Terug

Deskundige infectiepreventie

Tijdens de opleiding leer je infectie bij patiënten en medewerkers te voorkomen. Je leert een infectiepreventiebeleid op te stellen en uit te dragen.


De opleiding Deskundig Infectie Preventie wordt met ingang van het volgende cohort volledig aangeboden vanuit de afdeling Infectiepreventie van het UMCU Utrecht. Voor vragen over beoogde startdatum kan contact worden opgenomen met Ilanit Overbeeke (i.overbeeke@umcutrecht.nl, tel. 06 257 10 570).

Voor vragen over het lopende cohort (september 2019) kan contact opgenomen worden met Mieke Gerritsen (m.g.gerritsen@umcutrecht, nl, tel. 06 277 44 430).

Opleidingsprogramma

De opleiding is een combinatie van leren en werken, waarbij het theoretische gedeelte wordt gevolgd aan de UMC Utrecht Academie. De praktijk wordt met behulp van een Praktijk Opleidings Boek (POB) in het betreffende ziekenhuis geleerd. De opleiding tot Deskundige Infectiepreventie bestaat uit twee modules en een afstudeeropdracht.

  • Module 1: consultfunctie van de deskundige infectiepreventie, uitvoeren van een eenvoudige audit. Deze module wordt in theorie en praktijk uiterlijk maart van het eerste studiejaar afgerond.
  • Module 2: outbreakmanagement en de verschillende procedures, zoals infectieregistratie, reiniging en desinfectie enz. Deze module wordt in theorie en praktijk medio januari, aan het eind van de opleiding, afgerond.

De studiebelasting voor het theoretische gedeelte van de opleiding -buiten het volgen van de lesdagen op de UMC Utrecht Academie- bedraagt ongeveer 4 uur per week.

Overige informatie

Doelgroep

Je kunt deelnemen aan de opleiding Deskundige Infectiepreventie als je een HBO bachelor in de gezondheidszorg hebt. Daarnaast moet je een arbeidsovereenkomst hebben voor ten minste 24 uur per week op een afdeling ziekenhuishygiëne/infectiepreventie in een ziekenhuis, voor de duur van de gehele opleiding en is er een gekwalificeerde (geaccrediteerde) praktijkbegeleider beschikbaar.

Opleidingsduur en lesdagen

De opleiding duurt in totaal 18 maanden en bestaat uit:

  • 38 lesdagen  
  • minstens 1180 praktijkuren

De opleiding start één keer per jaar in september. Bekijk het overzicht van de lesdata.

De opleiding Deskundig Infectie Preventie wordt met ingang van het volgende cohort volledig aangeboden vanuit de afdeling Infectiepreventie van het UMCU Utrecht. Voor vragen over beoogde startdatum kan contact worden opgenomen met Ilanit Overbeeke (i.overbeeke@umcutrecht.nl, tel. 06 257 10 570).

Voor vragen over het lopende cohort (september 2019) kan contact opgenomen worden met Mieke Gerritsen (m.g.gerritsen@umcutrecht, nl, tel. 06 277 44 430).

Contact en vragen

Wil je meer informatie over de opleiding of heb je vragen?
Neem dan contact op met Assistent Opleidingen Maartje Verhoeckx:
m.verhoeckx@umcutrecht.nl
088 75 58423