Terug

MRI in Radiotherapy
MRI in Radiotherapy

UMC Utrecht is voorloper in de inzet van MRI-gestuurde radiotherapie. Er wordt jaarlijks een cursusaanbod gedaan voor berschillende doelgroepen, i de voertalen Nederlands en Engels.

Cursusaanbod MRI-gestuurde radiotherapie 2020 geannuleerd

De MRI cursussen voor dit najaar te annuleren. De eerstvolgende edities zullen zijn in het voorjaar van 2021. Nadere informatie volgt op deze webpagina.

MRI in Radiotherapy courses for October 2020 have been cancelled

The MRI in Radiotherapy courses for October 2020 have been cancelled. The next courses will be in March 2021. More information will follow.