Terug

Cultuur en verborgen curriculum (teamtraining)

Cultuur en verborgen curriculum (teamtraining)

In de klinische praktijk leren aios veel meer dan wat er in het opleidingsprogramma staat. Zij worden gesocialiseerd in de cultuur van een afdeling: wat is hier done en not done, hoe ga je hier om met patiënten, collega’s, werk- en regeldruk, fouten? Dergelijke cultuuraspecten worden grotendeels onbewust overgedragen. Dit zogenaamde ‘hidden curriculum’ heeft een sterke invloed op de professionele ontwikkeling van de aios. 

In deze teamtraining werkt u met een instrument om de cultuur binnen de afdeling zichtbaar en bespreekbaar te maken. Op basis van eigen evaluatie formuleert het team actieplannen om verder te werken aan aspecten van die cultuur. 

Leerdoelen uitklapper, klik om te openen

Tijdens deze module:

  • Wordt u als team meer bewust van het belang van impliciet leren voor opleiden
  • Doet u kennis op over de begrippen: cultuur, hidden curriculum, rolmodellen en professionele identiteit
  • Evalueert u gezamenlijk uw eigen team- of afdelingscultuur
  • Formuleert u gezamenlijk actieplannen om te werken aan eigen geselecteerde aspecten van de cultuur

Voor wie uitklapper, klik om te openen

De teamtraining is bedoeld voor medisch specialisten in een opleidingsziekenhuis. 

Ingangseisen

Om deze training te volgen moeten de teamleden Teach the Teachers 1A afgerond hebben en het merendeel 1B afgerond hebben. Het trainingsaanbod sluit aan op de competenties voor opleiders, zoals omschreven in het competentieprofiel van de KNMG.

Praktische informatie uitklapper, klik om te openen

Accreditatie: aangevraagd voor 4 punten
Aantal deelnemers: het aantal deelnemers wordt in overleg vastgesteld
Duur training: 4 uur

* op alle trainingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing

Data, kosten en inschrijven

Contact uitklapper, klik om te openen

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met teachtheteachers@umcutrecht.nl of  088 75 53451 (ma, di en do).