Terug

Klinische chemie

Klinische chemie

Opleiding

Als laboratoriumspecialist klinische chemie ben jij verantwoordelijk voor het laboratoriumonderzoek van bloed en ander lichaamsvocht in het kader van preventie, diagnose, behandeling en advisering. De klinische chemie is een dynamisch, hoog technologisch vakgebied wat zich dankzij wetenschappelijk onderzoek steeds verder ontwikkelt. Het UMC Utrecht heeft gemiddeld twee opleidingsplaatsen voor laboratoriumspecialist klinische chemie die elk éénmaal per vier jaar beschikbaar komen.

Aios klinische chemie

Het vakgebied klinische chemie uitklapper, klik om te openen

Als laboratoriumspecialist klinische chemie werk je in een dynamisch vakgebied wat zich bevindt op het snijvlak van de geneeskunde en de natuurwetenschappen. Jij bent verantwoordelijk voor de analytische, consultatieve en wetenschappelijke taken in een laboratorium waar je werkt met lichaamsvloeistoffen als bloed, urine, ontlasting en hersenvocht. Door jouw nauwkeurige werk kunnen diagnosen worden gesteld en effecten van behandelingen worden geëvalueerd. Je bent verantwoordelijk voor zowel de diagnostiek die in het laboratorium wordt uitgevoerd, als de testen die door artsen en verpleging direct aan het bed van de patiënt kunnen worden uitgevoerd (Point-of-Care-Testen). Je hebt regelmatig overleg met andere medisch disciplines en/of je kunt je verdiepen in het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hematologie, nanoparticles, of de Utrecht Patient Orientated Database (UPOD).

Breed scala aan aandoeningen

Als laboratoriumspecialist klinische chemie heb je te maken met een grote diversiteit aan ziektebeelden. Zo kun je bijdragen aan het stellen van diagnosen als bijvoorbeeld bloedarmoede, nierfalen, kanker, erfelijke aandoeningen, maar ook botontkalking of beginnende Alzheimer. Het is meer een denk- dan doe-vak en houdt je werk uitdagend!

Analytisch denkvermogen en affiniteit met laboratoriumwerk

Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de laboratoriumdiagnostiek die wordt uitgevoerd; dus affiniteit met het werk in een laboratorium is cruciaal! Daarnaast moet je beschikken over sterk analytisch denkvermogen om problemen op te lossen en voor een juiste interpretatie van de laboratoriumuitslagen.

Klinische chemie in het UMC Utrecht

De afdeling Centraal Diagnostisch Laboratorium (CDL) in het UMC Utrecht hecht groot belang aan vakkundigheid, persoonlijke aandacht en patiëntvriendelijkheid; zo zijn wij bijvoorbeeld gespecialiseerd in bloedafname bij kinderen. Daarnaast zijn wij op nationaal en internationaal niveau een referentiecentrum voor Point-of-Care-Testen. Wanneer jij de studie geneeskunde, farmacie, biomedische wetenschappen of biochemie hebt afgerond, kun jij je specialiseren tot laboratoriumspecialist klinische chemie. Wij bieden jou een professioneel opleidingsklimaat met ruimte voor wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie over het vakgebied en de vooropleidingseisen kun je vinden op de website van de NVKC.

Programma opleiding klinische chemie uitklapper, klik om te openen

Theoretisch

Het theoretische gedeelte van de opleiding bestaat uit een basisjaar en twee verdiepingsjaren, waarvoor landelijk twee tentamens moeten worden afgelegd. Het vierde jaar bestaat voornamelijk uit een profileringsstage, die mondeling getentamineerd wordt. Verder wordt tijdens de opleiding een kwaliteitscursus en een managementcursus gevolgd, en worden stages gelopen op verschillende afdelingen in het ziekenhuis.

Praktisch

De invulling van het praktische gedeelte van de opleiding wordt samen met de opleider vastgesteld. De AIOS klinische chemie volgt een route door het laboratorium langs alle analytische onderdelen. Vaak wordt er een tijdje meegedraaid in de normale routinewerkzaamheden van het laboratorium. Aan de hand van besprekingen over onder andere validatie, uitslagen van patiëntenonderzoek en de klinische implicaties wordt er verder ingegaan op de inhoudelijke en praktische toepassingen van de laboratoriumdiagnostiek. Door het zelfstandig uitvoeren van praktisch gerichte projecten raak je als AIOS klinische chemie vertrouwd met de laboratoriumorganisatie. Ook draait hij/zij mee in de achterwachtdiensten en kan participeren in beleidsmatige processen als aanschaf van apparatuur en schrijven van beleidsplannen.

Competenties verwerven

De AIOS klinische chemie dient zo kennis en vaardigheid te verwerven op het gebied van 7 competenties (laboratoriumexpertise, communicatie, organisatie, professionaliteit, maatschappelijk handelen, samenwerking, kennis & wetenschap) welke gedurende de opleiding worden getoetst door middel van korte praktijk beoordelingen (KPB). De voortgang van de opleiding wordt bijgehouden in een elektronisch portfolio.

De opleiding is voltooid indien is voldaan aan de opleidingsvoorwaarden en de vastgestelde eindcompetenties. Toetsing vindt plaats door de Registratie Commissie, die zich daarbij baseert op de eindrapportage door de Visitatie Commissie. Bij een positief oordeel wordt een getuigschrift uitgereikt en kan de AIOS klinische chemie een verzoek doen tot opname in het register van erkende klinisch chemici van de NVKC.

Onderwijs, toetsing en begeleiding

In de opleiding is er sprake van twee schriftelijke tentamens: één basistentamen en één verdiepingstentamen. Bij het basistentamen wordt de AIOS klinische chemie getoetst op kennis van de acute problematiek uit de klinisch chemische praktijk en de stof bestaat dan ook uit basis algemene klinische chemie, hematologie, hemostase, endocrinologie en belangrijkste erfelijke metabole ziekten (EMZ). Daarnaast wordt het onderdeel bloedtransfusie uitgebreid getoetst. Na het halen van dit tentamen moet een AIOS klinische chemie in staat zijn mee te draaien in de achterwachtdiensten. In het derde jaar van de opleiding wordt het verdiepingstentamen afgenomen waarin een uitgebreidere kennis van de algemene klinische chemie, hematologie, hemostase, endocrinologie en EMZ wordt getoetst.

Locaties

De eerste drie jaar van de opleiding vinden plaats in het UMC Utrecht. In het vierde jaar vindt een profileringsstage plaats, die eventueel deels in een ander ziekenhuis in de regio kan plaatsvinden.

Verdiepingsstages klinische chemie uitklapper, klik om te openen

Het vierde jaar van de opleiding bestaat voor een groot gedeelte uit het volgen van een profileringsstage voor verdere specialisatie in een bepaald gebied. De stage kan afhankelijk van het aanbod bij het opleidingsinstituut ter plaatse of elders worden gevolgd. De AIOS klinische chemie bepaalt zelf welke stage hij/zij wil volgen. 

Aandachtsgebied

Als je na de opleiding een aantekening in een van de drie grote aandachtsgebieden (hematologie, endocrinologie of EMZ) wilt halen, dien je in principe tijdens je opleiding een profileringsstage in dat aandachtsgebied te volgen. Vervolgens kan je dan in een 5e fellow jaar de aantekening in het aandachtsgebied halen. Dit 5e jaar behoort niet tot de opleiding tot laboratoriumspecialist klinische chemie en wordt niet bekostigd uit het opleidingsfonds.

Maak kennis met de opleidingsgroep uitklapper, klik om te openen

Opleider mw. dr. M.K. (Karen) de Vooght
Plaatsvervangend opleider Dr. R.A.E. Musson
Opleidingssecretaresse mw. Sonja Meerens

Contact en vragen uitklapper, klik om te openen

Heb je een vraag over de opleiding klinische chemie? Neem contact op met mw. dr. Karen M.K. de Vooght (opleider) of dr. R.A.E. Musson (plaatsvervangend opleider) via cdl-secr@umcutrecht.nl.

De vrijkomende opleidingsplaatsen klinische chemie bij het UMC Utrecht, worden bekend gemaakt via de NVKC-site en de website van het UMC Utrecht. Als je belangstelling hebt voor een opleidingsplaats kun je dan solliciteren. Open sollicitaties worden niet in behandeling genomen.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet