Terug

Keel-neus-oorheelkunde (KNO), medische vervolgopleiding (aios)

Als KNO-arts werk je in een oplossingsgericht ‘doevak’ met grote intellectuele uitdagingen. Elke dag brengt iets anders. Je interpreteert bijvoorbeeld uitkomsten van auditief onderzoek, opereert en houdt een multidisciplinair duizeligheidsspreekuur over allerlei patiënten: van kinderen tot ouderen. De KNO-afdeling van het UMC Utrecht biedt haar 19 aios naast een brede opleiding de mogelijkheid om mondiaal ‘vooraan mee te lopen’ binnen haar speerpunten zoals de cochleaire implantaties.

Hoofdingang UMC Utrecht

Het vakgebied Keel- Neus- Oorheelkunde

Als KNO arts ben je specialist van de aandoeningen van keel, neus en oren. Als heelkundig specialist op dit anatomisch complexe gebied behandel je ook gezwellen van het gelaat, afwijkingen in de speekselklieren en afwijkingen van de slokdarm. Je werkt, afhankelijk van jouw subspecialisatie, ongeveer 75% van je tijd op de polikliniek en 25% op de OK.

Geen kookboekgeneeskunde

De variatie van jouw patiëntenpopulatie en behandelopties, die door de technische ontwikkeling alleen maar toenemen, brengt iedere dag nieuwe uitdagingen. Zo zijn 30% van je patiënten kinderen waarbij het uitvoeren van het KNO-onderzoek weer hele nieuwe vaardigheden vraagt. Naast handvaardigheid en stressbestendigheid is communicatie dan ook uitermate belangrijk. Het overbrengen van de uitslag van een technisch en intellectueel uitdagend onderzoek aan jouw patiënt loopt altijd anders. Zo kom je voor hetzelfde ziektebeeld tot totaal andere behandelbesluiten. KNO is dan ook geen ‘kookboekgeneeskunde’. ‘Er zit vaart in’, het vergt creativiteit en inlevingsvermogen. Het gevoel om iemand, na jouw ingreep, weer te zien genieten van zijn zintuigen, is geweldig.

Multidisciplinair

Als KNO-arts werk je regelmatig in multidisciplinaire behandelteams met complexe patiënten. Je overlegt met: neurochirurgen, neurologen, pathologen, kinderartsen, radiologen, allergologen en nog veel meer medische professionals. Jouw analytisch denkvermogen wordt op de proef gesteld tijdens het combineren van uitslagen en adviezen bij het opstellen van een behandelplan of operatietechniek.

KNO in het UMC Utrecht

Wij, de KNO-opleiders van het UMC Utrecht, zijn een enthousiaste, jonge en gedreven groep. De speerpunten van onze vakgroep zijn: ‘Gehoor en Evenwicht', ‘Hoofd-halsoncologie’ , 'Kinder KNO-heelkunde'  en 'Rhinologie/Aangezichtschirurgie'. Wij leiden onze aios op tot KNO-artsen met een brede basis en bieden daarnaast de mogelijkheid om op praktijk- en wetenschapsgebied mondiaal mee vooraan te lopen binnen onze speerpunten.

Programma opleiding KNO

De opleiding duurt 5 jaar. De eerste vier jaar loop je verschillende stages waarin je de basisvaardigheden van de KNO leert beheersen. Tijdens het laatste jaar ontwikkel je jezelf verder binnen één van de differentiatie gebieden.

Het eerste, derde en vijfde jaar van de opleiding vinden plaats in het UMC Utrecht. Gedurende het tweede en vaak ook het vierde jaar loop je perifere stages in één van de met ons samenwerkende perifere ziekenhuizen. Zoals het Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn, het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein, het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, het Amphia ziekenhuis in Breda en het Deventer ziekenhuis in Deventer.

In de eerste vier jaar leer je eerst alle functieonderzoeken en deelgebieden binnen de KNO kennen, ieder jaar komen er enkele complexe ziektebeelden, onderzoeken en behandelingen bij en breid je jouw kennis en vaardigheidsniveau verder uit. Parallel aan jouw (poli)klinische leertraject loopt een praktisch leertraject op de OK. Waar je steeds complexere operaties met steeds minder begeleiding leert uitvoeren.

Daarnaast is er ruimte voor wetenschappelijke ontwikkeling, die eventueel tot een promotietraject kan leiden.

 

Team KNO

 

Differentiatiestages KNO

Gedurende het vijfde opleidingsjaar ben je vrij om tijdens drie stages te subspecialiseren in de volgende KNO-deelgebieden. In overleg met de opleider kun je zo gedurende je hele opleiding bij regelmatige voortgangsgesprekken jouw kennis- en leerdoelstellingen afstemmen.

In het UMC Utrecht zijn de differentiatie stages:

 • pediatrische KNO
 • hoofd-hals oncologie
 • otologie
 • rhinologie/aangezichtschirurgie

In het ziekenhuis Gelderse Vallei Ede zijn de differentiatie stages:

 • slaapgebonden stoornissen
 • rhinologie
 • otologie
 • aangezichtschirurgie

In Gelre ziekenhuizen Apeldoorn:

 • aangezichtschirurgie.

In het St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein:

 • otologie
 • rhinologie

Maak kennis met de opleidingsgroep

Opleider mw. drs. I. Ligtenberg-van den Drift
Plaatsvervangend opleider dr. L.M. Janssen
Opleidingscoördinator Mariska de Haan

Contact en vragen

Heb je een vraag over de opleiding KNO? Neem contact op met Mariska de Haan, opleidingscoördinator, via  088-7556644 of kno@umcutrecht.nl.