Terug

Innovatief MRI-onderzoek baby’s komt stap verder

Innovatief MRI-onderzoek baby’s komt stap verder

Onderzoekers bij de MRI

Read English version

Schade aan de hersenen, bijvoorbeeld door zuurstoftekort bij de geboorte, wordt vaak ontdekt met een MRI-scanner. Bij baby’s in het UMC Utrecht en wereldwijd gebruiken we voor dit onderzoek een MRI-scanner met de sterkte van 3 Tesla of lager. Maar hoe sterker de scanner (gemeten in Tesla) hoe meer artsen kunnen zien op de beelden. Onderzoeker Inge van Ooijen en arts-onderzoeker Kim Annink onderzochten of de 7 Tesla MRI van het UMC Utrecht veilig is voor pasgeboren baby’s. Zij volgden twintig baby’s die een standaard 3 Tesla MRI-scan en een krachtigere 7 Tesla MRI-scan kregen. Zij zagen geen verschil in veiligheid bij de krachtigere 7 Tesla MRI. Het onderzoek is recent gepubliceerd in Neuroimage Reports.

Werkwijze: berekeningen, simulaties en onderzoek

MRI is een beeldvormende onderzoekstechniek die gebruik maakt van een sterk magneetveld en radiogolven. Voor volwassenen is het veilig, maar het apparaat veroorzaakt een hard geluid en wat extra warmte, daarom was vooraf testen van belang. Omdat er wereldwijd nooit eerder MRI-onderzoek met zo’n krachtige 7 Tesla MRI-scanner bij pasgeborenen is gedaan, moest eerst de veiligheid worden aangetoond.

De studie begon met berekeningen en simulaties. Daarna onderzochten Inge van Ooijen en Kim Annink het comfort, de hartslag, zuurstof in het bloed, de ademhaling en de temperatuur van twintig pasgeboren baby’s tijdens een normale 3 Tesla MRI-scan en daarna een krachtigere 7 Tesla MRI-scan. Inge: “Baby’s slapen tijdens een MRI-onderzoek. Om hen tegen het geluid van de apparaten te beschermen krijgen zij dubbele gehoorbescherming op. Ook is er een special geluidskap gemaakt voor de 7 Tesla MRI-scan om het gehoor te beschermen. Dat werkte goed.” Kim: “De kinderen waren comfortabel, met uitzondering van één baby, die honger had na de scan.”

Voordelen van 7 Tesla MRI verkennen

Inge van Ooijen en Kim Annink zijn benieuwd of ze met het 7 Tesla MRI-onderzoek hersenschade nog beter kunnen vinden. Bijvoorbeeld of ze kleinere afwijkingen kunnen zien of ontwikkelingen die te maken hebben met de stofwisseling. Zij verwachten dat de 7 Tesla MRI-scanner meer en duidelijke informatie kan opleveren. Op basis van die gegevens hopen ze de ontwikkeling van een baby beter te kunnen voorspellen op een vroege leeftijd.  

Impact voor de patiënt

Voor ouders van te vroeggeboren kinderen of van kinderen met een moeilijke start is het waardevol om hen een realistisch beeld te geven van mogelijke effecten op de hersenontwikkeling en dus op latere cognitieve en sociale vaardigheden. De 7Tesla MRI-scan kan betere beelden geven van bloedvaten en mogelijke kleine hersenafwijkingen. Wanneer de neurologische ontwikkeling van een baby beter wordt ingeschat, kunnen ouders, verzorgers en artsen daar in de toekomst tijdig en adequaat op inspelen.

Toekomst

Nu de veiligheid van de 7 Tesla MRI-scan voor baby’s is aangetoond, is er een vervolgstudie (EMMA) gestart. Inge: “De volgende stap is om 45 extreem prematuur geboren kinderen te onderzoeken met een 7 Tesla MRI-scan. We doen dit rond het moment dat ze eigenlijk geboren hadden moeten worden. Ook nemen er vijf gezonde kinderen deel aan dit onderzoek. Kortom, dit onderzoek onder leiding van Evita Wiegers en Jannie Wijnen (high field MR research group) en Manon Benders, hoogleraar Neonatologie bij het UMC Utrecht, is dus een belangrijke stap in de richting van gedetailleerder onderzoek naar hersenontwikkeling en hersenschade bij pasgeborenen. Dankzij deze krachtige MRI-apparatuur kunnen artsen en onderzoekers heel gedetailleerd kijken naar wat er gebeurt met de hersenen van baby’s en daarvan leren.”

De maatschappelijke waarde van dit onderzoek is groot. Steeds meer baby's die te vroeg geboren zijn of met een gecompliceerde geboorte overleven. De helft van deze kinderen kampt echter wel met problemen. Problemen met hun gezondheid, mentale welbevinden en ontwikkeling, bijvoorbeeld met taal, leren, emotionele regulatie, sociaal functioneren of gedrag. Op basis van dit soort innovatief onderzoek kunnen artsen in Utrecht eerdere en betere therapieën bieden voor kinderen met ontwikkelingsproblemen.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet