Terug

Behandelbeperkingen beter bespreekbaar maken

Deze e-module biedt u handvatten bij het bespreekbaar maken van beslissingen rondom het levenseinde. De casuïstiek en “gouden tips’’ van experts op dit gebied zorgen daarvoor. Naast deze voorbeelden uit de dagelijkse praktijk krijgt u achtergrondinformatie en verdieping aangeboden in de vorm van relevante literatuur.

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze module:

  • Heb je meer inzicht in het nut en de noodzaak om eventuele behandelbeperkingen met de patiënt te bespreken
  • Heb je meer inzicht in hoe je zo’n gesprek zo goed mogelijk kunt voeren
  • Weet je hoe je deze behandelbeperkingen kunt vastleggen in het EPD

Over de e-module

Het bespreken van eventuele behandelbeperkingen is niet altijd even gemakkelijk en wordt door iedere arts weer anders aangepakt. In deze e-module zie je een aantal voorbeelden van gesprekken over behandelbeperkingen en delen verschillende artsen hun ervaringen.

Idealiter zouden alle artsen met hun patiënten op de polikliniek al beslissingen rondom het levenseinde bespreken. Helaas is de realiteit weerbarstiger. Dat betekent dat dit type gesprekken vaak op de Spoedeisende Hulp gevoerd moeten worden, ook als het heel erg druk is. Van iedereen een volledig beleid geven worden namelijk niet alle patiënten beter.

Het gezamenlijk doel moet altijd zijn dat geen enkele patiënt in het ziekenhuis wordt opgenomen zonder dat dit gesprek heeft plaatsgevonden, of binnen 24 uur zal plaatsvinden, en de uitkomst van het gesprek is vastgelegd in het Elektronisch PatiëntenDossier (EPD).

Deze e-module geeft u de juiste praktische en achtergrondinformatie om dit doel ook te realiseren.

Informatie

Duur e-module: het doorlopen van de gehele e-module duurt ongeveer 45 tot 60 minuten
Accreditatie: 1 punt (voor stafleden)

* op alle cursussen zijn de algemene inschrijfvoorwaarden van toepassing

Voor wie?

De e-module is bestemd voor alle medisch specialisten, aios, anios en voor huisartsen (i.o.) van de OOR (Onderwijs- en Opleidingsregio) Utrecht en buiten de OOR. 

Contact

Wil je meer weten? Neem dan contact op met:
 
cursussenaios@umcutrecht.nl
088 75 53451 (ma, di en do)