Terug

Cardiologie, medische vervolgopleiding (aios)

Als cardioloog houd je je bezig met de diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten. Cardiologen behandelen naast patiënten met verworven hartziekten, ook steeds vaker jongeren en volwassenen met aangeboren hartgebreken. De Cardiologie heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een zeer dynamisch vak met veel opties voor het diagnosticeren en behandelen van patiënten. Veertien aios volgen hun opleiding tot cardioloog in het UMC Utrecht.

Hoofdingang UMC Utrecht

Het vakgebied Cardiologie

De cardiologie is uitgegroeid tot een gedifferentieerd vakgebied met sub-specialisaties. Wij, de groep cardiologen uit het UMC Utrecht,  beschouwen het als een samenhangend klinisch specialisme zonder onnodige scheidingen en schuttingen. Veel patiënten hebben ook complexe problematiek, die zich niet beperkt tot één sub-specialisme. Jij als aios komt met al deze facetten in aanraking, in een uiterst actieve en ambitieuze groep van cardiologen en aios, die gezamenlijk topzorg leveren, ontwikkelingen stimuleren en de opleiding inhoud geven.

Is je interesse gewekt? Neem contact op met de opleiding cardiologie.

Programma opleiding Cardiologie

De opleiding Cardiologie duurt in totaal 6 jaar.  Het 4e tot en met het 6e jaar wordt doorgebracht bij de opleiding Cardiologie van het UMC Utrecht. Vrijwel alle activiteiten vinden plaats op locatie AZU van het UMC Utrecht; enkele activiteiten in het WKZ en op de cardiogenetica poli in de Bergman kliniek in Bilthoven.

De opleiding Cardiologie bestaat uit:

  • 2 jaar interne geneeskunde, waarvan 4 mnd nefrologie, 4 mnd longziekten, 4 mnd intensive care
  • 3 jaar basisopleiding Cardiologie, waarvan 1 jaar in B-kliniek (Den Bosch, Amersfoort) en 2 jaar in A-kliniek (UMC Utrecht)
  • 1 jaar differentieel (UMC Utrecht)

Differentiatiestages cardiologie

Elke cardioloog doorloopt de eerste vijf jaar hetzelfde programma. In het laatste (6de) jaar van de opleiding vindt differentiatie plaats naar een van de zes aandachtsgebieden. Deze differentiatie moet gezien worden als een vorm van extra verdieping binnen een bepaalde richting, waarbij iedereen registreert als algemeen cardioloog.

In de opleiding Cardiologie worden de volgende 6 aandachtsgebieden onderscheiden:

  • Algemene cardiologie
  • Invasieve cardiologie
  • Elektrofysiologie
  • Niet-invasieve Beeldvormende cardiologie
  • Congenitale cardiologie
  • Intensive Cardiac Care (ICCU) cardiologie

Manon van der Meer over de opleiding Cardiologie

Tijdens mijn vijfde jaar geneeskunde kwam ik in aanraking met de cardiologie als onderdeel van het coschap interne geneeskunde. Mijn keuze was toen snel gemaakt. De fysiologie van het hart, het spoedeisende karakter afgewisseld met de lange termijn zorg voor hartfalen patiënten en de vele diagnostiek- en behandelmogelijkheden maken het voor mij een uitdagend en compleet vak. De mix tussen het beschouwende aspect en de invasieve handelingen vind ik ideaal. 
De opleiding cardiologie in het UMC Utrecht is heel aantrekkelijk door het gevarieerde aanbod. Als een van de weinige centra in Nederland biedt het UMC Utrecht cardiologische zorg in de volle breedte, inclusief dotterbehandelingen, steunharten/harttransplantaties, zorg voor aangeboren hartafwijkingen en katheterbehandelingen voor klepafwijkingen en hartritmestoornissen. Het opleidingsteam is enthousiast en door de uitgebreide ervaring zeer deskundig. Er heerst een goed opleidingsklimaat met een grote groep aios en fellows. Ook bestaat er de mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te doen naast de klinische opleiding. 

Maak kennis met de opleidingsgroep

Opleider dr. J.F. van der Heijden
Plaatsvervangend opleider dr. G.TJ. Sieswerda
Secretariaat mw. Sylvia van der Straten

Contact en vragen

Heb je een vraag over de opleiding Cardiologie? Neem contact op met mw. Sylvia van der Straten (stafsecretaresse)