Terug

Lopende studies neuro-oncologie

Lopende studies neuro-oncologie

Op deze pagina vindt u een overzicht van studies die in het Cancer Center en Hersencentrum van het UMC Utrecht lopen naar de behandeling van gliomen, meningeomen, medulloblastomen, hersenmetastasen, hersen-lymfomen en overige hersentumoren. Behalve deze studies naar behandeling wordt er ook veel ander onderzoek verricht, bijvoorbeeld naar diagnostiek en kwaliteit van leven. Hierover kan uw behandelend arts u informeren.

STELLAR Studie

De STELLAR-studie is een wetenschappelijk onderzoek onder patiënten bij wie anaplastisch astrocytoom (een type hersentumor) is teruggekeerd na bestraling en temozolomide chemotherapie. De studie onderzoekt de werkzaamheid en veiligheid van behandeling met 2 gecombineerde medicijnen: eflornithine en lomustine. De standaardbehandeling is een therapie met alleen lomustine.

DRUP

Dit is een studie waaraan patiënten kunnen meedoen met

  • uitgezaaide tumor of een lokaal uitgebreide solide tumor
  • glioblastoom
  • non-Hodgkin lymfoom,

bij wie het z.g. tumor-NGS-profiel een actionabele mutatie laat zien.  Het DRUP-protocol biedt de patiënten de gelegenheid off label behandeld te worden met reeds geregistreerde geneesmiddelen.

De studie vindt plaats onder de paraplu van het CPCT (Center for Personalized Cancer Treatment)

Er is een lijst met actionable mutaties en aanverwante geneesmiddelen die beschikbaar zijn gesteld door de farmaceutische industrie. De voorselectie gebeurt aan hand van een lokaal verrichte NGS analyse en de toewijzing voor een off label geneesmiddel zal geschieden in een speciaal ingerichte multi disciplinairy expert board (MEB) van het CPCT.

IPAX-1

IPAX-1 is een internationaal onderzoek onder patiënten met teruggekeerd glioblastoom (GBM). De studie onderzoekt de veiligheid en verdraagbaarheid van I-131-IPA injecties, tegelijkertijd met uitwendige bestraling.

In de eerste fase van het onderzoek wordt een veilige maximale dosering bepaald van het middel I-131-IPA, in combinatie met uitwendige bestraling. 

In de tweede fase wordt de dosering verder onderzocht. Dan zal specifiek worden gekeken naar de effectiviteit (werking) van de gecombineerde behandeling op de tumor.

COIMBRA-studie

In de COIMBRA-studie willen we zoveel mogelijk leren van patiënten met uitzaaiingen in de hersenen. We vragen iedereen die komt om bestraald te worden voor hersenuitzaaiingen om mee te doen. We verzamelen klinische gegevens van de deelnemers aan COIMBRA, en daarnaast versturen we vragenlijsten over kwaliteit van leven, maken we extra MRI-scans, en willen we makkelijker deelnemers voor toekomstige studies vinden en uitnodigen. Op deze manier kunnen we leren van iedere patiënt, en inzicht te krijgen in de factoren die zorgen voor succes van de behandeling. Daarnaast willen we ook graag meer weten over de kwaliteit van leven voor, tijdens en na de behandeling. Uiteindelijk moet het onderzoek leiden tot meer voorspellers van een succesvolle behandeling, zodat toekomstige patiënten een behandeling op maat kunnen krijgen.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.