Terug

Onafhankelijke Onderwijs- en examencommissie

Onafhankelijke Onderwijs- en examencommissie

Een onafhankelijke Onderwijs- en examencommissie houdt toezicht op de uitvoering van het onderwijs- en examenregeling. De commissie beoordeelt vrijstellingsverzoeken en is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van toetsing en examinering.

Het bevoegd gezag stelt aan het begin van het schooljaar de examencommissie in en communiceert de samenstelling met (senior)opleiders, studenten en praktijkinstellingen. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, secretaris en leden. Voorafgaand aan het schooljaar wordt vastgesteld wanneer de examencommissie vergadert. Indien gewenst roept de voorzitter de examencommissie bijeen voor een extra vergadering.

Taken en bevoegdheden uitklapper, klik om te openen

De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn vastgelegd in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) van de medische ondersteunende opleidingen en van de vervolgopleidingen. De Onderwijs- en examencommissie ziet er onder andere op toe dat de regels met betrekking tot het onderwijs en de tentamens en examens, zoals opgenomen in de OER, op correcte wijze worden nageleefd.

Werkwijze en besluitvorming

De Onderwijs- en examencommissie neemt besluiten bij meerderheid van stemmen. Zij maken tijdig, uiterlijk binnen 15 werkdagen na ontvangst van een verzoek, haar besluit schriftelijk aan de aanvrager bekend. Voor het aantekenen van bezwaar tegen de beslissing verwijzen we naar het OER.

Contact uitklapper, klik om te openen

Examencommissie-umcutrechtacademie@umcutrecht.nl

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet