Terug

Kindergeneeskunde, medische vervolgopleiding (aios)

Als kinderarts integreer je kennis over de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van het kind. Je wordt meester in de communicatie, leert doorpakken en soms incasseren. Behalen van succes en werken met ‘de volgende generatie’ maakt dit specialisme uniek. In het opleidingsgerichte Wilhelmina Kinderziekenhuis, onderdeel van het UMC Utrecht, staan onze 25 aios centraal. Je wordt uitgedaagd jezelf te verdiepen waarbij laagdrempellig overleg altijd mogelijk is.

Aios kindergeneeskunde

Het vakgebied kindergeneeskunde

Kindergeneeskunde is een uniek 2e en 3e-lijns specialisme dat zich over de volle breedte bezig houdt met de zorg voor kinderen. ‘Als hoeder van de volgende generatie’ schep jij op fysiek, psychisch en sociaal vlak de voorwaarden voor het kind om zich tot een zo goed mogelijk functionerende volwassene te ontwikkelen. Dit vereist analytisch vermogen bij de integratie van (patho)fysiologie tot klachtenpatroon, maar ook enorme communicatieve vaardigheden.

Van prematuur tot puber

Je zult merken dat de opvang van een prematuur totaal verschillend is van een behandeltraject van een 17-jarige IBD patiënte. Toch behandel je patiënten altijd als geheel en ben je nooit beperkt tot één orgaansysteem. Je werkt in een dynamisch specialisme. Als aios leer je omgaan met de grote mate van autonomie van een kinderarts en ontwikkelt leiderschapskwaliteiten tijdens de multidisciplinaire samenwerking met hoogopgeleide (para)medici. ‘Je bent van vele markten thuis’. Flink kunnen aanpakken, incasseringsvermogen, omgang met stress situaties en gevoel voor humor zijn belangrijke competenties voor een kinderarts.

Expertise

Het WKZ is een academisch kinderziekenhuis waar elk vakgebied vertegenwoordigd is. Wij zijn een (inter-) nationaal expertise centrum voor immunologie-reumatologie, stamceltransplantaties en cardio-chirurgie. Kinderoncologische zorg concentreert zich in intensieve samenwerking met het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Het WKZ vormt met het programma ‘Child Health’ één van de speerpunten van het UMC Utrecht. Daarnaast spelen wij een centrale rol in de speerpunten infection & immunology en regenerative medicine.

Kindergeneeskunde in Utrecht

Het UMC Utrecht heeft dankzij het apart gelegen Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) een bijzondere opleidingssituatie. Wij de opleiders hebben ons tot doel gesteld vaardige en gedreven kinderartsen op te leiden. Daarom zetten wij de aios centraal. In het kleinschalige WKZ is er veel tijd voor onderwijs en bieden wij een breed aanbod aan persoonlijke profileringsstages aan.  Ook wordt je uitgedaagd je wetenschappelijk te verdiepen. Zelfstandigheid , ontwikkeling en een goede sfeer tussen assistenten en specialisten vinden wij belangrijk.

Meer informatie:

Programma opleiding kindergeneeskunde

De opleiding tot kinderarts duurt 5 jaar. Binnen de Onderwijs en Opleidingsregio (OOR) Utrecht doorloop je in de eerste vier opleidingsjaren de onderstaande stages. In principe begin je als aios in één van de affiliatieziekenhuizen en zal je de meeste thema’s zowel in de ‘perifere’ als ‘academische’ setting tegenkomen.  Tijdens het opstellen van het onderwijsprogramma streven wij ernaar dit zo goed mogelijk te laten aansluiten bij jouw wensen en capaciteiten.

De verplichte stages voor de aios Kindergeneeskunde tijdens jaar 1 t/m 4 zijn:

Inhoud (minimale duur):
Kindergeneeskunde alg. zhs (18 maanden)
IC Kinderen (3 maanden)
IC Neonatologie (3 maanden)
Totaal IC stages (9 maanden)
Cardiologie (1,5 maand)
Longziekten (1,5 maand)
Hemato-immunologie (1,5 maand)

Daarnaast neem je maandelijks deel aan het landelijk cursorisch onderwijs voor aios Kindergeneeskunde. Het vijfde opleidingsjaar bestaat naast een deel algemene Kindergeneeskunde uit jouw persoonlijk onderwijstraject met verdiepings- en profileringsstage(s).

Samenwerking

Voor de invulling van bovenstaande stages werkt het UMC Utrecht nauw samen met haar perifere affiliatieziekenhuizen. Deze zijn: het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn en het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede.

Differentiatiestages kindergeneeskunde

Het laatste opleidingsjaar is differentiatiejaar waarin 6 maanden verdiepingsstages en 6 maanden profileringsstage. De verdiepingsstages voor Utrechtse aios vinden plaats binnen de deelgebieden van de kindergeneeskunde in het WKZ:

  • Kindercardiologie
  • Kinderlongziekten
  • Kinder MDL
  • Kinderreumatolgie
  • Kinderinfectiologie
  • Kinderimmunologie
  • Stamceltransplantatie
  • Kinderendocrinologie
  • Kinder-intensive care
  • Neonatologie

De profileringsstages in het UMC Utrecht staan open voor aios Kindergeneeskunde van het UMC Utrecht en andere clusters en voor aios uit andere opleidingen.

Pieter van Lierop over de opleiding kindergeneeskunde

"Voor de opleiding tot kinderarts kan ik geen betere plek bedenken dan het WKZ. Hier leer je de volle breedte van het vak en staat - naast de patiëntenzorg - de opleiding elke dag centraal. Je krijgt voldoende eigen verantwoordelijkheid en er is ruimte om je eigen aandachtsgebied te ontwikkelen tijdens je opleiding. Aangezien alle deelspecialismes aanwezig zijn binnen de muren van het WKZ is er veel expertise en leidt dit ook tot een grote concentratie van patiënten. Dit alles zorgt voor een zeer hoog opleidingsniveau. Bovendien is de sfeer erg goed, zowel tussen de assistenten als ook tussen de assistenten en specialisten. Dit alles zorgt voor een uitmuntend opleidingsklimaat. Ik kijk met zeer veel plezier terug op mijn opleiding in het WKZ!"

Maak kennis met de opleidingsgroep

Opleider kindergeneeskunde WKZ/UMC Utrecht prof. dr. J. (Joost) Frenkel

Joost Frenkel is kinderarts-kinderreumato-immunoloog met als expertisegebied autoinflammatoire ziekten. Hij is een enthousiaste en enthousiasmerende klinisch docent, die veel van aios verwacht. Als opleider streeft hij ernaar om aios zo snel mogelijk te laten groeien in kennis, kunde en professionele autonomie.

Plaatsvervangend opleider kindergeneeskunde WKZ/UMC Utrecht drs. J.S. (Jaime) Smal

Opleidingsondersteuner mw. B. (Bianca) Verstegen

Contact en vragen

Voor inhoudelijke zaken: prof. dr. J. Frenkel via j.frenkel@umcutrecht.nl of 088 755 4555

Voor praktische zaken: Bianca Verstegen via opleidingkindergeneeskunde@umcutrecht.nl of 088 755 4249

Wil je in aanmerking komen voor de sollicitatieronde voor een opleidingsplaats kindergeneeskunde op 12 februari 2021 dan kun je je sollicitatie uiterlijk 7 december sturen naar opleidingkindergeneeskunde@umcutrecht.nl. Je brief kun je richten aan:

WKZ/UMC Utrecht
T.a.v. prof. dr. J. Frenkel, opleider
Huispost KE 04.133.1
Postbus 85090
3508 AB Utrecht