Terug

Geautomatiseerde surveillance van ziekenhuisinfecties: een e-learning

Geautomatiseerde surveillance van ziekenhuisinfecties: een e-learning

Surveillance infectieziekten

Het ondergaan van medische zorg leidt soms tot het oplopen van een zorg-gerelateerde infectie. Een belangrijk onderdeel van de preventie van deze zogenaamde zorginfecties is surveillance, het systematisch registreren en rapporteren van hoe vaak en bij welke patiënten een bepaalde infectie optreedt als gevolg van een behandeling. De uitvoering van deze surveillance gebeurt meestal nog handmatig en is daarmee arbeidsintensief, duur, foutgevoelig en moeilijk schaalbaar. Daarom wordt er al lange tijd gewerkt aan het automatiseren van deze surveillance, met als doel de werklast te verminderen en de kwaliteit van de resultaten te verhogen. Om de implementatie van geautomatiseerde surveillance van zorginfecties in de ziekenhuizen te verbreden en te versnellen, hebben het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het UMC Utrecht een e-learning ontwikkeld. Deze is bedoeld voor zorgprofessionals, IT-specialisten en managers die in hun eigen ziekenhuis of zorginstelling aan de slag willen met de implementatie van geautomatiseerde surveillance van zorginfecties.

Geautomatiseerde surveillance systemen maken gebruik van gegevens die eerder in elektronische ziekenhuisinformatiesystemen zijn vastgelegd. Hierbij worden met hulp van een gevalideerd algoritme deze gegevens geanalyseerd. Uit recent onderzoek is gebleken dat geautomatiseerde surveillance zorgt voor een hogere kwaliteit, een betere standaardisatie en meer dan 75 procent reductie van het aantal patiëntendossiers dat handmatig beoordeeld moet worden. De bespaarde tijd kan worden besteed aan monitoring van meer surveillancedoelen ter verbetering van zorgkwaliteit in de ziekenhuizen of aan implementatie van interventies die zijn gericht op het verminderen van zorginfecties

PREZIES

PREZIES staat voor Preventie van Ziekenhuisinfecties door Surveillance en het gelijknamige netwerk is een samenwerkingsverband van deelnemende ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra in Nederland en het RIVM. Dit netwerk heeft als doel om inzicht te geven in trends in het voorkomen van zorginfecties en bij te dragen aan kwaliteitsverbetering. Dit gebeurt onder andere door het invoeren van geautomatiseerde surveillance van ziekenhuisinfecties.

E-learning

De nieuw ontwikkelde e-learning "Geautomatiseerde surveillance van zorginfecties", ontwikkeld door het RIVM en het UMC Utrecht en gefinancierd door ZonMw, biedt een inleiding tot geautomatiseerde surveillance. Deze e-learning is - na registratie - gratis en vrij toegankelijk beschikbaar via de website van PREZIES. De e-learning bestaat uit 4 modules van elk 20-30 minuten en is bedoeld voor deskundigen op het gebied van infectiepreventie zoals deskundigen infectiepreventie, artsen-microbioloog, epidemiologen, data-analisten en IT-professionals, maar ook management en andere geïnteresseerden in ziekenhuizen die aan de slag willen met ontwikkeling van geautomatiseerde surveillance van zorginfecties. Na het volgen van de e-learning hebben de betrokken professionals kennis van belangrijke aspecten van geautomatiseerde surveillance van ziekenhuisinfecties. Ook hebben ze voldoende basiskennis opgedaan van andere disciplines om goed te kunnen samenwerken bij de ontwikkeling en implementatie van een geautomatiseerd surveillancesysteem in het eigen ziekenhuis of zorgcentrum.

Over zorginfecties

Een zorginfectie is een infectie die een patiënt oploopt tijdens een medische behandeling of verblijf in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis. Zorginfecties kunnen ontstaan wanneer bacteriën of virussen de patiënt besmetten door onvoldoende hygiëne of het gebruik van verontreinigde apparatuur, of wanneer de eigen bacteriën van de patiënt een infectie veroorzaken op een plaats waar deze normaal gesproken niet voorkomen. In Nederland coördineert PREZIES de surveillance activiteiten.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet