Terug

Ontwikkeling en advies

Wij stellen deskundigheid beschikbaar voor opleidingen in de gezondheidszorg. Onze specialismes zijn onder andere curriculumontwerp, cursorisch onderwijs, praktijkonderwijs en stages, kwaliteitszorg van toetsing, selectieprocedures en projectmanagement bij onderwijsontwikkeling en -implementatie. 

Projectleiding en -advisering

Het Expertisecentrum ondersteunt de ontwikkeling en implementatie van nieuwe curricula door het leveren van een projectleider of projectadviseur. Het gaat daarbij doorgaans om langer lopende trajecten (ten minste één jaar) waarin zowel onderwijskundige expertise als expertise op het gebied van procesbegeleiding en veranderprocessen worden geleverd.

Coaching en advisering

Het Expertisecentrum levert op maat gesneden coaching en advisering bij de ontwikkeling van cursussen, leergangen en curricula. Advisering wordt onder meer geboden in de vorm van een aantal bijeenkomsten waarin de klant wordt begeleid bij het ontwerpen van een Blauwdruk voor de cursus of leergang.

De inbreng van het Expertisecentrum ligt op het terrein van onderwijskundige expertise en procesbegeleiding. Afhankelijk van de wensen van de klant ligt het zwaartepunt van de uitvoerende werkzaamheden bij de coaches of de klant zelf.

Daarnaast participeert het Expertisecentrum ook regelmatig in nationale en internationale ontwikkelingsprojecten op het gebied van medisch onderwijs.

Zo schakelt u ons in

U kunt een vraag om ondersteuning voorleggen aan:

Prof. dr. Marieke van der Schaaf
M.F.vanderSchaaf-4@umcutrecht.nl


Dr. Hanneke Mulder
H.Mulder-2@umcutrecht.nl

Over het proces

Wij beoordelen, na een oriënterend gesprek met u, of de vraag past bij onze expertise en of wij de capaciteit hebben om aan de vraag tegemoet te komen. Als het antwoord op beide vragen positief is stellen wij in overleg met u een offerte op waarin wordt vastgelegd welke diensten wij tegen welke prijs kunnen leveren.

Binnen het UMC Utrecht is er een kosteloze basisdienstverlening aan de opleidingen waarvoor het Onderwijscentrum verantwoordelijkheid draagt.

Voorbeelden van projecten

OpdrachtgeverAdviestrajectPeriode
Diverse opdrachtgeversAdvisering inzake competentiegericht internationaal medisch opleiden.Sinds 2010
Nederlandse Vereniging voor RadiologieHalfjaarlijkse advisering over de landelijke voortgangstoets voor aios Radiologie.Sinds 2010
Opleiding Geneeskunde UMC UtrechtAdvisering bij de herziening van het curriculum CRU 2015Sinds 2011
Afdeling Medische vervolgopleidingenProjectleiding ontwikkeling diverse discipline overstijgende cursussen voor aiosSinds 2012
Hogeschool Utrecht, hogescholen Arnhem Nijmegen en RotterdamAdvisering voer de ontwikkeling van een competentiegericht werkplekcurriculum voor de nieuwe bachelor Biomedische hulpverlening2013-2014
Opleidingscentrum UMC UtrechtProjectadviseur voor de curriculumvernieuwing van de verpleegkundige vervolgopleidingen en beroepsopleidingen.2009-2013
Nederlandse Vereniging voor OrthopedieOndersteuning bij het schrijven van het landelijk opleidingsplan orthopedie, de implementatie van dat opleidingsplan en bij het opzetten en geven van trainingen voor opleiders en aios2006-2013
Hogeschool UtrechtBegeleiding bij de ontwikkeling van het werkplekcurriculum van de opleiding tot Physician Assistant.2009
Afdeling ouderenpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor PsychiatrieHulp bij de ontwikkeling van een landelijk curriculum ouderenpsychiatrie.2008-2009