Terug

Medische Terminologie

Is kennis van medische termen een voorwaarde voor jou om als medewerker goed te functioneren? De cursus Medische Terminologie aan de UMC Utrecht Academie geeft inzicht in de opbouw van de medische termen. Na een korte introductie met algemene informatie over woordopbouw en woorddelen, worden alle orgaanstelsels van het lichaam behandeld.

Programmabeschrijving van de cursus

Aan de orde komen de Latijnse namen van de structuren in het lichaam, de bouw en functie van die delen en daarbij worden veel voorkomende ziektebeelden globaal besproken.

 • Tijdens de lessen geven we aanvullingen en uitleg bij de e-module. Zo nodig krijg je aanvullend materiaal uitgedeeld.
 • Tijdens de bijeenkomsten presenteren en repeteren we de lesstof
 • Van jou als cursist verwachten we dat je de lesstof thuis oefent met de e-module en de gepresenteerde lesstof repeteert.  

N.B.  De e-module is alleen te doorlopen op een PC of laptop (niet op een tablet).

Overige informatie

Doelgroep

De cursus Medische Terminologie is bedoeld voor medewerkers zonder opleiding of ervaring in de gezondheidszorg, voor wie kennis van medische termen een voorwaarde is voor goed functioneren.

Duur

De cursus medische terminologie wordt 1 keer per jaar gegeven. De cursus start in december en loopt door tot juni en bestaat uit 6 bijeenkomsten.

Cursusdata

Er zijn 6 bijeenkomsten op donderdagmiddag van 15.15 - 17.00 uur:

data studiejaar 2020-2021:

 • donderdag 10 december 2020
 • donderdag 14 januari 2021
 • donderdag 4 februari 2021
 • donderdag 4 maart 2021
 • donderdag 25 maart 2021
 • donderdag 15 april 2021
 • donderdag 20 mei 2021 Eindtoets (15.15-16.45u) 
 • donderdag 3 juni 2021 Hertoets (15.15-16.45u) 

Kosten

De kosten voor de cursus Medische Terminologie zijn  € 845,- (cursusjaar 2020-2021). 
Prijs medewerkers UMC Utrecht zie intranet

Groepsgrootte

Minimaal 10, maximaal 45 deelnemers.

Aanmelden

Ongeveer een half jaar voor de start kun je je aanmelden voor deze bijscholing. Je kunt je aanmelden voor de bijscholing via de portal van de UMC Utrecht Academie. Dit doe je door te klikken op de button ‘Aanmelden’.

Klik hier voor de annuleringsvoorwaarden

Contact en vragen

Wil je meer informatie over de opleiding of heb je vragen?Neem dan contact op met Assistent Opleidingen Nicole van Staveren:

Heb je vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met de Afdeling aanmeldingen van de UMC Utrecht Academie: