Terug

Oncologieverpleegkundige

Oncologieverpleegkundige

Opleiding

Tijdens de opleiding tot oncologieverpleegkundige leer je alles over de intensieve zorg voor de patiënt met kanker in verschillende ziektestadia.

Opleidingsprogramma uitklapper, klik om te openen

De opleiding is opgebouwd volgens de verschillende fases van het ziekteproces van de oncologische patiënt, bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte en bestaat uit de volgende modules:

Module Inleiding in de oncologie en behandeling van kanker

Organisatie van de oncologische zorg. Diagnostiek, pathologische diagnose, stageren van de ziekte, epidemiologie en behandelmogelijkheden. Psychosociale zorg in de diagnostische fase.

Module Oncologische ziektebeelden

Etiologie, symptomatologie, stadiëring en prognose van de verschillende soorten kanker. Oudere oncologische patiënt, polyfarmacie, co-morbiditeit, zintuiglijke beperkingen en risicofactoren. Communicatie en patiëntenvoorlichting. Psychosociale zorg gericht op leven met kanker en verwerkingsstrategieën.

Module Palliatief-terminale zorg

Palliatief redeneren, symptoommanagement, besluitvorming in de palliatieve fase, moreel beraad. Palliatieve sedatie en euthanasie. Beslissingen rondom het levenseinde en in de stervensfase. Interculturele zorg in de palliatieve fase. Zingeving en psychosociale zorg in de palliatief-terminale fase. Zelfzorg voor de verpleegkundige.

Module Klinisch Redeneren

De basis van klinisch redeneren als specialistisch verpleegkundige. Patiënten observeren, ordenen, snel oordelen en adequaat handelen. Methodisch analyseren van een patiëntencasus.

Module Evidence Based Practice (EBP)

Begeleiding in het schrijven van een Critical Appraised Topic (CAT), zoeken van wetenschappelijke artikelen en die controleren op bruikbaarheid voor jouw probleem. De essentie gebruiken in een concreet en goed onderbouwd literatuuronderzoek, dat een (praktisch) antwoord geeft op een actueel vraagstuk uit de praktijk. Ook begeleiding in het overbrengen van de resultaten en aanbevelingen naar de beroepspraktijk.

Overige informatie uitklapper, klik om te openen

Doelgroep

Je kunt aan deze opleiding deelnemen als je als verpleegkundige met een BIG-registratie werkt op een oncologieafdeling waar je de EPA's kunt behalen. Je hebt gedurende de opleiding een dienstverband of een detacheringsovereenkomst bij een CZO-erkende zorgorganisatie. Als je als verpleegkundige met een BIG-registratie werkt in een thuiszorgorganisatie of een hospice kun je de opleiding ook volgen. Je krijgt dan een certificaat van de UMC Utrecht Academie.

Opleidingsduur en lesdagen

De opleiding bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel:

  • Theorie: 26 lesdagen + 1 toets
  • Praktijk: Het aantal praktijkuren wordt afgestemd tussen de professional in opleiding en de praktijkinstelling

NB: Conform de CZO opleidingseisen garandeert de werkgever dat de student de benodigde leerfaciliteiten geboden wordt om bekwaam te worden op het vereiste supervisieniveau.

De opleiding start twee keer per jaar.

Lesdagen

Kosten

De kosten voor de opleiding Oncologieverpleegkundige bedragen € 5.400,-  (cursusjaar 2022-2023) en zijn voor rekening van de werkgever. 

Prijs medewerkers UMC Utrecht zie intranet.

Accreditatie

De opleiding is gecertificeerd door het College Zorg Opleidingen (CZO). Bij het succesvol afronden van de examenonderdelen van deze opleiding ontvang je een CZO-diploma.

Aanmelden uitklapper, klik om te openen

Ongeveer een half jaar voor de start van de opleiding kun je je aanmelden voor deze opleiding. Je kunt je aanmelden voor de opleiding via de portal van de UMC Utrecht Academie. Dit doe je door te klikken op de button ‘Aanmelden’.

Vrijstelling

Je kunt in aanmerking komen voor vrijstelling als je kunt bewijzen dat je soortgelijk onderwijs met goed gevolg doorlopen hebt. Vrijstelling kun je alleen aanvragen tijdens je aanmelding voor de opleiding in de portal. Bespreek daarom met jouw contactpersoon in de zorginstelling of een vrijstellingsverzoek voor jou van toepassing is en voor welke onderdelen van de opleiding je vrijstelling aan kunt vragen.

Aanmelden


Klik hier voor de annuleringsvoorwaarden

Contact en vragen uitklapper, klik om te openen

Wil je meer informatie over de opleiding of heb je vragen? Neem dan contact op met Assistent Opleidingen:
M.H.denHartog-7@umcutrecht.nl
088 75 58423

 
Heb je vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met de Afdeling aanmeldingen van de UMC Utrecht Academie:
umcutrechtacademie-inschrijvingen@umcutrecht.nl
088 75 59473

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet