Terug

Medische Microbiologie, medische vervolgopleiding (aios)

Als arts-microbioloog ben jij vaak de persoon die epidemieën ontdekt. Je bent expert op het gebied van vóórkomen en voorkómen van infectieziekten. Je hebt feeling met laboratoriumwerk, weinig direct patiëntencontact en bent tevens beleidsmatig werkzaam. Het UMC Utrecht heeft veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en biedt de mogelijkheid tot promoveren.

Hoofdingang UMC Utrecht

Het vakgebied medische microbiologie

Als arts-microbioloog ben jij de expert van infecties en infectieziekten. Jij bent vaak de eerste persoon die een epidemie op het spoor komt in het ziekenhuis of daarbuiten. Je hebt dus  een diagnosticerende rol. Daarnaast geef je adviezen met betrekking tot behandeling en preventie van infecties aan medisch specialisten, huisartsen of ander personeel werkzaam in de gezondheidszorg. Je houdt je bezig met epidemiologie, beleidsvorming en ontwikkeling van protocollen en richtlijnen. Je bent meestal verbonden aan een ziekenhuislaboratorium of een streeklaboratorium, maar je kunt je als arts-microbioloog ook richten op wetenschappelijk onderzoek. De medische microbiologie is meer een ‘denk’ dan een ‘doe’ vak.

Raadpleging door collega's

Wanneer patiënten zijn opgenomen met onduidelijke koorts wordt jij ingeschakeld door je collega medisch specialist. Jouw kennis en kunde wordt tevens geraadpleegd bij veelvoorkomende problemen als luchtweginfecties, sepsis en andere infecties en ontstekingen. Het gaat dus om zieke patiënten die veel baat hebben bij de juiste therapie, aangepast op de verwekker.

‘Feeling’ voor labwerk

Het werk als arts-microbioloog bestaat veelal uit laboratoriumonderzoek en je hebt weinig direct  patiëntencontact. Je moet dus ‘feeling’ hebben voor laboratoriumwerk om een gelukkige arts-microbioloog te worden. Daarnaast heb je interesse in de management aspecten van het vak en moet je goed kunnen samenwerken met andere medische disciplines.

Medische microbiologie in het UMC Utrecht

Het laboratorium voor medische microbiologie  binnen het UMC Utrecht heeft een topreferente functie op het gebied van HIV en uveïtis. De ziekenhuishygiëne en infectiepreventie vormen een integraal onderdeel van de afdeling. Er is veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en dit is ingebed in de Eijkman Graduate School for Immunology & Infectious Diseases. Je wordt als aios ruim in de gelegenheid gesteld tot het uitvoeren van promotieonderzoek.

Programma opleiding medische microbiologie

De opleiding tot arts-microbioloog duurt 5 jaar en is opgedeeld in de volgende modules:

  • Laboratoriummanagement
  • Wetenschappelijke vorming (9 maanden)
  • Bacteriologie (12 maanden)
  • Virologie (12 maanden)
  • Mycologie (3 maanden)
  • Parasitologie (3 maanden)
  • Openbare gezondheidszorg (2 maanden)
  • Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie (3 maanden)
  • Applicatieperiode (12 maanden)
  • Verdiepingsonderdeel (4 maanden)

De modules kunnen in wisselende volgorde doorlopen worden. De applicatieperiode is gericht op toename van zelfstandig functioneren in de onderdelen infectiologie of intercollegiale consulten.

Onderwijs en begeleiding

Het onderwijs vindt vooral plaats door ‘leren op de werkplek’. Daarnaast volg je het structureel cursorisch en landelijk cursorisch onderwijs. Begeleiding vindt plaats door een analist, supervisor en opleider.

Affiliatieziekenhuizen

Het UMC Utrecht heeft een samenwerkingsverband met het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein en met het Diakonessenhuis in Utrecht. Ieder centrum heeft zijn eigen aandachtsgebieden. Om je als aios kennis te laten maken met  een breed scala aan laboratoriumtechnieken doorloop je stages zowel in een universitair als in een niet-universitair ziekenhuis.

Maak kennis met de opleidingsgroep

Opleider mw. dr. A.M.J. Wensing
Plaatsvervangend opleider dr. C.H.E. Boel
Opleidingssecretaresse mw. Jacqueline Bruins-Huizinga

Contact en vragen

Heb je een vraag over de opleiding Medische microbiologie? Neem contact op met mw. J. Bruijns via 088-7557639  of J.Bruins@umcutrecht.nl.