Terug

Deskundige infectiepreventie

Tijdens de opleiding leer je infectie bij patiënten en medewerkers te voorkomen. Je leert een infectiepreventiebeleid op te stellen en uit te dragen.

Opleidingsprogramma

De opleiding is een combinatie van leren en werken, waarbij het theoretische gedeelte wordt gevolgd aan de UMC Utrecht Academie. De praktijk wordt met behulp van een Praktijk Opleidings Boek (POB) in het betreffende ziekenhuis geleerd. De opleiding tot Deskundige Infectiepreventie bestaat uit twee modules en een afstudeeropdracht.

  • Module 1: consultfunctie van de deskundige infectiepreventie, uitvoeren van een eenvoudige audit. Deze module wordt in theorie en praktijk uiterlijk maart van het eerste studiejaar afgerond.
  • Module 2: outbreakmanagement en de verschillende procedures, zoals infectieregistratie, reiniging en desinfectie enz. Deze module wordt in theorie en praktijk medio januari, aan het eind van de opleiding, afgerond.

De studiebelasting voor het theoretische gedeelte van de opleiding -buiten het volgen van de lesdagen op de UMC Utrecht Academie- bedraagt ongeveer 4 uur per week.

Overige informatie

Doelgroep

Je kunt deelnemen aan de opleiding Deskundige Infectiepreventie als je een HBO bachelor in de gezondheidszorg hebt. Daarnaast moet je een arbeidsovereenkomst hebben voor ten minste 24 uur per week op een afdeling ziekenhuishygiëne/infectiepreventie in een ziekenhuis, voor de duur van de gehele opleiding en is er een gekwalificeerde (geaccrediteerde) praktijkbegeleider beschikbaar.

Opleidingsduur en lesdagen

De opleiding duurt in totaal 18 maanden en bestaat uit:

  • 38 lesdagen  
  • minstens 1180 praktijkuren

De opleiding start één keer per jaar in september. Bekijk het overzicht van de lesdata.

Wij werken hard aan de voorbereiding van de nieuwe opleiding. Het is de bedoeling dat deze opleiding zo snel mogelijk start. Zodra de exacte startdatum is vastgesteld, maken we dit bekend.

Kosten

De kosten voor deze opleiding zijn € 9.950,- (cursusjaar 2020-2021) en zijn voor rekening van de werkgever.

Prijs medewerkers UMC Utrecht zie intranet

Accreditatie

De opleiding is gecertificeerd door het College Zorg Opleidingen (CZO). Bij het succesvol afronden van de examenonderdelen van deze opleiding ontvang je een CZO-diploma.

Aanmelden

Ongeveer een half jaar voor de start van de opleiding kun je je aanmelden voor deze opleiding. Je kunt je aanmelden voor de opleiding via de portal van de UMC Utrecht Academie. Dit doe je door te klikken op de button ‘Aanmelden’. 

Vrijstelling

Je kunt in aanmerking komen voor vrijstelling als je kunt bewijzen dat je soortgelijk onderwijs met goed gevolg doorlopen hebt. Vrijstelling kun je alleen aanvragen tijdens je aanmelding voor de opleiding in de portal. Bespreek daarom met je contactpersoon in de zorginstelling of een vrijstellingsverzoek voor jou van toepassing is en voor welke onderdelen van de opleiding je vrijstelling aan kunt vragen.

Ontheffing vooropleidingseis

Als je niet voldoet aan de instroomeis voor de opleiding tot Deskundige Infectiepreventie (zie Doelgroep), dan kun je een ontheffing van de vooropleidingseis aanvragen bij de Onderwijs- en Examencommissie. Deze ontheffing vraag je aan bij je aanmelding voor de opleiding in de portal. Bij de aanvraag moet je kunnen aantonen dat je beschikt over HBO- niveau. Dit kun je doen door het uploaden van je HBO- diploma of een HBO- assessment.

Klik hier voor de annuleringsvoorwaarden

Contact en vragen

Wil je meer informatie over de opleiding of heb je vragen?

Neem dan contact op met Assistent Opleidingen Maartje Verhoeckx:

Heb je vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met de Afdeling aanmeldingen van de UMC Utrecht Academie: