Terug

Annelies Verbon benoemd tot hoogleraar Interne Geneeskunde

Annelies Verbon benoemd tot hoogleraar Interne Geneeskunde

Annelies Verbon

Internist Annelies Verbon (voorzitter divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie, UMC Utrecht) is per 1 januari 2024 benoemd tot hoogleraar Interne geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en UMC Utrecht. De leerstoel is ondergebracht bij het strategische onderzoeksprogramma Infection & Immunity van het UMC Utrecht.

De wetenschappelijke carrière van Annelies Verbon heeft zich voornamelijk gefocust op het voorkómen van infectieziekten (met name van tuberculose en HIV/AIDS) en op de preventie van antibioticaresistentie. Ook heeft zij uitgebreide ervaring en expertise opgedaan als verbinder tussen laboratoriumonderzoek en kliniek, waarbij zij de diverse disciplines binnen de interne geneeskunde samenbrengt. 

HIV-onderzoek 

HIV-infectie is vanuit patiëntenperspectief nog steeds omgeven door stigma. Om het welzijn van patiënten te verbeteren heeft Annelies Verbon tijdens haar aanstelling in het Erasmus MC uitgebreid onderzocht hoé patienten dit stigma ervaren en heeft zij peer support als interventie geëvalueerd. Door de impact van nieuwe medicijnen op HIV en het welzijn van patiënten te bepalen, heeft ze ook bijgedragen aan de vooruitgang in de behandeling van HIV. De laatste jaren is de focus van het HIV-onderzoek verschoven naar immunologische en virologische kenmerken van genezingsonderzoek. Dit is uitgegroeid tot samenwerkingsverbanden zoals NL4cure (Erasmus MC, Amsterdam UMC, UMC Utrecht en de HIV-patiëntenvereniging) en HIV Cure (Erasmus MC, Amsterdam UMC en UMC Utrecht). Binnen deze consortia worden gedragsmatige, immunologische, virologische en klinische studies uitgevoerd waarbij zij met haar expertise vooral bijdraagt aan de klinische studies. 

Antibioticaresistentie 

Een ander zwaartepunt binnen het onderzoek van Annelies Verbon is antibioticaresistentie. Verbetering van het gebruik van antimicrobiële middelen, met name het voorkómen van overmatig antibioticagebruik, door middel van antimicrobial stewardship programma's wordt wereldwijd als onmisbaar beschouwd, zowel om de therapie voor individuele patiënten te optimaliseren als om het ontstaan van resistentie te verminderen. Annelies was (co)promotor van diverse laboratoriumstudies naar schimmelresistentie, bacteriële resistentie en mycobacteriële resistentie én van klinische studies die betrekking hadden op epidemiologische factoren en risicofactoren van AMR. Ook is ze coördinator van een JPIAMR consortium dat de impact van een app op juist antibiotica gebruik evalueert in verschillende landen.  

Visie en ambitie 

Volgens Annelies Verbon zullen informatietechnologie en kunstmatige intelligentie gamechangers worden binnen de geneeskunde. Echter, geneeskunde is méér dan technologie en interactie tussen patiënten, artsen en andere zorgverleners blijft essentieel voor een goede gezondheidszorg. In de komende jaren is ze van plan om IT en AI te implementeren in de patiëntenzorg als voortzetting van het COVERED project (waarbij patienten met infectieziekten vanuit een medisch regiecentrum continue thuis worden gevolgd) en het AB-assistant project (beslissingsondersteuning via een smart watch bij het voorschrijven van antibiotica). Daarnaast zal volgens Annelies het onderzoek naar genezing van hiv een combinatie zijn van kliniek, immunologie en virologie. Het samenbrengen van deze gebieden is essentieel voor het bereiken van daadwerkelijke genezing van HIV binnen 10 jaar. 

Korte biografie 

Annelies Verbon is opgeleid als internist en is gespecialiseerd in infectieziekten. Ze studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde daar in 1992 op het proefschrift “Development of a serological test for tuberculosis: from bench to bedside”. Daarna werkte ze in het AMC in Amsterdam als specialist infectieziekten. Bij het Maastricht UMC werd zij in 2002 staflid bij de afdeling infectieziekten. In 2009 ging zij werken bij het Erasmus MC in Rotterdam, accepteerde daar in 2012 als hoogleraar de leerstoel Interne Geneeskunde en Infectieziekten en werd in 2014 hoofd van de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten. In 2021 stapte Annelies Verbon over naar het UMC Utrecht om hoofd van de afdeling Interne Geneeskunde te worden. In 2022 werd zij vervolgens voorzitter van de divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie. Annelies is lid van verschillende commissies voor het ontwikkelen van richtlijnen, is reviewer van onderzoekvoorstellen voor verschillende Aidsfondsen, ZonMw en NWO. Annelies Verbon is auteur van meer dan 225 artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en heeft in haar carrière ruim 30 promovendi begeleid. In 2015 werd Annelies voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Internist-Infectiologen. Ook is ze lid van de programmacommissie van het European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID). Tijdens de coronapandemie was zij lid van het OMT, dat de Nederlandse overheid adviseerde over het te voeren beleid. 

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet