Terug

Onderwijs Hart- en vaatcentrum

Het Hart- en vaatcentrum besteedt veel aandacht aan het ontwikkelen en verzorgen van onderwijs bestemd voor verschillende doelgroepen. Bovendien biedt het Hart- en vaatcentrum toekomstperspectieven voor studenten in de laatste fase van hun opleiding en voor professionals.

Patiënten

Binnen ons Hart- en vaatcentrum vinden wij informatievoorziening over (de preventie van) hart- en vaatziekten aan een breed publiek van groot belang. Zo organiseert het UMC Utrecht elk jaar vrij toegankelijke lezingen en webinars over uiteenlopende medische onderwerpen voor een breed publiek. Onze onderzoekers werken hier uiteraard ook aan mee. 

Studenten

Binnen de verschillende Utrechtse (bio)medische opleidingen wordt veel aandacht besteed aan hart- en vaatonderwijs. Het Hart- en vaatcentrum is nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van dit onderwijs. Naast theoretisch onderwijs bieden de (bio)medische opleidingen aan studenten ook veel mogelijkheden om, via onderzoeksprojecten, bij te dragen aan het onderzoek naar hart- en vaatziekten.

(Bio)medische professionals

Binnen het Hart- en vaatcentrum wordt er op verschillende manieren bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van onze (bio)medische professionals. Zo is er een maandelijkse lezingencyclus (Jongbloed seminars) waarin binnen- en buitenlandse deskundigen aspecten van hart- en vaatonderzoek bespreken. Daarnaast worden er master classes en grand rounds georganiseerd, waar (medisch) specialisten op een interactieve manier hun onderzoek en patiëntencasussen toelichten.

Loopbaan

Kennisontwikkeling op hart- en vaatgebied houdt uiteraard niet op met het afronden van een universitaire studie. Ook voor talentvolle afgestudeerde onderzoekers en artsen biedt het Hart- en vaatcentrum een scala aan loopbaanmogelijkheden. Streef je een loopbaan na als wetenschappelijk onderzoeker dan is een promotieonderzoek bij één van onze onderzoeksgroepen wellicht iets voor jou. Als je een loopbaan als medisch specialist (cardioloog, hart- of vaatchirurg) voor ogen hebt dan behoort een opleidingsplaats bij één van onze klinische afdelingen wellicht tot de mogelijkheden. Het één hoeft het ander niet uit te sluiten: als medisch specialist in opleiding is het ook mogelijk om aan een promotieonderzoek te werken.

Voor meer informatie over loopbaanmogelijkheden binnen het Hart- en vaatcentrum kun je contact opnemen met ons programmabureau via het emailadres: hartenvatenonderwijs@umcutrecht.nl