Terug

Teaching Scholars Programma (TSP)

Het Teaching Scholars Programma in het UMC Utrecht is gericht op ervaren docenten in het medisch of gezondheidsonderwijs. Jaarlijks kunnen in september zes docenten uit het UMC Utrecht instromen in dit programma. Bent u een ervaren universitair docent, in het bezit van een senior onderwijskwalificatie, en wilt u zich verder verdiepen in het onderwijs? Bekijk dan eens het Teaching Scholars Programma. 

Rode trappen in het onderwijsgebouw

Over het programma

icoon van een uitroepteken

Consequenties COVID-19 op TSP programma

In verband met het beleid rondom COVID-19 zullen de TSP bijeenkomsten t/m juni 2020 worden geannuleerd. Deze bijeenkomsten zullen worden ingehaald in de periode september t/m november 2020 (onder voorbehoud van beleid t.z.t.). De instroom van nieuwe kandidaten voor de TSP leergang 2020-2022 zal verschoven worden; deze groep zal niet in september starten, maar in januari 2021. Aanmelden voor deze leergang kan derhalve tot 1 november 2020.

 

Sinds september 2013 biedt het UMC Utrecht een Teaching Scholars Programma (TSP) aan  voor ervaren docenten die zich willen verdiepen in de achtergronden van het onderwijs in de gezondheidszorg en ervaring willen opdoen met het uitvoeren van projecten of onderzoek op het gebied van het onderwijs.

De medische onderwijskunde, soms breder aangeduid als “health professions education” en hier ook zo bedoeld, heeft zich in de laatste decennia internationaal sterk ontwikkeld en kan als een afzonderlijk, gespecialiseerd vakgebied worden beschouwd met tientallen tijdschriften, verenigingen, internationale congressen, specifieke onderzoekslijnen, en specifieke opleidingen tot Master en PhD.

Het Teaching Scholars Programma UMC Utrecht past goed in deze ontwikkeling. Het UMC Utrecht biedt al al verschillende stappen in de onderwijs-carrière ontwikkeling, waaronder studenten-, basis- en seniorkwalificaties, associate professor teaching positie en onderwijsleerstoelen. Tot 2013 ontbrak echter een leergang in het onderwijs op hoger niveau. Hiervoor in het TSP bedoeld.

Het doel van het TSP is voorts het creëren van een UMC Teaching Scholars community van hoog niveau en het stimuleren van belangstelling, talent en carrièremogelijkheden in het onderwijs, in het bijzonder in de gezondheidszorg.

Programma op hoofdlijnen

Het programma duurt twee jaar wordt uitgevoerd door, c.q. onder begeleiding vanuit  het Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding, en omvat:

  1. Deelname aan 16 bijeenkomsten over onderwijs. Een serie onderwerpen wordt besproken aan de hand van literatuur.
  2. Uitvoering van een individueel ontwikkelingsproject of onderzoeksproject op het gebied van onderwijs.
  3. Schrijven en publiceren over onderwijs in een internationaal peer reviewed tijdschrift.
  4. Ten minste eenmaal een presentatie op een internationaal medisch onderwijs congres.

Deelnemers aan dit programma leren op eigen initiatief  één of meer onderwerpen in de diepte kennen en raken daarnaast ook vertrouwd met de belangrijkste onderwerpen uit de medische onderwijskunde (o.a. curriculumontwikkeling, toetsing, instructiemethoden, workplace learning, evaluatie, onderwijs­technologie, skills & simulatie et cetera).

Aanmelding, kosten en data

U komt in aanmerking voor het traject indien u in beschikt over een basiskwalificatie onderwijs en bij voorkeur ook een seniorkwalificatie onderwijs. De deelnemers zijn in eerste instantie docenten die bij het UMC Utrecht in dienst zijn; in tweede instantie docenten in de OOR Utrecht en de Universiteit Utrecht.  Daarnaast is men specifiek betrokken bij gezondheidszorg onderwijs.

De instroom in het programma is 6 deelnemers per jaar (september), rekening houdend met een totale groepsgrootte van 12 deelnemers. 

De aanmelding voor 2021-2022 vindt plaats in het najaar (uiterlijk 1 november). In de maanden november/december vinden selectie- en intakegesprekken plaats. Geselecteerde deelnemers starten per 1 januari 2021 met het programma. Een plan voor een TSP-project wordt op prijs gesteld en zal ook onderwerp zijn van het intakegesprek.

Geïnteresseerden wordt gevraagd vóór 1 november 2020 via email een motivatiebrief, een cv met accent op onderwijs en een publicatielijst toe te sturen aan Manon Sakkers via m.e.sakkers@umcutrecht.nl.

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij prof. dr. Olle ten Cate via t.j.tencate@umcutrecht.nl.