Terug

Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit een beschouwend perspectief

Door de dubbele vergrijzing neemt niet alleen het aantal ouderen toe, maar ook het aantal kwetsbare ouderen. Doel van deze online cursus is om de praktische kennis over de kwetsbare ouderen te vergroten.

Oude vrouw in ziekenhuisbed met verpleegkundigen

Inhoud online cursus

De cursus duurt in totaal zes weken. Elke week komt er een specifiek onderwerp aan bod: kwetsbaarheid, verwardheid, functionele achteruitgang, polyfarmacie en complexe besluitvorming. In de zesde week komen al deze onderwerpen samen. De online cursus bestaat uit herkenbare casuïstiek, expert talks, opdrachten en handige tools voor in de praktijk. Via een forum kunnen deelnemers ervaringen uitwisselen en in discussie gaan met peers en docenten. De laatste week wordt afgesloten met een eindtoets. 

Deelname individueel of gezamenlijk

Je kunt individueel deelnemen, maar voor een maximaal leerrendement en de zojuist verworven kennis direct in de praktijk toe te passen, wordt aangeraden deze cursus met meerdere collega’s gezamenlijk te volgen.

Voor wie?

De online cursus is bestemd voor medisch specialisten, a(n)ios, verpleegkundig specialisten en physician assistants (en overige die denken aan te sluiten bij de doelgroep) van de OOR (Onderwijs- en Opleidingsregio) Utrecht en buiten de OOR. 

Informatie

Startdatum: doorlopend en flexibel
Tijdsduur: 6 weken (aangeraden wordt de weekstructuur te volgen, je kunt echter alles op eigen moment doorlopen)
Tijdsinvestering: 1,5 tot 2 uur per week, de cursus kan op eigen momenten gedurende de week doorlopen worden.
Accreditatie: 10 ABAN GAIA punten voor specialisten en PA, 12 punten voor VS (Na succesvolle afronding)

Contact

Neem voor meer informatie contact op met cursussenaios@umcutrecht.nl of 088 75 53451