Terug

Lopende studies borstkanker

Lopende studies borstkanker

Op deze pagina vindt u een overzicht van studies die in het UMC Utrecht Cancer Center lopen naar borstkanker

CLGK974X2101 uitklapper, klik om te openen

CLGK974X2101 is een wetenschappelijk onderzoek onder patiënten met verschillende soorten kanker, waaronder ook borstkanker. In deze studie wordt onderzocht wordt of een combinatie van twee nieuwe middelen veilig en effectief is. Het gaat om de middelen LGK974 en PDR001.

LGK974 is een middel dat bepaalde signalen remt die zorgen voor de groei en overleving van een tumorcel. Hierdoor kunnen sommige tumorsoorten kleiner kunnen worden, of minder snel groeien.

PDR001 is een antilichaam dat specifieke cellen van het immuunsysteem beïnvloedt. Hierdoor kan de groei van tumorcellen geremd worden.

Hebon-studie uitklapper, klik om te openen

Onderzoek voor families met een verhoogd risico op borst- en/of eierstokkanker waarbinnen minstens 1 familielid zich heeft laten testen op een BRCA1/2-mutatie en/of CHEK2-mutatie.

Onderzocht wordt wat de erfelijke en niet-erfelijke oorzaken zijn van het verhoogde risico op borst- en eierstokkanker. Ook worden de effectiviteit en late effecten van preventieve operaties, screening en kankerbehandeling bestudeerd. Voor het onderzoek hoeft geen medicijn te worden gebruikt of een behandeling te worden ondergaan. Wel wordt gevraagd een deelnemersverklaring en vragenlijst in te vullen.

i-GO uitklapper, klik om te openen

In de i-GO studie onderzoeken we voor de eerste keer bij vrouwen met borstkanker de combinatie van chemotherapie verpakt in temperatuurgevoelige nanodeeltjes (ThermoDox) en MR-HIFU (MRI-geleide opwarming met High Intensity Focused Ultrasound). We gaan dit onderzoeken bij vrouwen met een tumor in de borst en uitzaaiingen buiten de borst.

Het doel van deze behandeling is om de hoeveelheid chemotherapie in de borsttumor hoger te maken, zonder dat dit voor meer bijwerkingen zorgt. Bij MR-HIFU worden gebundelde ultrageluidsgolven gebruikt die specifiek op de tumor zijn gericht. De ultrageluidsgolven gaan door de huid heen en verwarmen de borsttumor naar 40 tot 42 graden Celsius.

De temperatuurgevoelige nanodeeltjes worden via het infuus toegediend en stromen door het lichaam. Als ze in de verwarmde borsttumor terecht komen laten ze op die plek veel chemotherapie vrij. In de rest van het lichaam komt langzaam een normale hoeveelheid chemotherapie vrij.

In deze studie onderzoeken we de veiligheid, verdraagbaarheid en haalbaarheid van deze behandeling bij maximaal 12 patiënten.

LIMA-studie uitklapper, klik om te openen

De LIMA studie is een onderzoek voor vrouwen met borstkanker die behandeld gaan worden met chemotherapie  voorafgaande aan hun borstoperatie (dit wordt neo-adjuvante behandeling genoemd).

Op dit moment is het nog steeds moeilijk te voorspellen hoe de borstkanker reageert op de behandeling met chemotherapie  en op welke manier de kanker reageert. Volledige zekerheid is hier pas over te geven na de borstoperatie.

 

Het doel van de LIMA studie is om vroeger in de behandeling te kunnen voorspellen of de borstkanker reageert op de ingestelde chemotherapie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste geavanceerde MRI-scan technieken in combinatie met specifieke bloedonderzoeken (genaamd liquid biopsies), waarin wordt gekeken naar circulerende tumorcellen en circulerend DNA afkomstig van de tumor. Door deze nieuwe technieken zou uiteindelijk in de toekomst de behandeling van borstkanker in de toekomst meer “op maat” (dus patiënt-specifiek) kunnen worden gemaakt, waarbij onnodige bijwerkingen van de borstkankerbehandeling zouden kunnen worden voorkomen of worden verminderd.

MR-HIFU van borstkanker II uitklapper, klik om te openen

In deze studie onderzoeken we een methode om borstkanker zonder operatie te behandelen. We noemen dit 'opereren zonder snijden'. We gebruiken hiervoor MRI-geleide High-Intensity Focused Ultrasound, oftewel MR-HIFU.

Bij MR-HIFU worden ultrageluidsgolven gebundeld tot één punt dat op de tumor is gericht. De ultrageluidsgolven gaan door de huid heen en verhitten alleen de tumor tot temperaturen boven de 55 graden Celsius. De behandeling vindt plaats in de MRI-scanner, zodat we de tumor goed kunnen zien en de temperatuur kunnen meten.

In een vorige patiëntenstudie hebben we onderzocht dat MR-HIFU behandeling van borstkanker veilig is. In deze studie onderzoeken we bij 10 patiënten of we ook de hele tumor met MR-HIFU kunnen doden. Als dit werkt, zullen in de toekomst misschien minder patiënten met borstkanker een operatie hoeven te ondergaan.

In deze studie is de MR-HIFU behandeling éxtra naast de standaardbehandeling met een operatie. We willen namelijk het tumorweefsel onderzoeken om te zien of alle tumorcellen gedood zijn.

RISAS uitklapper, klik om te openen

Onderzoek naar de beoordeling van okselklieren na chemotherapie. Als u borstkanker met uitzaaiingen in de okselklieren heeft is de standaardbehandeling chemotherapie gevolgd door een operatie om de borsttumor en okselklieren te verwijderen. De operatie wordt uitgevoerd om te kijken of de chemotherapie alle kankercellen heeft gedood. Met de RISAS-studie kijken we of een okseloperatie waarbij minder klieren worden verwijderd net zo veilig is als een operatie waarbij alle okselklieren worden verwijderd.

SONIA uitklapper, klik om te openen

Recent is aangetoond dat de combinatie van anti-hormonale therapie met de CDK 4/6 remmer palbociclib effectiever is dan anti-hormonale therapie alleen. Gemiddeld genomen verdubbelt het ongeveer de periode dat een anti-hormonale therapie werkt.

Deze studie moet duidelijkheid scheppen over wanneer het nieuwe geneesmiddel palbociclib het beste gegeven kan worden: in de eerste of in de tweede lijn van behandeling.

SPACE uitklapper, klik om te openen

SPACE is een fase I-trial, waaraan 76 patiënten zullen deelnemen. De studie is open sinds september 2015. Met nieuwe MRI-scanmethodes is het mogelijk om de stofwisseling van de tumor te bepalen, spectroscopie genoemd. De stofwisseling verandert namelijk door de chemotherapie. 

Er wordt dus onderzocht of het mogelijk is om de veranderingen in de stofwisseling te meten gedurende de behandeling met chemotherapie en of zo het effect van de behandeling in een vroeg stadium van het behandelingstraject kan worden bepaald. De techniek van de MRI-scans ontwikkelt zich steeds verder. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen is een steeds sterker magneetveld, waardoor er meer en kleinere details te zien zijn.

STIM uitklapper, klik om te openen

Onderzoek voor patiënten met borstkanker die een IVF-behandeling ondergaan voorafgaand aan de start van de chemotherapie. Onderzocht wordt welk behandelschema het effectiefst is met betrekking tot de eicelopbrengst.

SUBITO uitklapper, klik om te openen

SUBITO is een studie naar de werkzaamheid van een bepaald soort chemotherapie, onder vouwen met een stadium III borsttumor, waarin HRD is aangetoond.

HRD staat voor 'homoloog recombinatie deficiëntie'. Als er HRD in het tumorweefsel wordt aangetroffen wil dat zeggen dat één van de DNA reparatiemechanismen bij de patiënt niet goed functioneert. Eerder onderzoek heeft laten zien dat bij proefpersonen met een HRD een bepaald soort chemotherapie heel goed lijkt aan te slaan. De SUBITO-studie wil het effect hiervan verder aantonen met als doel de kans op genezing en overleving aanzienlijk te verbeteren.

Tepelvochtstudie uitklapper, klik om te openen

In het tepelvochtonderzoek bekijken wij of bepaalde veranderingen in tepelvocht, zogenaamde ‘biomarkers’, kunnen voorspellen of er afwijkende cellen in het borstweefsel ontstaan. Indien dit het geval is, kunnen wij namelijk in de toekomst in een vroeg stadium vaststellen of er een kwaadaardige afwijking zich in de borst aan het ontwikkelen is.
Wij gaan de hoeveelheden van bepaalde biomarkers vergelijken tussen vrouwen met borstkanker en gezonde vrouwen. De biomarkers die afwijken gaan wij dan analyseren in de groep vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker.

TIMBRE uitklapper, klik om te openen

 In het UMC Utrecht is een MRI-versneller ontwikkeld waarbij een bestralingsapparaat is samengevoegd met een MRI-scanner. Met de MRI-versneller kunnen wij de borsttumor en/of lymfeklieren direct in beeld brengen tijdens de behandeling met radiotherapie. Hierdoor kan mogelijk in de toekomst borstkanker zo nauwkeurig bestraald worden dat het aantal bestralingen kan worden verminderd. Wellicht kan dit ertoe leiden dat bij bepaalde patiënten een operatie misschien niet meer nodig is.

In dit onderzoek willen wij de borst of lymfeklieren in de oksel, hals en naast het borstbeen afbeelden met een MRI-scan en de juiste instellingen bepalen voor toekomstige behandelingen van patiënten met borstkanker met behulp van de MRI-versneller. 

Triple-B uitklapper, klik om te openen

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide triple negatieve borstkanker. Onderzocht wordt welke chemotherapie in combinatie met immuuntherapie (atezolizumab, anti-PDL1) het meest effectief is. 

UMBRELLA uitklapper, klik om te openen

Het doel van het UMBRELLA onderzoek is om te meten hoe het patiënten tijdens en in de jaren na de behandeling vergaat. Dit doen wij door van een grote groep patiënten met borstkanker of DCIS (‘cohort’) gegevens te verzamelen.

Naar verwachting zullen 500 patiënten per jaar meedoen aan dit onderzoek.

Op deze manier hopen wij inzicht te krijgen in welke factoren van invloed zijn op het succes van de behandeling en op de kwaliteit van leven, op zowel korte als lange termijn. Dit is belangrijk om voor toekomstige patiënten de behandeling beter op maat te kunnen maken, de overlevingskansen verder te vergroten en kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling te verbeteren.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet