Terug

Intensivecare-kinderverpleegkundige

Intensivecare-kinderverpleegkundige

Opleiding

NB: aan deze pagina wordt nog gewerkt. 

Tijdens de opleiding tot IC-kinderverpleegkundige leer je hoe je kinderen kunt verplegen die in een kritieke gezondheidstoestand verkeren. De kans op onverwachte complicaties is groot. Je leert hoe je hiermee om kunt gaan en welke procedures je moet volgen in acute situaties. Ook leer je hoe je communiceert met kinderen en hun naasten.

Programma uitklapper, klik om te openen

De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte en heeft de volgende modulen: 

Evidence Based Practice (EBP)
Begeleiding in het schrijven van een EBP-opdracht; formuleren van een onderzoeksvraag van een ‘klinische onzekerheid’, zoeken van wetenschappelijke artikelen en die controleren op bruikbaarheid voor jouw probleem. De essentie gebruiken in een concreet en goed onderbouwd literatuuronderzoek, dat een (praktisch) antwoord geeft op een actueel vraagstuk uit de praktijk. Ook begeleiding in het overbrengen van de resultaten en aanbevelingen naar de beroepspraktijk.

Kind, laag – en middencomplexe zorgvraag (kern)

Vitaal bedreigd kind, reagerend op therapie (kern)
Herkenning, bewaking en behandeling van het vitaal bedreigde kind. Middels real-life-scenario’s het kind observeren volgens de ABCD-methodiek, vroegtijdig (potentieel) vitaal bedreigde aandoeningen signaleren en daarop adequaat handelen. Effectieve communicatie en samenwerking rond het vitaal bedreigde kind.

Pasgeborene, opvang, laag en midden complexe zorgvraag (kern)
Zwangerschap en geboorte, basiszorg en vitale functies, ontwikkelings-, gezinsgerichte- en ketenzorg, gezondheidsproblemen prematuur en dysmatuur, gezondheidsproblemen pasgeborene.

Voor meer informatie klik hier.

Vitaal bedreigde pasgeborene, onvoldoende reagerend op therapie (kern)

Vitaal bedreigde kind, vitaal orgaansysteem ondersteund (kern)

Pasgeborene, kind en palliatieve/terminale zorg (PKPTZ) (kern)
Palliatief redeneren en besluitvorming in de palliatieve fase, advance care planning, interculturele zorg en psychosociale zorg voor de pasgeborene/kind en het gezin.

Vitaal bedreigde kind, reagerend op therapie complexe zorg (kern)

Vitaal bedreigde kind, onvoldoende reagerend op therapie, hoogcomplexe zorg (kern)

Tijdens deze kern modulen wordt de theorie aangeboden die gekoppeld is aan de volgende EPA's: 

 • MK-KIN-1 Zorg verlenen aan een kind met een laag- en midden complexe zorgvraag
 • MK-FO-1 Zorg verlenen aan een pasgeborene met een laag- en midden complexe zorgvraag
 • MK-FO-2 Zorg verlenen aan en assisteren bij de opvang van de (vitaal bedreigde) pasgeborene vanaf 24 weken zwangerschapsduur
 • MK-FO-3 Zorg verlenen aan een pasgeborene/kind in de palliatieve en/of stervensfase
 • MK-FO-4 Zorg verlenen aan een vitaal bedreigd kind waarbij vitale functies geobserveerd, bewaakt en ondersteund worden, voldoende reagerend op de geboden therapie
 • MK-HC-IC-K-1 Zorg verlenen aan een kind met instabiele vitale functies, onvoldoende reagerend op ondersteunende therapie waarbij intensivering en/of overname van vitale functies noodzakelijk is, kortdurend tot overplaatsing naar IC
 • MK-HC-IC-K-2 Zorg verlenen aan een vitaal bedreigd kind waarbij vitale functies bewaakt worden en één vitaal orgaansysteem intensief ondersteund wordt
 • MK-IC-K-1 Complexe zorg verlenen aan een kind met vitaal bedreigde functies die intensief ondersteund en/of overgenomen worden, reagerend op de geboden therapie
 • MK-IC-K-2 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een kind met vitaal bedreigde functies die intensief ondersteund en/of overgenomen worden, onvoldoende/niet reagerend op de geboden therapie

Overige informatie uitklapper, klik om te openen

Doelgroep

Je kunt aan deze opleiding deelnemen als je als verpleegkundige met een BIG-registratie werkt op een kinder-ic-afdeling. Je beheerst de eindtermen op het niveau ‘doet’ op een relevant (deel) terrein van de kinderverpleegkunde.

Opleidingsduur en lesdagen 

De opleiding bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel:

 • Theorie: introductie + 24 lesdagen
 • Praktijk: 1500 uur

De opleiding intensivecare-kinderverpleegkundige start twee keer per jaar. Bekijk hier het overzicht met de lesdagen. 

Lesdagen

Kosten

De kosten zijn voor rekening van de werkgever. Verdere informatie volgt. 

Prijs medewerkers UMC Utrecht zie intranet

Accreditatie

De opleiding is gecertificeerd door het College Zorg Opleidingen (CZO). Bij het succesvol afronden van de examenonderdelen van deze opleiding/het traject ontvang je een CZO-diploma of CZO-certificaat.

Vrijstelling uitklapper, klik om te openen

Je kunt in aanmerking komen voor vrijstelling als je kunt bewijzen dat je soortgelijk onderwijs met goed gevolg doorlopen hebt. Vrijstelling kun je alleen aanvragen tijdens je aanmelding voor de opleiding in de portal. Bespreek daarom met jouw contactpersoon in de zorginstelling of een vrijstellingsverzoek voor jou van toepassing is en voor welke onderdelen van de opleiding je vrijstelling aan kunt vragen.

Aanmelden uitklapper, klik om te openen

Ongeveer een half jaar voor de start van de opleiding kun je je inschrijven. Voor de theorie van de specifieke modulen dien je je apart aan te melden. Je kunt je inschrijven via de portal van de UMC Utrecht Academie. Dit doe je door te klikken op de button 'Aanmelden'.

Aanmelden

Klik hier voor de annuleringsvoorwaarden

Contact en vragen uitklapper, klik om te openen

Wil je meer informatie over de opleiding of heb je vragen?
Neem dan contact op met Assistent Opleidingen Melanie Kalee:

m.kalee@umcutrecht.nl

088 75 58423

 
Heb je vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met de Afdeling aanmeldingen van de UMC Utrecht Academie:

umcutrechtacademie-inschrijvingen@umcutrecht.nl

088 75 59473

 

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet