Terug

Sportgeneeskunde, medische vervolgopleiding (aios)

Als sportarts ben jij expert op het gebied van bewegingsfysiologie en sportblessures. Je begeleidt sporters soms letterlijk naar de top. Binnen het UMC Utrecht laten we je als aios tijdens de vele verschillende onderwijsstages al kennis maken met de mooie facetten van dit dynamische vak. Wij, de opleiders, hebben een grote passie voor ons vak die wij graag overdragen op onze aios.

Het vakgebied Sportgeneeskunde

Als sportarts richt jij je op het herstellen, waarborgen en bevorderen van gezondheid in relatie tot sporten en beweging. Je hebt de expertise om te oordelen over de fysieke belasting en belastbaarheid van mensen in verschillende staat van conditie. Je houdt je bezig met consultatie, preventieve sportmedische onderzoeken en advisering bij sporters. Ook sportmedische begeleiding van chronisch zieken behoort tot de dagelijkse activiteiten. In dit brede, jonge vak werk je vaak multidisciplinair samen in bijvoorbeeld sportbonden, sportteams of sportmedische (advies)centra, al dan niet verbonden aan een ziekenhuis.

Sporters én chronisch zieke patiënten

De doelgroep waarmee je werkt, varieert van inactieve mensen die actief willen worden tot maximale sporters. Het is erg  leuk om met het ‘sporterstype’ te werken, want het zijn veelal gezonde jonge mensen die gemotiveerd zijn om adviezen op te volgen om hun blessures te overwinnen. Daarnaast werk je vaak met chronisch zieken ter optimalisering van hun fysieke toestand en kwaliteit van leven (hart- long- of oncologische revalidatie).

Analytisch denkvermogen en interesse in sport

De kracht van een sportarts is het analyseren van de klacht die vaak ten grondslag ligt aan multifactoriële oorzaken. Een goed analytisch denkvermogen is dus wenselijk. Daarnaast is grote interesse in sport en praktijkervaring een pre om de sporters goed te kunnen begrijpen.

Sportgeneeskunde in het UMC Utrecht

De opleiding Sportgeneeskunde in de OOR Utrecht wordt aangeboden door het Universitair Centrum Sportgeneeskunde (UCS), een erkend samenwerkingsverband tussen het UMC Utrecht en het Sport Medisch Centrum (SMC) van de KNVB te Zeist. Het UMC Utrecht is een topreferent centrum als SportGeneeskundigeAfdeling (SGA) waar veel second opinions worden verricht. Wij kunnen snelle toegang tot andere specialismen realiseren. We zijn een enthousiaste groep van sportartsen die zoveel mogelijk werken aan een evidence based practise in een stimulerende onderzoeksomgeving.

Programma opleiding Sportgeneeskunde

De opleiding tot sportarts duurt 4 jaar. Nadien krijg je als titel Arts Maatschappij en Gezondheid, met als toevoeging sportarts. Per juli 2014 is het specialisme sportgeneeskunde wettelijk erkend en beschermd op grond van de Wet BIG. Een eigen bijdrage aan de opleiding van 1200 euro per jaar is verplicht.

Opbouw

De opleiding is opgebouwd uit 6 modules met daaraan gekoppeld verschillende thema’s. Deze modules zijn:

  • orthopedie (12 maanden)
  • cardiologie (9 maanden)
  • longgeneeskunde (3 maanden)
  • sportgeneeskunde (18 maanden)
  • huisartsgeneeskunde (3 maanden)
  • wetenschappelijk onderzoek (3 maanden)  

Onderwijs, toetsing en begeleiding

Het onderwijs is competentiegericht en ontwikkelingsgericht en vindt voornamelijk op de werkvloer plaats. Toetsing vindt plaats op zowel formatieve als summatieve wijze.
Er wordt zorggedragen voor fulltime supervisie, soms direct na het consult, soms aan het einde van de dag.

Affiliatieziekenhuizen

Naast stages in het Universitair Centrum Sportgeneeskunde (UCS) zullen er stages in de periferie doorlopen worden. Hiervoor heeft het UCS een samenwerkingsverband met het Diakonessenhuis Utrecht en Zeist, het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en een huisartsenpraktijk in Houten.

Maak kennis met de opleidingsgroep

Opleider

Drs. W.J.T.M. van der Meulen

Plaatsvervangend opleider

Opleidingssecretaresse

Mw. Marrette Broekman

Contact en vragen

Heb je een vraag over de opleiding Sportgeneeskunde? Neem contact op met
Drs. W.J.T.M. van der Meulen
W.J.T.vanderMeulen@umcutrecht.nl