Terug

Palliatieve zorg - Algemene kennis

Palliatieve zorg is niet meer weg te denken in de totale zorg voor onze patiënten. De medisch specialist dient dan ook de verschillende aspecten van palliatieve zorg op generalistisch niveau goed te beheersen. Doel van deze cursus is het vaardiger worden in het verlenen van kwalitatief goede palliatieve zorg zowel op kennis als toepassingsniveau.

Oude vrouw in ziekenhuisbed met verpleegkundigen

Inhoud online cursus

Onderwerpen die in deze e-learning worden behandeld zijn:

  • Symptoommanagement
  • Zorgbeleid op korte en lange termijn (advanced care planning)
  • Samenwerking en ketenzorg
  • Pro- actieve palliatieve zorg

Deelname e-learning

Deze e-learning is ontwikkeld door het LUMC en wordt aldaar aangeboden in combinatie met bijeenkomsten en opdrachten. Dit is voor de UMC Utrecht setting niet van toepassing. Je kunt je richten op de uitvoer van de e-learning. 

Informatie

Startdatum: doorlopend/ flexibel
Tijdsinvestering: 45 minuten
Kosten: geen
Accreditatie: geen
Inloggen: via www.medischonderwijs.nl kun je met je e-mailadres een wachtwoord aanmaken om toegang te krijgen. Geadviseerd wordt rechts bovenin “palliatieve zorg” in de zoekbalk in te vullen om direct het aanbod te zien. 

Voor wie?

De online cursus is bestemd voor medisch specialisten, aios, anios, verpleegkundig specialisten, physician assistents. (In de e-learning wordt gesproken over studenten/ aios, maar gezien het onderwerp en de inhoud van de module is deze ook relevant en zinvol voor bovenstaande doelgroep.)

Contact

Neem voor meer informatie contact op met teachtheteachers@umcutrecht.nl , cursussenaios@umcutrecht.nl of 088 75 53451