Terug

Leren van dingen die misgaan

Als er iets mis is gegaan, of het nou een complicatie, incident of calamiteit is, bekijken zorgverleners op de afdeling wat er precies is gebeurd en wat ze kunnen leren van de situatie. Hiermee kunnen we daadwerkelijk veiliger zorg creëren.

Besprekingen

Als er iets mis is gegaan, bekijken zorgverleners op de afdeling wat er precies is gebeurd en wat ze kunnen leren van de situatie. Deze bespreking gebeurt met alle betrokken disciplines. Er zijn ook regelmatig bijeenkomsten voor alle medewerkers van het ziekenhuis. Aan de hand van concrete situaties komen thema's aan de orde die ook op andere afdelingen gelden, zoals samenwerking, supervisie en regievoering.

Aanpassingen in de zorg

Ernstige incidenten en calamiteiten worden diepgaand onderzocht door getrainde onderzoekers. Hieruit volgen aanbevelingen om herhaling van het incident te voorkomen. Deze worden getoetst op haalbaarheid en zo nodig aangescherpt. De raad van bestuur geeft vervolgens opdracht de aanbevelingen uit te voeren en houdt hier toezicht op.

Filmpje incidenten melden

  • Bekijk het filmpje voor medewerkers van het UMC Utrecht over het melden van incidenten en calamiteiten in de zorg.

Hoe gaan we om met incidenten en calamiteiten

Melden is belangrijk

Het UMC Utrecht wil open en transparant zijn over incidenten en calamiteiten en investeert in het creëren van een cultuur waarin medewerkers zich veilig en gesteund voelen om te melden als er iets misgaat. De meldingsbereidheid is over de afgelopen jaren sterk gestegen. Het gaat erom dat we samen leren van een gemaakte fout. En dat de patiënt én de betrokken zorgverleners altijd worden bijgestaan.

Steun aan de patiënt

Als er iets misgaat in de zorg is het belangrijk dat u en uw naasten zich goed ondersteund voelen en geholpen worden om te gaan met de situatie. U krijgt binnen 24 uur een gesprek. Ook staat er een contactpersoon voor u klaar om uw vragen en zorgen te delen. Het is belangrijk dat u vertrouwen hebt in de arts die u behandelt. U kunt altijd vragen of een andere arts uw behandeling kan overnemen. U kunt met uw vragen en zorgen ook altijd terecht bij het patiënt support team, via telefoonnummer 088 75 562 08.

Steun aan de zorgverlener

Wanneer zorgverleners een ernstig incident of calamiteit meemaken heeft dat een grote impact op hen. Het is dan niet altijd vanzelfsprekend dat zij u en uw naasten de aandacht en begeleiding kunnen geven die u nodig hebt. We willen hen goed ondersteunen en helpen om te gaan met de situatie. In het UMC Utrecht werkt een team van zorgverleners dat speciaal getraind is in het geven van steun ('peer support') aan collega's die een incident hebben mee gemaakt.