Terug

Revalidatiegeneeskunde, medische vervolgopleiding (aios)

Als revalidatiearts ben je verantwoordelijk voor het verbeteren van het dagelijks functioneren van patiënten na bijvoorbeeld een CVA of dwarslaesie. Als revalidatiearts benader je de patiënt holistisch, kan je goed communiceren en geef je leiding aan een multidisciplinair team. Het UMC Utrecht is de landelijke onderzoekskern op gebied van revalidatiegeneeskunde. Momenteel zijn er 2-3 aios werkzaam.

Het vakgebied revalidatiegeneeskunde

Als revalidatiearts ben jij verantwoordelijk voor het voorkomen en verminderen van beperkingen als gevolg van ziekte, lichamelijk letsel en/of aangeboren afwijkingen. Je werkt nauw samen in een multidisciplinair team van verpleegkundigen, paramedici, maar ook psychosociale disciplines en bent verantwoordelijk voor de aansturing hiervan. Je hebt een holistische benadering, waarbij dus zowel aspecten van de ziekte zelf als de gevolgen voor het dagelijks functioneren aan bod komen. Het vak biedt veel autonomie met veel inhoudelijke voldoening. De werktijden zijn regelmatig en je werkt voornamelijk in ziekenhuizen en revalidatiecentra.

Interesse in de mens

Als revalidatiearts werk je voornamelijk met de ‘care’ aspecten. Je bent sociaal en communicatief vaardig en bent geïnteresseerd in de mens achter de ziekte.

Dankbaar werk

Je patiëntenpopulatie is erg divers. Belangrijke diagnosegroepen zijn CVA, amputatie, niet aangeboren hersenletsel (NAH), dwarslaesie, chronische pijn, cerebrale parese en neuromusculaire aandoeningen bij zowel kinderen als volwassenen. Jouw patiënten hebben iets heftigs meegemaakt met gevolgen voor hun functioneren in het dagelijks leven. Jij richt je op het verbeteren van deze functies en draagt bij aan een betere kwaliteit van leven. De revalidatiegeneeskunde is dus een ontzettend dankbaar vak!

Revalidatiegeneeskunde in het UMC Utrecht

Het UMC Utrecht is door de overheid erkend als universitaire onderzoekskern op het gebied van wetenschappelijk onderzoek in de revalidatiegeneeskunde en als landelijk coördinatiepunt voor onderzoek in de kinderrevalidatie naar aanleiding van aanzienlijke vorderingen in het wetenschappelijk onderzoek van de laatste jaren. Aandachtspunten in het UMC Utrecht zijn NAH, neuromusculaire aandoeningen, multitrauma, dwarslaesie en kinderen.

Onze aios ontwikkelen zich tot kritische revalidatiegeneeskundige professionals. De aios leert evidence-based revalidatiegeneeskundige zorg te bieden aan de individuele patiënt en zijn naasten. Ook ontwikkelt hij zijn regie-rol, die hij als toekomstig revalidatiearts heeft, in het revalidatieteam, de zorgorganisatie en de maatschappij waarbij transparantie en doelmatigheid van de zorg en samenwerking in netwerken van toenemend belang zijn.

Programma opleiding Revalidatiegeneeskunde

De opleiding tot revalidatiearts duurt 4 jaar. Het opleidingscircuit Utrecht bestaat uit vier centra: Revalidatiecentrum De Hoogstraat, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein en Utrecht.

In onderstaande volgorde worden de stages doorlopen:

  • 1 jaar klinische en poliklinische revalidatie CVA en NAH in Revalidatiecentrum De Hoogstraat;
  • 1 jaar klinische en poliklinische revalidatie dwarslaesie, traumatologie, amputatie en orthopedie in Revalidatiecentrum De Hoogstraat;
  • 6 maanden kinderrevalidatie in Revalidatiecentrum De Hoogstraat en het WKZ;
  • 1 jaar academische ziekenhuisrevalidatie met klinische consulten en poliklinische revalidatie in het UMC Utrecht;
  • 6 maanden ziekenhuisrevalidatie met klinische consulten en poliklinische revalidatie in het St. Antonius Ziekenhuis.

Ter waarborging van de continuïteit in begeleiding en beoordeling krijgt iedere aios één van de drie opleiders toegewezen bij aanvang van de opleiding.

De eerste twee jaar in De Hoogstraat zal de aios zich in eerste instantie richten op de klinische revalidatie inclusief basismedische zorg, waarna het accent geleidelijk zal verschuiven naar poliklinische revalidatie totdat je voornamelijk poliklinisch werkt. Zodoende kunnen de klinische revalidanten  gevolgd worden.

Onderwijs

Het onderwijs is opgedeeld in blokleren en lijnleren: 

Bij blokleren worden de volgende 8 thema’s doorlopen: NAH (inclusief CVA), dwarslaesie, NMA (Neuromusculaire aandoeningen), amputatie, onderste extremiteit, gewrichtsgerelateerde/ reumatische aandoeningen, chronische pijn, multi-trauma patiënten en kinderrevalidatie. 

Bij lijnleren zullen de volgende kernactiviteiten aan de orde komen:  functionele diagnostiek, prognostiek, opstellen behandelplan, multidisciplinaire teambespreking, slecht nieuwsgesprek, overdracht-en ontslaggesprek en wetenschappelijk onderzoek . 

Er zal zowel formatief als summatief getoetst worden.

Wetenschappelijk onderzoek

De aios voert gedurende zijn opleiding een wetenschappelijk onderzoek uit en schrijft een artikel voor een peer-reviewed tijdschrift. Het wetenschappelijk onderzoek van de aios sluit aan bij een van de onderzoekslijnen van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, te weten Beroerte, Dwarslesie, Neuromusculaire Ziekten en Cerebrale Parese.

Verdiepingsstage

Onze afdeling biedt voor de landelijke etalagestage een verdiepingsstage op gebied van “neuromusculaire ziekte” en we ontwikkelen een verdiepingsstage op gebied van “ziekenhuisrevalidatie bij hersenletsel”.

Maak kennis met de opleidingsgroep

Plaatsvervangend opleider: 

Opleider

Contact en vragen

Heb je een vraag over de opleiding Revalidatiegeneeskunde? Neem contact op met de opleidingssecretaresse:

Mw. Marrette Broekman