Terug

Kinderverpleegkundige

Tijdens deze opleiding verdiep je je in het verplegen van jonge patiënten (van 0 tot 18 jaar) en in het begeleiden, adviseren en informeren van ouders/verzorgers.

Opleidingsprogramma

De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte, en heeft de volgende modules:

Klinisch redeneren

De basis van klinisch redeneren als specialistisch verpleegkundige. Patiënten observeren, ordenen, snel oordelen en adequaat handelen. Methodisch analyseren van een patiëntencasus.

Evidence Based Practice (EBP)

Begeleiding in het schrijven van een Critical Appraised Topic (CAT), zoeken van wetenschappelijke artikelen en die controleren op bruikbaarheid voor jouw probleem. De essentie gebruiken in een concreet en goed onderbouwd literatuuronderzoek, dat een (praktisch) antwoord geeft op een actueel vraagstuk uit de praktijk. Ook begeleiding in het overbrengen van de resultaten en aanbevelingen naar de beroepspraktijk.

Gezinsgerichte zorg

Gezinsgerichte zorg als partnerschap tussen arts/zorgverlener, verpleegkundige, patiënt en gezin.

Inleiding kinderverpleegkunde

Normale groei en ontwikkeling van het kind; vitale functies, farmacologie en voeding. Kind en gezin, kind in het ziekenhuis.

De pasgeborene 

Adaptatie en eerste opvang, hechting en ouderbegeleiding, ontwikkelingsgerichte zorg, preventie en GVO, vitale functies. Veel voorkomende gezondheidsbedreigende problemen. Zorg rond overlijden.

Chirurgie/traumatologie bij kinderen 

Veel voorkomende chirurgische, KNO, orthopedische en urologische aandoeningen. Traumaopvang en aandoeningen ten gevolge van een trauma; psychotrauma en traumaverwerking.

Het kind met interne gezondheidsproblemen

Aandoeningen op het gebied van de interne geneeskunde. Oncologische aandoeningen. Psychosociale, psychosomatische en psychiatrische problematiek. 

Het kind met chronische gezondheidsproblemen

Chronische ziekten of handicaps en de gevolgen daarvan voor kind, gezin/omgeving. Ethische dilemma’s en juridische aspecten. Transitie van zorg, thuiszorg en organisatie ervan.

Kinderverpleegkundige zorg thuis (facultatief voor intramurale uitstroom)

De zorg voor het zieke kind in de eigen omgeving, met het medisch kindzorgsysteem (MKS) als leidraad voor het bepalen van de zorgbehoefte en voor de begeleiding en ondersteuning van kind en gezin in de thuissituatie. Aan bod komt het indiceren en organiseren van zorg en het belang van participatie en zelfmanagement, als basis voor vraaggestuurde zorg in de eigen omgeving. Communicatie is een belangrijke vaardigheid van de kinderverpleegkundige, om kind en gezin te kunnen ondersteunen in het bevorderen van zelfredzaamheid, het voeren van de regie en het inzetten van het eigen netwerk.

Overige informatie

Doelgroep

Verpleegkundigen met een BIG-registratie die minimaal 32 uur per week werkzaam zijn op een kinderafdeling kunnen zich inschrijven voor deze opleiding. Je hebt bij voorkeur 6-12 maanden werkervaring opgedaan in de intramurale setting.
 

Opleidingsduur en lesdagen

De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel:

  • Theorie: introductie + 30/33 lesdagen;
  • Praktijk: 1200 uur.

De opleiding start met een groep in het voorjaar en in het najaar. Bekijk het overzicht van de lesdata.

Kosten

De kosten voor deze opleiding zijn € 6.095,- (cursusjaar 2020-2021) en zijn voor rekening van de werkgever.  

Prijs medewerkers UMC Utrecht zie intranet

Accreditatie

De opleiding is gecertificeerd door het College Zorg Opleidingen (CZO). Bij het succesvol afronden van de examenonderdelen van deze opleiding ontvang je een CZO-diploma.

Aanmelden

Ongeveer een half jaar voor de start van de opleiding kun je je aanmelden voor deze opleiding. Je kunt je aanmelden voor de opleiding via de portal van de UMC Utrecht Academie. Dit doe je door te klikken op de button ‘Aanmelden’.

Vrijstelling

Je kunt in aanmerking komen voor vrijstelling als je kunt bewijzen dat je soortgelijk onderwijs met goed gevolg doorlopen hebt. Vrijstelling kun je alleen aanvragen tijdens je aanmelding voor de opleiding in de portal. Bespreek daarom met jouw contactpersoon in de zorginstelling of een vrijstellingsverzoek voor jou van toepassing is en voor welke onderdelen van de opleiding je vrijstelling aan kunt vragen.

Contact en vragen

Wil je meer informatie over de opleiding of heb je vragen?
Neem dan contact op met Assistent Opleidingen Arietta Eertink:

Heb je vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met de Afdeling aanmeldingen van de UMC Utrecht Academie: