Terug

Neuroverpleegkundige

Tijdens de opleiding tot neuroverpleegkundige leer je alles over de intensieve zorg voor de neurologische patiënt in de verschillende fasen van het ziekteproces.

Opleidingsprogramma

De opleiding wordt blended vormgegeven door middel van face-to-face onderwijs en online-activiteiten, en bestaat uit de volgende modules:

Klinisch redeneren

De basis van klinisch redeneren als specialistisch verpleegkundige. Patiënten observeren, ordenen, snel oordelen en adequaat handelen. Methodisch analyseren van een patiëntencasus.

Evidence Based Practice (EBP)

Begeleiding in het schrijven van een Critical Appraised Topic (CAT), zoeken van wetenschappelijke artikelen en die controleren op bruikbaarheid voor jouw probleem. De essentie gebruiken in een concreet en goed onderbouwd literatuuronderzoek, dat een (praktisch) antwoord geeft op een actueel vraagstuk uit de praktijk. Ook begeleiding in het overbrengen van de resultaten en aanbevelingen naar de beroepspraktijk. 

Inleiding en diagnostiek

Anatomie en fysiologie van het zenuwstelsel. Eerste- en tweedelijns zorg in de neuro-oncologie en extrapiramidale ziekten. Primaire hersentumoren en metastasering, endocrinologie en neuromusculaire ziekten. Multidisciplinaire training neurorevalidatie.

Neuro-acute zorg

Medische en verpleegkundige zorg en behandeling in de acute fase na niet aangeboren hersenletsel (NAH) en na neurotrauma. Anatomie/fysiologie/pathologie van de hersencirculatie. Behandeling, complicaties en follow up van cerebrovasculaire aandoeningen, acute neurotrauma en coma, acute neurochirurgie, stroke zorg, basisprincipes hartritmebewaking, bewaking vitale functies, scenariotraining ademweg vrijmaken.

Neuro-intensieve zorg

Na de acute fase begint de neuro-intensieve fase.
Korte en late gevolgen van niet aangeboren hersenletsel (NAH). Behandelingen, korte- en langetermijn effecten en follow up van neuro-oncologische tumoren. Epilepsie. Klinisch wetenschappelijk onderzoek, keten van zorgen en multidisciplinaire samenwerking.

Palliatief-terminale zorg

Palliatief redeneren, symptoommanagement, besluitvorming in de palliatieve fase. Palliatieve sedatie. Delier en gedragsstoornissen. Interculturele zorg. Levensbeschouwelijke aspecten, copingstijlen en begeleiding bij rouw.

Overige informatie

Doelgroep

Je kunt aan deze opleiding deelnemen als je als verpleegkundige met een BIG-registratie minimaal 24 uur per week werkt op een afdeling neurologie of neurochirurgie. Je hebt bij voorkeur 6-12 maanden werkervaring opgedaan op een algemene verpleegafdeling in een perifeer of academisch ziekenhuis. Als je als verpleegkundige met een BIG-registratie werkt in een revalidatiecentrum of verpleeghuis kun je de opleiding ook volgen. Je krijgt dan een certificaat van de UMC Utrecht Academie.

Opleidingsduur en lesdagen 

De opleiding bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel:

  • Theorie: introductie + 24 lesdagen;
  • Praktijk: 1200 uur.

De opleiding start jaarlijks in het najaar. Bekijk het overzicht van de lesdata.

Kosten

De kosten voor deze opleiding zijn € 3.925,- (cursusjaar 2020-2021) en zijn voor rekening van de werkgever. 

Prijs medewerkers UMC Utrecht zie intranet

Accreditatie

De opleiding is gecertificeerd door het College Zorg Opleidingen (CZO). Bij het succesvol afronden van de examenonderdelen van deze opleiding ontvang je een CZO-diploma.

Aanmelden

Ongeveer een half jaar voor de start van de opleiding kun je je aanmelden voor deze opleiding. Je kunt je aanmelden voor de opleiding via de portal van de UMC Utrecht Academie. Dit doe je door te klikken op de button ‘Aanmelden’.

Vrijstelling

Je kunt in aanmerking komen voor vrijstelling als je kunt bewijzen dat je soortgelijk onderwijs met goed gevolg doorlopen hebt. Vrijstelling kun je alleen aanvragen tijdens je aanmelding voor de opleiding in de portal. Bespreek daarom met jouw contactpersoon in de zorginstelling of een vrijstellingsverzoek voor jou van toepassing is en voor welke onderdelen van de opleiding je vrijstelling aan kunt vragen.

Klik hier voor de annuleringsvoorwaarden

Contact en vragen

Wil je meer informatie over de opleiding of heb je vragen? Neem dan contact op met Assistent Opleidingen Margo Kraan-Briaire:
M.Kraan-2@umcutrecht.nl
088 75 58423

 
Heb je vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met de Afdeling aanmeldingen van de UMC Utrecht Academie:
umcutrechtacademie-inschrijvingen@umcutrecht.nl
088 75 59473