Terug

Klinische (neuro)psychologie

Klinische (neuro)psychologie

De klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog zijn specialisten op het terrein van de psychologie in de gezondheidszorg, met verschillende aandachtsgebieden. Diagnostiek en behandeling van patiënten met complexe, meervoudige psychische problematiek is het terrein van de klinisch psycholoog en specifieke expertise op het gebied van de gevolgen van hersenaandoeningen bij patiënten van alle leeftijden ligt bij de klinisch neuropsycholoog.

Hoofdingang UMC Utrecht

Klinische psychologie uitklapper, klik om te openen

De Klinisch psycholoog is een specialist op het terrein van de psychologie in de gezondheidszorg, en wordt ingezet bij diagnostiek en behandeling van patiënten met complexe, meervoudige psychische problematiek. Hiernaast bezit de Klinisch psycholoog kennis en vaardigheden met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek, het vertalen hiervan in zorginnovatie en is hij opgeleid voor het verrichten van (zorginhoudelijke) managementtaken.

Differentiatie

Het UMC Utrecht biedt meerdere opleidingsplaatsen met directe differentiatie naar kinderen en jeugdigen (K&J) of volwassenen en ouderen (V&O). Momenteel werken er bij ons meerdere GioS (Gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot Specialist) binnen de afdelingen Psychiatrie en Medische psychologie & Maatschappelijk Werk.

Hoe wordt de opleiding vorm gegeven?

De postmaster opleiding tot Klinisch psycholoog wordt vormgegeven door de Stichting PDO-GGZ Utrecht. Dit is een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht, de gezondheidsinstellingen in de regio Utrecht en de RINO Groep. De specialistische opleiding tot Klinisch Psycholoog is een opleiding die voortbouwt op de postmaster opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog. Het programma van de opleiding is vastgesteld door het College Specialismen van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten. Uitgebreide inhoudelijke informatie over de opleiding kan worden gevonden via www.rinogroep.nl/GZ.

Klinische neuropsychologie uitklapper, klik om te openen

De klinische neuropsycholoog is een specialist op het terrein van de psychologie in de gezondheidszorg, en houdt zich bezig met de functies van de hersenen en de relatie daarvan met gedrag. De klinisch neuropsycholoog heeft specifieke expertise op het gebied van de gevolgen van hersenaandoeningen bij patiënten van alle leeftijden. Deze hersenaandoeningen zijn acuut ontstaan (bijvoorbeeld door hersentrauma of een herseninfarct), het gevolg van een neurodegeneratief proces (bijvoorbeeld dementie, de ziekte van Parkinson of multiple sclerose), het gevolg van een ontwikkelingsstoornis (bijvoorbeeld autisme of ADHD) of behorend bij een psychiatrische stoornis (bijvoorbeeld schizofrenie). De gevolgen van hersenaandoeningen zijn zeer divers en betreffen niet alleen cognitieve stoornissen, maar ook emotionele stoornissen en gedragsproblemen.

In de praktijk

De klinisch neuropsycholoog verricht specialistische diagnostiek en behandeling en maakt hierbij een vertaalslag naar het dagelijks functioneren, waarbij ook nadrukkelijk de omgeving wordt betrokken. Een belangrijke taak voor de klinisch neuropsycholoog is te bepalen in hoeverre de klachten en stoornissen toegeschreven kunnen worden aan neurologische, organisch-cerebrale pathologie dan wel (geheel of gedeeltelijk) aan andere factoren, zoals pijn, angst, vermoeidheid, persoonlijkheidsproblematiek, somberheid of onderpresteren.

Hoe wordt de opleiding vormgegeven?

De postmaster opleiding tot Klinisch Neuropsycholoog wordt vormgegeven door de Stichting PDO-GGZ Utrecht. Dit is een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht, de gezondheidsinstellingen in de regio Utrecht en de RINO Groep. De specialistische opleiding tot Klinisch Neuropsycholoog is een opleiding die voortbouwt op de postmaster opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog. Het programma van de opleiding is vastgesteld door het College Specialismen van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten. Uitgebreide inhoudelijke informatie over de opleiding kan worden gevonden via www.rinogroep.nl/GZ.

Maak kennis met de opleiders uitklapper, klik om te openen

Opleider Klinische psychologie drs. A.I. (Astrid) Hoppe
Klinisch psycholoog & Praktijkopleider | Divisie Hersenen, Psychiatrie, zorglijnen Ontwikkelingsstoornissen / Affectieve en Psychotische stoornissen

Opleider Klinische psychologie dr. J. (Jaap) Huisman
Klinisch psycholoog & Hoofd subspecialisme Medische psychologie & Maatschappelijk werk, Wilhelmina Kinderziekenhuis (onderdeel van UMC Utrecht)

Opleider Klin. neurospychologie  dr. M.J.E. (Martine) van Zandvoort
Klinisch Neuropsycholoog & Praktijkopleider | Divisie Hersenen, Neurologie & Neurochirurgie

Contact en vragen uitklapper, klik om te openen

Heb je een vraag over de opleiding tot klinisch psycholoog? Neem contact op met:
Opleider mw. drs. A.I. Hoppe  +31 88 75 574 70 of a.i.hoppe@umcutrecht.nl
Opleider dr. J. Huisman  +31 88 75 541 12  of J.Huisman@umcutrecht.nl

Heb je een vraag over de opleiding tot klinisch neuropsycholoog? Neem contact op met:
Opleider mw. Dr. M.J.E. van Zandvoort  +31 30 2534281 (secr.) of m.j.e. vanzandvoort@umcutrecht.nl

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet