Contact en inschrijven

Contact

Docent- en opleidersprofessionalisering

ma, di en do