Terug

Leden raad van toezicht

Leden raad van toezicht

Mw. drs. C.E. Princen uitklapper, klik om te openen

Voorzitter raad van toezicht

 • Lid Governance & HR commissie
 • Lid Defensiecommissie

(RvT UMC Utrecht: 2e termijn, einddatum 28-02-2022)

Hoofdfuncties

 • CEO Nuts Groep
 • Oud bestuurslid ABN AMRO N.V. 

Nevenfuncties

 • Lid van de raad van commissarissen Ordina
 • Voorzitter raad van toezicht Perspectief 
 • Bestuurslid VUmc Alzheimercentrum
 • Lid raad van toezicht Filminstituut EYE
 • Voorzitter Monitoring Commissie Talent naar de Top

Dhr. dr. ir. P.C.J. Leijh uitklapper, klik om te openen

Vice-voorzitter raad van toezicht

 • Voorzitter auditcommissie

(RvT UMC Utrecht: 2e termijn, einddatum: 30-04-2022)

Voormalige hoofdfunctie

 • Oud bestuurslid Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Nevenfuncties

 • Voorzitter raad van commissarissen Holland PTC
 • Voorzitter Stichting WKZ-fonds
 • Lid raad van toezicht Waarborgfonds voor de Zorgsector
 • Lid raad van toezicht CHDR

Mevr. prof. dr. M. de Visser uitklapper, klik om te openen

Algemeen lid van de raad van toezicht

 • Voorzitter commissie kwaliteit van zorg & patiëntveiligheid
 • Lid commissie Onderwijs & onderzoek

(RvT UMC Utrecht: 2e termijn, einddatum 01-07-2024)

Voormalige hoofdfuncties

 • Neuroloog en oud voorzitter van de Divisie Poliklinieken van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam.
 • Emeritus hoogleraar neuromusculaire ziekten aan de Universiteit van Amsterdam. 

Nevenfuncties

 • Lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Den Haag
 • Lid raad van commissarissen Leyden Academy, Leiden
 • Voorzitter raad van commissarissen LifeLines, Groningen
 • Lid raad van toezicht Centre for Human Drug Research, Leiden
 • Lid bestuur Voeding Leeft, Amsterdam
 • Voorzitter Programmacommissie Memorabel, ZonMw
 • Voorzitter bestuur Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning
 • Lid Bestuur Commissie Genetische Modificatie (Bilthoven)

Dhr. prof. dr. G. van der Wal uitklapper, klik om te openen

Algemeen lid van de raad van toezicht

 • Voorzitter commissie Onderwijs & Onderzoek
 • Lid commissie Kwaliteit van Zorg & Patiëntveiligheid

(RvT UMC Utrecht: 2e termijn, einddatum 31-05-2021)

Voormalige hoofdfuncties

 • Oud inspecteur-generaal Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Emeritus hoogleraar Sociale geneeskunde VUmc

Nevenfuncties

 • Vice-voorzitter raad van toezicht Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
 • Vice-voorzitter raad van toezicht Zorggroep Almere
 • Voorzitter raad van advies Prinses Máxima Centrum en Shared Care UMC’s
 • Voorzitter Nationaal Programma Palliatieve Zorg ZonMW
 • Voorzitter Stuurgroep ABS-artsen
 • Voorzitter Beleidscollege SCEN

Dhr. drs. ir. A. Kregting MBA uitklapper, klik om te openen

Algemeen lid van de raad van toezicht

 • Voorzitter Governance & HR commissie
 • Lid auditcommissie

(RvT UMC Utrecht: 1e termijn, einddatum 01-12-2020)

Hoofdfunctie

 • Chief Information Officer (CIO) bij AkzoNobel NV

Nevenfuncties

 • Lid raad van commissarissen de Volksbank
 • Lid Global Research Board

Dhr. J.H. van Gelder uitklapper, klik om te openen

Algemeen lid van de raad van toezicht

 • Voorzitter defensiecommissie

(RvT UMC Utrecht: 1e termijn, einddatum 01-10-2024)

Hoofdfunctie

 • Plaatsvervangend secretaris generaal bij het ministerie van Financiën.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.