Terug

Intensivecare-neonatologieverpleegkundige

Tijdens de opleiding tot IC-neonatologieverpleegkundige leer je alles over de verpleegkundige zorg voor pasgeborenen, zowel basiszorg als (hoog) complexe zorg.

Opleidingsprogramma

De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte en heeft de volgende modules:

Klinisch redeneren

De basis van klinisch redeneren als specialistisch verpleegkundige. Patiënten observeren, ordenen, snel oordelen en adequaat handelen. Methodisch analyseren van een patiëntencasus.

Evidence Based Practice (EBP)

Begeleiding in het schrijven van een Critical Appraised Topic (CAT), zoeken van wetenschappelijke artikelen en die controleren op bruikbaarheid voor jouw probleem. De essentie gebruiken in een concreet en goed onderbouwd literatuuronderzoek, dat een (praktisch) antwoord geeft op een actueel vraagstuk uit de praktijk. Ook begeleiding in het overbrengen van de resultaten en aanbevelingen naar de beroepspraktijk. 

Gezinsgerichte zorg

Visie op gezinsgerichte zorg als partnerschap tussen arts/zorgverlener, verpleegkundige, patiënt en gezin. Competenties verpleegkundigen en training gespreksvaardigheden en andere tools.

High care neonatologie

Zieke pasgeborene of te vroeg geborene vanaf 32 weken zwangerschapsduur. Patiëntencategorieën a t/m c (van niet ernstig verstoorde vitale functies t/m meerdere verstoorde vitale functies die bewaking en ondersteuning behoeven en voldoende reageren op therapie).

Intensive care neonatologie

Landelijke leereenheid. Intensieve zorg van de ernstig bedreigde pasgeborene of te vroeg geborene vanaf ca. 25 weken met meerdere verstoorde vitale functies die bewaking en ondersteuning behoeven en onvoldoende reageren op therapie. Patiëntencategorieën c en d.

Overige informatie

Doelgroep

Je kunt aan deze opleiding deelnemen als je als verpleegkundige met een BIG-registratie minimaal 24 uur per week werkt op een ic-neonatologieafdeling. Verder beschik je over een diploma kinderverpleegkunde. Als je geen diploma hebt, ben je verplicht om het deeltraject opleiding Kinderverpleegkundige (VVK) af te ronden voor de start van de ICN-opleiding. Het deeltraject VVK betreft de theoretische module Pasgeborene en een praktijkdeel VVK behorende bij themakaart De pasgeborene/zuigeling.

Opleidingsduur en lesdagen

De opleiding duurt 14 maanden bij een dienstverband van 32 tot 36 uur.
De opleiding bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel:

  • Theorie: introductie + 20 lesdagen
  • Praktijk: 1200 uur

De opleiding start met een groep in het voorjaar en in het najaar. Bekijk hier het overzicht met de lesdagen.

Kosten

De kosten voor deze opleiding zijn € 5.975,- (cursusjaar 2020-2021) en zijn voor rekening van de werkgever.

Prijs medewerkers UMC Utrecht zie intranet

Accreditatie

De opleiding is gecertificeerd door het College Zorg Opleidingen (CZO). Bij het succesvol afronden van de examenonderdelen van deze opleiding ontvang je een CZO-diploma.

Aanmelden

Ongeveer een half jaar voor de start van de opleiding kun je je aanmelden voor deze opleiding. Je kunt je aanmelden voor de opleiding via de portal van de UMC Utrecht Academie. Dit doe je door te klikken op de button ‘Aanmelden’.

Vrijstelling

Je kunt in aanmerking komen voor vrijstelling als je kunt bewijzen dat je soortgelijk onderwijs met goed gevolg doorlopen hebt. Vrijstelling kun je alleen aanvragen tijdens je aanmelding voor de opleiding in de portal. Bespreek daarom met jouw contactpersoon in de zorginstelling of een vrijstellingsverzoek voor jou van toepassing is en voor welke onderdelen van de opleiding je vrijstelling aan kunt vragen.

Klik hier voor de annuleringsvoorwaarden

Contact en vragen

Wil je meer informatie over de opleiding of heb je vragen?
Neem dan contact op met Assistent Opleidingen Arietta Eertink:


Heb je vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met de Afdeling aanmeldingen van de UMC Utrecht Academie: