Terug

Basis acute zorg verpleegkundige/medewerker

Basis acute zorg verpleegkundige/medewerker

Opleiding

Tijdens de opleiding tot Basis Acute Zorg verpleegkundige/medewerker leer je alles over hoe je zelfstandig patiënten kunt verzorgen met een (potentiële) acute zorgvraag, die 24-uurs bewaking en zorg nodig hebben. Vanuit deze specialisatie kan de student, indien gewenst, doorstromen naar de vijf uitstroomprofielen van de acute zorgsector.

Programma uitklapper, klik om te openen

De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte van de opleiding is vormgegeven met behulp van EPA’s. De opleiding bestaat uit kern EPA’s en specifieke EPA’s. Voor het theoretische deel is per EPA gekeken welke kennis voorwaardelijk is conform de landelijk gedragen theorie.

De opleiding wordt blended vormgegeven door middel van fysiek onderwijs en online-activiteiten, en bestaat uit de volgende modules:

Basis Acute Zorg
Zorg voor volwassenen met een (potentiële) acute zorgvraag. Benaderen middels de ABCDE-methodiek. Beoordeling van de patiënt en eventuele interventies.

Tijdens deze module wordt de theorie aangeboden die gekoppeld is aan de volgende EPA’s:

  • AZ-FO-1 (BAZ) Controleren en onderhouden van de werkplek in de acute setting
  • AZ-FO-2 (BAZ) Zorgdragen voor de eerste (initiële) opvang van een zorgvrager binnen de acute setting
  • AZ-FO-3 (BAZ) Laagcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting
  • AZ-FO-4 (BAZ) Midden complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting

Evidence Based Practice (EBP)
Begeleiding in het schrijven van een EBP-opdracht; formuleren van een onderzoeksvraag van een ‘klinische onzekerheid’, zoeken van wetenschappelijke artikelen en die controleren op bruikbaarheid voor jouw probleem. De essentie gebruiken in een concreet en goed onderbouwd literatuuronderzoek, dat een (praktisch) antwoord geeft op een actueel vraagstuk uit de praktijk. Ook begeleiding in het overbrengen van de resultaten en aanbevelingen naar de beroepspraktijk.

Overige informatie uitklapper, klik om te openen

Doelgroep
Je kunt aan deze opleiding deelnemen als je als verpleegkundige met een BIG-registratie werkt op een afdeling binnen de acute ketenzorg (waar vitale functies bewaakt worden) waar je EPA`s kunt behalen. Voor het afronden van bepaalde EPA`s, zijn andere EPA`s als voorwaardelijk aangemerkt (voor meer informatie zie EPA bibliotheek).

Je hebt gedurende de opleiding een dienstverband of een detacheringsovereenkomst bij een CZO-erkende zorgorganisatie.

Opleidingsduur en lesdagen
De gemiddelde doorlooptijd van de opleiding bedraagt 6 maanden.

  • Theorie: introductie + 14 lesdagen
  • Praktijk: circa 6 maanden

De opleiding start vier keer per jaar. 

Overzicht lesdagen

Kosten (cursusjaar 2023-2024)

  • Basis acute zorg: € 3.100,-  

De kosten zijn voor rekening van de werkgever. 
Prijs medewerkers UMC Utrecht zie intranet

Accreditatie
De opleiding is gecertificeerd door het College Zorg Opleidingen (CZO). Bij het succesvol afronden van de examenonderdelen van deze opleiding/het traject ontvang je een CZO-diploma of CZO-certificaat.

Vrijstelling uitklapper, klik om te openen

Je kunt in aanmerking komen voor vrijstelling als je kunt bewijzen dat je soortgelijk onderwijs met goed gevolg doorlopen hebt. Vrijstelling kun je alleen aanvragen tijdens je aanmelding voor de opleiding in het portal. Bespreek daarom met jouw contactpersoon in de zorginstelling of een vrijstellingsverzoek voor jou van toepassing is en voor welke onderdelen van de opleiding je vrijstelling aan kunt vragen.

Aanmelden uitklapper, klik om te openen

Let op: medewerkers van het UMC Utrecht die zich willen aanmelden, dienen eerst contact op te nemen met de manager zorgopleidingen van de eigen divisie of coördinator BAZ-opleidingen Margriet de Hoop: M.J.Hoopde-2@umcutrecht.nl 

Ongeveer een half jaar tot twee weken voor de start van de opleiding kun je je aanmelden voor deze opleiding. Je kunt je aanmelden voor de opleiding via de portal van de UMC Utrecht Academie. Dit doe je door te klikken op de button 'Aanmelden'.

Aanmelden

Klik hier voor de annuleringsvoorwaarden.

Contact uitklapper, klik om te openen

Wil je meer informatie over de opleiding of heb je vragen? Neem dan contact op met Assistent Opleidingen, Merel Kuiper:

m.v.kuiper-11@umcutrecht.nl

088 75 58423

Heb je vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met de afdeling onderwijszaken van de UMC Utrecht Academie:

umcutrechtacademie-inschrijvingen@umcutrecht.nl

088 75 59473

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet