Terug

Niet rennen maar plannen

Niet rennen maar plannen

Niet Rennen Maar Plannen (NRMP) is een behandelprogramma voor mensen met cognitieve problemen als gevolg van hersenletsel.

Niet rennen maar plannen

Het behandelprogramma Niet Rennen Maar Plannen is het eindresultaat van het innovatieproject 'Cognitieve revalidatie voor patiënten met hersenletsel en milde cognitieve problemen', een gezamenlijk project van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht en de Universiteit Maastricht, School for Mental Health and Neuroscience. 

In deze folder staat beschreven wat cognitieve training is en wat de patiënt kan verwachten van de training volgens het behandelprotocol NRMP. 

Voor wie? 

Per jaar worden er meer dan 120.000 mensen geconfronteerd met een ongeval of ziekte waardoor de hersenen beschadigd kunnen raken (CVA, trauma, MS, hypoxie, tumoren etc.). Een deel van hen houdt daar niets aan over, een groter deel heeft blijvend last van beperkingen en een veranderd functioneren.
Slechts een klein deel heeft ernstige blijvende lichamelijke, cognitieve of gedragsmatige gevolgen. Deze patiënten worden veelal in revalidatiecentra en verpleeghuizen opgenomen. Het grootste deel van de patiënten met hersenletsel gaat echter na de ziekenhuisopname rechtstreeks naar huis en krijgt zo nodig poliklinische revalidatie in het ziekenhuis. Deze patiënten hebben weinig tot geen motorische uitval, maar kunnen wel milde cognitieve stoornissen hebben. Voor deze groep patiënten is Niet Rennen maar Plannen (NRMP) ontwikkeld.

Het behandelprogramma 

Het programma NRMP bestaat uit vijf modules waarin de patiënt aan de hand van informatie & educatie en strategieën om leert gaan met de cognitieve gevolgen van hersenletsel. Het is geschreven als werkboek voor de patiënt en start met de informatiemodule Oorzaken van hersenletsel en mogelijke cognitieve gevolgen. Vervolgens bepaalt de patiënt samen met de behandelaar welke - van de 4 - trainingsmodules hij gaat volgen. Dit is afhankelijk van de ervaren cognitieve klachten, eventueel in combinatie met de resultaten van een neuropsychologisch onderzoek. 

Vier trainingsmodules  

  • Vermoeidheid na hersenletsel, wat nu?
  • Omgaan met tijdsdruk, vertraagde informatieverwerking.
  • Werken aan geheugenproblemen.
  • Grip op planning, vaardigheden voor het plannen en uitvoeren van activiteiten.

Update

Recent is er een nieuwe versie van het programmma uitgekomen. De aanpassingen zijn gemaakt op basis van de ervaringen van patiënten en behandelaars, uit meer dan 50 enquêtes. In de informatiemodule is de diagnose MS toegevoegd. In alle modules zijn meer voorbeelden toegevoegd gericht op jongeren en het aantal opdrachten in de module vermoeidheid is vergroot.

Bestellen

U kunt de pdf van NRMP bestellen als e-boek

Nieuwe vorm NRMP! 

Het UMC Utrecht wil het behandelprogramma Niet Rennen maar Plannen omzetten in een blended care programma (combinatie van e-learning voor de patiënt met 1 tot 3 ontmoetingen met een behandelaar). Daarmee wordt het voor de patiënt mogelijk om de training deels thuis in zijn/haar eigen tempo te doen, eventueel samen met familie. Het scheelt de patiënt reis- en wachttijd en dat is zeker bij deze groep van belang omdat die snel en vaak moe en overprikkeld is.

Bekijk de poster over dit project.

Nieuw: online programma NRMP

Een samenwerkingsverband tussen de oorspronkelijke ontwikkelaars Maastricht University en KCRU en de nieuwe partners Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam en GGZ-instellingen GGZ Ingeest en GGZ Noord-Holland Noord maakt dit nieuwe online programma mogelijk. Samen met Jouw Omgeving, een platform voor effectieve online hulp, is het programma uitgebreid en geschikt gemaakt voor online gebruik. Klik hier voor meer informatie.