Terug

Mentor zijn, hoe doe ik dat?

Mentor zijn, hoe doe ik dat?

Opleiding

Een goede mentor stuurt, ondersteunt en beoordeelt de stage van een student. Daarbij creëert hij/zij een veilige leeromgeving, waar de student alle ruimte heeft om zich te ontwikkelen. Maar hoe doe je dat allemaal? De vaardigheden, benodigde kennis, rollen, taken en verantwoordelijkheden van een mentor komen in deze scholing aan bod. Uitwisseling van waargebeurde casuïstiek uit de praktijk van de deelnemers vormt een belangrijke rode draad in deze scholing.

Opleidingsprogramma uitklapper, klik om te openen

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Het POP van de student is een belangrijk instrument om de stage vorm te geven. We bekijken met elkaar waar een POP aan moet voldoen en hoe je dat kan beoordelen. We oefenen met het SMART maken van leerdoelen.

Praktijkopleidingsboek (POB)

Studenten maken gebruik van het praktijkopleidingsboek  met toets- en begeleidingsinstrumenten om het leren in de praktijk te ondersteunen. Tijdens deze scholing besteden we aandacht aan onderdelen in het POB die relevant zijn voor de mentor. Ook het efficiënt en eenduidig nakijken van opdrachten uit het POB komt aan bod.

Beoordelingscyclus UMC Utrecht

Met de beoordelingscyclus van het UMC Utrecht geef je sturing aan de ontwikkeling van je student. Je zorgt dat de kennis en vaardigheden van de student passen bij de gewenste ontwikkelingen en doelstellingen binnen de organisatie en het onderwijscurriculum. De beoordelingscyclus bestaat uit een aantal gesprekken die je voert met je individuele student. In deze gesprekken kun je de ontwikkelingen en resultaten van je student goed volgen en, zo nodig, bijsturen. Als mentor ben je verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de beoordelingscyclus. Tijdens de lesdagen voeren we gesprekken met studenten aan de hand van casuïstiek. Je leert welke voorbereidingen je moet treffen voor de verschillende gesprekken, wat tijdens de gesprekken aan bod komt en hoe je dit op een goede manier kunt administreren.

Verschil hbo-mbo

Het beoordelen van studenten op het juiste niveau, is niet makkelijk. Wat mag je van een hbo-student verwachten en wat van een mbo-student? Waar zitten de verschillen? Het POB geeft daar aanknopingspunten voor, maar hoe geef je dat als mentor in de praktijk vorm? Aan de hand van discussies en opdrachten diepen we dit onderwerp verder uit, zodat je je oordeel over de verschillende studenten als mentor beter kunt onderbouwen. Je oefent met het invullen van een competentieontwikkelingsformulier en krijgt hierop gerichte feedback.

Coachen

Coachen houdt in dat je een student helpt om werkgerelateerde doelen te verwezenlijken en hem/haar stimuleert om zich verder te ontwikkelen. Aan de hand van een interactieve opdracht verdiep je je in wat coachen is, welke vaardigheden je als coach nodig hebt en welke grenzen coachen heeft. We zoomen aan de hand van casuïstiek in op het GROW-model.  Vragen stellen en luisteren zijn belangrijke onderdelen van coachen. In de groep en met een actrice oefen je deze gespreksvaardigheden en andere lastige gesprekken.

Leerklimaat

Het leerklimaat speelt een belangrijke rol in het leer-en ontwikkelingsproces van de toekomstige verpleegkundige. Een goed leerklimaat biedt de student een variatie aan leermogelijkheden, waarin het leren zowel op individueel als op groepsniveau wordt gestimuleerd. De rol van de mentor wordt steeds belangrijker bij het beïnvloeden van het leerklimaat. Tijdens deze scholing krijg je uitleg over wat een goed leerklimaat is en hoe je het leerklimaat op jouw afdeling kan verbeteren. Aan de hand van een opdracht die je met je leidinggevende bespreekt, zet je een eerste stap naar verbetering van het leerklimaat op jouw afdeling.

Overige informatie uitklapper, klik om te openen

Doelgroep

Alle verpleegkundigen binnen het UMC Utrecht die studenten als mentor begeleiden en beoordelen tijdens hun stage.

Duur

Drie dagen.

Groepsgrootte

Minimaal 6, maximaal 12 personen.

 

Lesdagen

Kosten

Voor medewerkers van het UMC Utrecht staan de prijzen vermeld op intranet

Incompany

Voor een incompany scholing kun je contact opnemen met Paula Pool- de Graaf of Marlous Sedee

P.deGraaf-3@umcutrecht.nl
M.Sedee@umcutrecht.nl

Waar moet ik zelf voor zorgen?

Met je leidinggevende bespreek je de opdrachten en vraag je goedkeuring. Om het geleerde uit de scholing in de praktijk toe te passen, raden we aan om je te laten coachen door een collega-mentor of leidinggevende. Let op: deze coaching valt wel buiten de scholing en moet je zelf regelen. 

Resultaat

Je ontwikkelt competenties die nodig zijn om je taken als mentor uit te voeren. Je kunt:

  • benoemen wat jouw rol en verantwoordelijkheid is als mentor binnen het begeleidingsproces
  • het beoordelingsbeleid systematisch en consequent toepassen bij studenten in het UMC Utrecht aan de hand van de drie fasen: plannen, voortgang en beoordelen en hierbij gebruik makend van het portfolio van de student
  • begeleiden bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan en opdrachten beoordelen
  • de basisprincipes van het coachen toepassen
  • randvoorwaarden bevorderen en een plan opstellen voor een veilig leerklimaat


 

Accreditatie uitklapper, klik om te openen

'Mentor zijn, hoe doe ik dat?' is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. 

Deelnemer over de scholing uitklapper, klik om te openen

“Het is leuk om collega’s van andere afdelingen te leren kennen en ideeën voor verbetering van het leerklimaat uit te wisselen. Doordat je samen opdrachten uit het POB bekijkt, kom je tot een meer eenduidig beleid in beoordelen van opdrachten.  We hebben uitgebreid stil gestaan bij het verschil tussen mbo en hbo en hoe je dat terug wil zien in de opdrachten en op de werkvloer. De scholing maakte voor mij ook helder welke opleidingsvarianten er zijn. ”

Nina Wiegink, seniorverpleegkundige Interne geneeskunde en infectieziekten

Contact en vragen uitklapper, klik om te openen

Paula Pool- de Graaf en Marlous Sedee

P.deGraaf-3@umcutrecht.nl

M.Sedee@umcutrecht.nl

088 75 58423

Inschrijven uitklapper, klik om te openen

Vanaf 8 oktober 2018 kun je je inschrijven via ULearn, het leermanagementsysteem voor UMC Utrecht medewerkers.

Ga naar ULearn

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet