Terug

MRI in Radiotherapy MRI in Radiotherapy

MRI in Radiotherapy
MRI in Radiotherapy

UMC Utrecht is een voorloper in de inzet van MRI-gestuurde radiotherapie. Daarom worden er  jaarlijks cursussen aangeboden voor verschillende doelgroepen, in de voertalen Nederlands en Engels.

Cursusaanbod MRI-gestuurde radiotherapie in 2021

De cursussen zullen in het voorjaar van 2021 worden aangeboden in een digitaal format. Het programma zal bestaan uit colleges, delineatie sessies, interactieve Q&A sessies en MRI console training.

De colleges kunnen na de start van de cursus in eigen tempo doorlopen worden. Een aantal colleges en de interactieve Q&A sessies, delineatie sessies en MRI console training zijn op vaste tijdstippen.

De cursus staat nu gepland voor mei 2021. Meer informatie zal volgen op deze website.

MRI in Radiotherapy courses 2021

The MRI in Radiotherapy courses will be offered in a digital format in 2021. The program will consist of lectures, delineation sessions, interactive Q&A sessions and MRI console training.

The lectures can be followed at your own pace. The interactive Q&A sessions, delineation sessions and MRI console training will be scheduled at set times.

The next course is planned for May 2021. More information will follow.